Søgeresultat


Søgningen fandt 22 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LOV nr 745 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.)
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 957 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler
BEK nr 932 af 03/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1771 af 22/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner
BEK nr 1348 af 23/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler
BEK nr 1185 af 26/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (egu-bonusordningen)
Dokumenter denne retsforskrift ændrer
LOV nr 1716 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om de gymnasiale uddannelser
LBK nr 1213 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
LBK nr 1111 af 30/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Friskoleloven)
LBK nr 811 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
LBK nr 282 af 18/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
(Erhvervsuddannelsesloven)
LBK nr 154 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen
LBK nr 153 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser
LBK nr 152 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
LBK nr 94 af 08/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler
LBK nr 1510 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)
LBK nr 928 af 03/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser
LBK nr 438 af 08/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler
(Ungdomsskoleloven)
LBK nr 239 af 07/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.
(Lønsumsafgiftsloven)
LBK nr 117 af 29/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af kildeskatteloven
(Kildeskatteloven)
LBK nr 783 af 15/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
LBK nr 907 af 11/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse