Søgeresultat


Søgningen fandt 855 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 995 af 14/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10598 af 21/12/2008 - Gældende
Klage over vagtlæges manglende indlæggelse af hjertepatient
KEN nr 10612 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over manglende information og samtykke til udvidelse af indgreb
KEN nr 10611 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over utilstrækkelig bedøvelse i forbindelse med kejsersnit
KEN nr 10608 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over, at praktiserende læge overså abnormt blodprøvesvar
KEN nr 10607 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over manglende samtykke til kikkertundersøgelse
KEN nr 10604 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over behandling med svampemiddel af forandringer i negl uden foretagelse af prøve af neglen først
KEN nr 10603 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over brug af varmepude i forbindelse med fødsel
KEN nr 10602 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over manglende udtagelse af blodprøve fra navlesnor til bestemmelse af Rhesus-type
KEN nr 10601 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling efter hofteoperation herunder at der ikke blev foretaget en røntgenundersøgelse af patientens ben
KEN nr 10600 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over manglende røntgen af hjerte og lunger hos en ryger med mulige tegn på ondartet lidelse
KEN nr 10599 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over at patienten måtte vente på operation i fastende tilstand i mere end et døgn
KEN nr 10597 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over manglende vurdering af akut indsættende mavesmerter i forbindelse med telefonisk konsultation
KEN nr 10596 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over manglende observation og dokumentation af meningitispatient
KEN nr 10595 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over manglende indlæggelse og observation trods mistanke om akut opstået hjertesygdom
KEN nr 10594 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse ved tiltagende smerter efter åreknudeoperation
KEN nr 10593 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over manglende røntgenkontrol i forbindelse med skift af gipsbandage
KEN nr 10580 af 15/12/2008 - Gældende
Klage over at patienten ikke modtog tilstrækkelig information forud for og efter den planlagte operation
KEN nr 10572 af 12/12/2008 - Gældende
Klage over urigtig behandling for toksisk metalsyndrom
KEN nr 10571 af 12/12/2008 - Gældende
Klage over behandling med chokbølger
KEN nr 10570 af 12/12/2008 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information ved gynækologisk behandling
KEN nr 10566 af 12/12/2008 - Gældende
Klage over manglende korrekt behandling i forbindelse med operation
KEN nr 10613 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over henvisning til ubemandet vagtlægekonsultation ved alvorlig sygdom hos et spædbarn
KEN nr 10562 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende udredning ved tilfældighedsfund ved ultralydsscanning
KEN nr 10561 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende tilbud om bedøvelse under mindre indgreb
KEN nr 10560 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende information om støtte ved provokeret abort
KEN nr 10559 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over valgt formulering i statusattest
KEN nr 10558 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over medicinsk abort af et levende foster, man antog, var dødt
KEN nr 10557 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over udlevering af konfiskeret medicin ved udskrivelse af medicinafhængig patient
KEN nr 10556 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over hyppig udlevering af afhængighedsskabende medicin
KEN nr 10555 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over, at indføringshylster til endobag blev efterladt i patient efter operation
KEN nr 10554 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over videregivelse af oplysninger om helbredstilstand og prognose til patientens børn
KEN nr 10553 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende kontrolscanning forud for operativ fjernelse af sten i urinleder
KEN nr 10552 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende reaktion på patientens oplysning om mulig bivirkning i form af hårtab
KEN nr 10551 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over ikke erkendt diabetes 2
KEN nr 10550 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende orientering af patienten om fundne metastaser og brud ved røntgenundersøgelse
KEN nr 10549 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende udtagelse af spiral trods viden om en i forvejen opsat spiral
KEN nr 10548 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over udfærdigelse af lægeerklæring til brug for samværssag
KEN nr 10547 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende opfølgning af konstateret brud på ankel
KEN nr 10546 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over behandlingen ved fjernelse af fedtknude
KEN nr 10545 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over vagtlæges mangelfulde journalføring
KEN nr 10544 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende akut CT-scanning ved muligt hovedtraume i forbindelse med fald under alkoholpåvirkning
KEN nr 10543 af 12/11/2008 - Gældende
Klage over bedøvelse af en 3½ årig dreng
KEN nr 10542 af 03/11/2008 - Gældende
Klage over utilstrækkelig behandling i forbindelse med en ufrivillig og smertefuld erektion i 3 døgn
KEN nr 10540 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over, at patient på speciallægeklinik selv blev sat til at betjene apparat til ultraviolet bestråling med forbrænding til følge
KEN nr 10539 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over praktiserende læges manglende reaktion på symptomer på blodprop i hjernen
KEN nr 10538 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over gentagne operationer af hammertå
KEN nr 10537 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over manglende imødekommelse af aktindsigt inden 10 dage
KEN nr 10536 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over manglende reaktion på abnormt hjertekardiogram (besvimelse)
KEN nr 10535 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over manglende vejledning i forbindelse med et brud på næsen
KEN nr 10534 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over behandling i forbindelse med for lavt blodsukker
KEN nr 10533 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over overset brud på pegefinger
KEN nr 10532 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over beskadigelse af blodkar i forbindelse med gynækologisk undersøgelse
KEN nr 10531 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over glemt nål i underliv efter fødsel
KEN nr 10530 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over valg af antibiotika til behandling af mellemørebetændelse
KEN nr 10528 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over benforlængelse i forbindelse med indsættelse af hofteprotese
KEN nr 10525 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over for sen behandling trods indikation for akut tid i henvisningen
KEN nr 10523 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over plastikkirurgisk afdelings afslag på operation af maveskind på medicinsk indikation
KEN nr 10506 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over praktiserende læges ophør af ordination af afhængighedsskabende medicin ved mistanke om, at patienten videresolgte medicinen
KEN nr 10465 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over manglende opsyn hos kvinde, indlagt med henblik på medicinsk abort
KEN nr 10522 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende reaktion ved henvendelse om hugormebid i vagtlægekonsultationen
KEN nr 10521 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende overholdelse af 10-dages fristen ved aktindsigt
KEN nr 10520 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende aktindsigt i håndskrevne notater, som var en del af journalen
KEN nr 10519 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende opfølgning på CAVE angivelse
KEN nr 10518 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over komplikationer efter kikkertoperation med fjernelse af blindtarm
KEN nr 10517 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af hoftebrud efter fald
KEN nr 10516 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten over for forstander på patientens barns opholdssted
KEN nr 10515 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over for tidlig indstilling til operation af spædbarn med mellemørebetændelse
KEN nr 10514 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende journalføring af begæring og afslag på aktindsigt fremsat under et møde i det psykiatriske patientklagenævn
KEN nr 10513 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over perforeret spiserør ved en kikkertundersøgelse
KEN nr 10509 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over sen diagnosticering af lungekræft
KEN nr 10508 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende kontrol af serum-kalium ved behandling med vanddrivende medicin (thiazid)
KEN nr 10507 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over, at man ophørte med behandling med Marevan og Digoxin hos patient med uregelmæssig hjerteflimmer og blodprop i hjernen
KEN nr 10505 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende aktindsigt
KEN nr 10504 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over smerte i forbindelse med fysioterapeutisk behandling
KEN nr 10502 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over ordination af medicin til behandling af en sygdom, patienten ikke mente vedkommende havde, samt utilstrækkelig undersøgelse ifm. tvangsindlæggelse på psykiatrisk afdeling
KEN nr 10501 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over behandlingen ifm. en tand, der er slået ud
KEN nr 10462 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende mundtlig information
KEN nr 10477 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation
KEN nr 10476 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over manglende konstatering af blodprop i hjertet
KEN nr 10475 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over forveksling af røntgenbilleder
KEN nr 10474 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over manglende opfølgning på prøvesvar efter medicinsk abort
KEN nr 10473 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse af brystsmerter
KEN nr 10472 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over syning af sår efter hundebid
KEN nr 10471 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over forsinket kejsersnit
KEN nr 10470 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over ufuldstændig undersøgelse ved koloskopi samt manglende opfølgning (tyktarmskræft)
KEN nr 10469 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over manglende reaktion på forhøjet PSA-værdi
KEN nr 10468 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over manglende reaktion på anmodning om tilsyn
KEN nr 10467 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over for sen operation efter at der på sygehuset var fundet indikation for operation
KEN nr 10466 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over forkert medicinering på grund af patientens grundsygdom (nyresygdom)
KEN nr 10464 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over at der kun blev taget blodprøve en gang i en periode over 4 år i forbindelse med behandling med blodtrykssænkende medicin (CACE-hæmmer)
KEN nr 10463 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over manglende information om resultat af blodprøve (B12 vitamin)
KEN nr 10460 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over forkert dosering af prednisolon
KEN nr 10459 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over for sen diagnosticering af beskadigelse af korsbånd og menisk
KEN nr 10458 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over kommunikation mellem specialtandlæge og patientens forældre om behandlingsmål og behandlingsstatus samt over manglende opfyldelse af behandlingsmål
KEN nr 10498 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i sønnens journal under henvisning til, at denne skulle bruges til bevismateriale for politiet
KEN nr 10490 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt
KEN nr 10489 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10481 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i afdød patients journal til journalist med fuldmagt fra pårørende
KEN nr 10480 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over orientering om datters forhold i henhold til lov om forældremyndighed og samvær § 19, stk. 1
KEN nr 10455 af 03/07/2008 - Gældende
Klage over behandling af meningitis og manglende vaccination
KEN nr 10453 af 02/07/2008 - Gældende
Klage over vagtlæges manglende undersøgelse af pige på 5 år
KEN nr 10450 af 02/07/2008 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af byld i hjernen
KEN nr 10446 af 02/07/2008 - Gældende
Klage over vagtlæges manglende diagnosticering af meningitis
KEN nr 10443 af 30/06/2008 - Gældende
Klage over behandling i forbindelse med hjerteklap og bypassoperation
KEN nr 10423 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over lægens tilsidesættelse af handlepligt i anledning af alvorlige bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling
KEN nr 10422 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over manglende reaktion over for blødning hos ung kvinde, der spiser p-piller
KEN nr 10421 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over manglende koordinering af patientforløb
KEN nr 10420 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse mht. følesans og blodcirkulation
KEN nr 10417 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over at speciallæge i hudsygdomme ikke opdagede kræft
KEN nr 10416 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over vagtlæges opfølgning af vagtlægebesøg på bopælen (patienten åbnede ikke døren)
KEN nr 10415 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over manglende tilbud om moderkagebiopsi eller fostervandsundersøgelse efter udført nakkefoldsskanning
KEN nr 10414 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over speciallæges vurdering af arbejdsdygtighed
KEN nr 10413 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over manglende reaktion på mindre fosterbevægelse
KEN nr 10412 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over manglende operation med indsættelse af knæprotese på grund af alder
KEN nr 10411 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over ufuldstændig aktindsigt i journal
KEN nr 10410 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over manglende henvisning til genoptræning efter stivgørende operation af ankelled
KEN nr 10409 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over manglende konstatering af overrevet korsbånd
KEN nr 10408 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over mangelfuld røntgenundersøgelse ved brud i underarmen
KEN nr 10407 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over komplikationer i form af smerter og betændelse ved brystforstørrende operation
KEN nr 10406 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over for sen anvendelse af antistof ved kemokur
KEN nr 10405 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over behandling i forbindelse med blødning i næsebor, der ikke kan standses og kræver indlæggelse
KEN nr 10404 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over behandling af knæskade opstået i forbindelse med boldspil
KEN nr 10403 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over føleforstyrrelser i fødder
KEN nr 10402 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over føleforstyrrelser i ben
