Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LOV nr 745 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.)
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 957 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler
BEK nr 932 af 03/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1771 af 22/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner
BEK nr 1348 af 23/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler
BEK nr 1185 af 26/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (egu-bonusordningen)
Dokumenter denne retsforskrift ændrer
LBK nr 1213 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
LBK nr 239 af 07/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.
(Lønsumsafgiftsloven)
LBK nr 117 af 29/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af kildeskatteloven
(Kildeskatteloven)
LBK nr 907 af 11/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse