Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1000 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om foderstoffer
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 916 af 02/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
BEK nr 1760 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1614 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 935 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
BEK nr 673 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer
BEK nr 672 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter
BEK nr 671 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer
BEK nr 659 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foderkontrol og certificeret kvalitetsstyringssystem
(Foderkontrolbekendtgørelsen)
BEK nr 1043 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder
BEK nr 438 af 02/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om betaling for kontrol med autoriserede laboratorier
BEK nr 437 af 02/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om autoriserede laboratorier
BEK nr 346 af 18/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import af foderprodukter med indhold af visse frø og bønner fra Egypten
BEK nr 155 af 03/03/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udtagning af foderstofprøver ved Statens Foderstofkontrol
BEK nr 154 af 03/03/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om offentliggørelse af analyseresultater fra Statens Foderstofkontrol og om udlevering af kopiprøver fra kontrollen
BEK nr 536 af 12/07/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om maksimaltakster for undersøgelser af prøver af mælk og mejeriprodukter og af foder- og gødningsstoffer samt grundforbedringmidler