KEN nr 10401 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over føleforstyrrelser i ben
KEN nr 10400 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over blodtryksfald i forbindelse med genanlæggelse af epiduralkateter
KEN nr 10399 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over hovedpine i forbindelse med rygmarvsbedøvelse
KEN nr 10398 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over stafylokokinfektion som følge af epiduralkateter i forbindelse med anlæggelse og genanlæggelse af kateteret
KEN nr 10397 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over betændelse ved tredje og fjerde lændehvirvel efter rygmarvsbedøvelse
KEN nr 10396 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over udvikling af byld på ryggen i forbindelse med rygmarvsbedøvelse
KEN nr 10395 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over, at anlæggelse af epiduralkateter måtte udføres to gange
KEN nr 10394 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over for mange forsøg på indstik
KEN nr 10391 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over manglende information om muligheder i forbindelse med brystkræft
KEN nr 10390 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over manglende retningslinjer for journalføring i stråleterapien
KEN nr 10389 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over udskrivelse af daglige doser morfika til migrænepatient
KEN nr 10388 af 20/04/2008 - Gældende
Indberetning vedrørende sygemelding til fagforening, lægeerklæring
KEN nr 10387 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over mangelfuld information af psykiatrisk patient vedr. mulighed for at forlade lukket psykiatrisk afdeling under frivillig indlæggelse, samt klage over overtrædelse af reglerne om tavshedspligt
KEN nr 10386 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over udskrivning af store mængder morfika
KEN nr 10385 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over, at graviditetstest blev overset ved iværksættelse af behandling med Roaccuton
KEN nr 10384 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over tidspunktet for information til psykiatrisk patient
KEN nr 10383 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over manglende opfølgning på blodprøve på psykiatrisk afdeling
KEN nr 10382 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over utilstrækkelig plan for udredning af alvorlig hjertesyg patient
KEN nr 10381 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over manglende brug af sengegærde
KEN nr 10380 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over manglende opsyn med patient i kørestol
KEN nr 10379 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over forkert behandling i forbindelse med akut kejsersnit
KEN nr 10378 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over manglende røntgenundersøgelse af barn på et år, der har slået sin arm og græd under den kliniske undersøgelse
KEN nr 10377 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over for mange forgæves forsøg på vaginal forløsning ved hjælp af sugekop, inden der iværksættes kejsersnit
KEN nr 10376 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over, at en læge, der ikke var patientens egen læge, afviste at udtage blodprøve 6 dage før egen læges ferie sluttede
KEN nr 10375 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over, at patient for sent blev opereret for diskusprolaps
KEN nr 10374 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over dårligt resultat af brystimplantat efter fjernelse af begge bryster
KEN nr 10373 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over utilstrækkelig journalføring af operation (bedøvelsesteknik og sårlukning)
KEN nr 10372 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt, herunder over manglende klagevejledning
KEN nr 10371 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over, at originaljournalen ikke blev udleveret til patienten i forbindelse med lægeskift
KEN nr 10370 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt på baggrund af generel fuldmagt til aktindsigt
KEN nr 10369 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over manglende reaktion fra sygeplejersker ved henvendelser til vagthavende læge i forbindelse med, at en patient ikke blev tilset af læge som aftalt
KEN nr 10366 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over for sen erkendelse af tarmslyng
KEN nr 10365 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling ved operation for seneskrumpning (Dupuytrens kontraktur)
KEN nr 10364 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over manglende information forud for operation på grund af karpaltunnelsyndrom
KEN nr 10362 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over manglende undersøgelser efter foretagelse af mammografi og ultralydsscanning
KEN nr 10359 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over manglende røntgen af brækket hofte
KEN nr 10358 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over praktiserende læges behandling i forbindelse med anmodning om sygemelding
KEN nr 10357 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af blodprop i en kranspulsåre efter gentagen kontakt med lægevagten
KEN nr 10355 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over nekrose af forhuden i forbindelse med operation af krum penis.
KEN nr 10354 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling af en brækket finger samt fodskade på en psykisk udviklingshæmmet patient samt for tidlig udskrivelse efter tåamputation
KEN nr 10353 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse af tyktarm
KEN nr 10352 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse af subakut henvisning af patient med blæreproblem
KEN nr 10351 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af informeret samtykke til tandregulering i flere faser
KEN nr 10350 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke forud for indgreb af mindre karakter
KEN nr 10349 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over håndtering af anmodning om aktindsigt, hvor en ikke-forældremyndighedsindehaver har ret til orientering om barnet, men ikke aktindsigt, medmindre forældremyndighedsindehaveren giver tilsagn
KEN nr 10348 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende journalføring af observationer i skadestuen
KEN nr 10347 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over håndtering af anmodning om aktindsigt, idet speciallæger skal opbevare deres papirer vedr. undersøgelse i forbindelse med udfærdigelse af erklæringer, samt besvare anmodninger om aktindsigt inden 10 dage
KEN nr 10346 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt, når 10-dagesfristen stadig gælder, selvom lægen er ophørt med at praktisere, og ikke længere opbevarer journalen
KEN nr 10345 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende indlægning på mistanke om meningitis
KEN nr 10344 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over kompliceret kikkertundersøgelse
KEN nr 10343 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling af brandsår ikke
KEN nr 10342 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende overflytning til akut operation
KEN nr 10341 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke til videregivelse af fortrolige oplysninger
KEN nr 10340 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende måling af kolesteroltal, samt manglende akut henvisning til speciallæge
KEN nr 10339 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende vævsprøve forud for operation med udvidelse af mavemundsforsnævring
KEN nr 10338 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over at vagtlæger ikke undersøgte gener i halsen tilstrækkeligt
KEN nr 10337 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over pleje og behandling i forbindelse med injektionskapsel til kemoterapi
KEN nr 10336 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over kiropraktisk behandling af frossen skulder
KEN nr 10335 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over ukorrekt indsættelse af rektalballon, utilstrækkelig hudpleje og journalføring
KEN nr 10333 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over manglende behandling i lægevagten ved akut opstået svimmelhed, opkastning og hukommelsesbesvær
KEN nr 10332 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over at vagtlæge ikke henviste til undersøgelse ved smerter i ben efter en knæoperation (blodprop)
KEN nr 10331 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse for brud på finger
KEN nr 10330 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over forveksling af patienter i forbindelse med svar på bilirubin blodprøvesvar
KEN nr 10329 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over manglende underlivsundersøgelse i lægevagten
KEN nr 10328 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over at en læge ikke sikrede, at en undersøgelse anbefalet af en tilsynsafdeling blev gennemført
KEN nr 10327 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over en fysioterapeuts anvendelse af vægte i et genoptræningsforløb
KEN nr 10326 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over manipulationsbehandlinger hos en fysioterapeut
KEN nr 10325 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af regnbuehindebetændelse
KEN nr 10324 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over forkert dosis af kemoterapi
KEN nr 10323 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over biopsi af større knude i bryst i almen praksis
KEN nr 10322 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over manglende efterbehandling efter operation for kræft i nyren
KEN nr 10321 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over praktiserende læges forkerte diagnosticering af blodprop i hjertet
KEN nr 10320 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af hoftebrud
KEN nr 10319 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over utilstrækkelig anlæggelse af støttestrømper
KEN nr 10318 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over, at patienten ikke blev tilstrækkelig undersøgt og behandlet efter operation for kræft i spiserøret
KEN nr 10317 af 20/01/2008 - Gældende
Behandling uden samtykke fra en patient med øjeblikkeligt behandlingsbehov
KEN nr 10316 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over manglende information om resultatet af en undersøgelse
KEN nr 10315 af 20/01/2008 - Gældende
Arbrok efter kikkertoperation med fjernelse af galdeblæren
KEN nr 10818 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over at praktiserende læge ikke iværksatte korrekt behandling af sår på storetå
KEN nr 10817 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over at egen læge ikke reagerede relevant på forhøjede levertal
KEN nr 10816 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over at brud i bådbenet ikke blev opdaget ved skadestuebesøg
KEN nr 10815 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over manglende svar på røntgenundersøgelse efter udskrivning
KEN nr 10814 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10813 af 20/11/2007 - Gældende
Klager over udfærdigelse af lægeerklæring
KEN nr 10812 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over mangelfuldt behandling for blodprop i benet
KEN nr 10811 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig kikkertundersøgelse af tyktarmen
KEN nr 10810 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over vagtlægebesøg til lille dreng, hvor forældrene havde mistanke om meningitis
KEN nr 10809 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over manglende information forud for en brokoperation
KEN nr 10808 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over opkrævning af gebyr i forbindelse med aktindsigt i lægejournal
KEN nr 10807 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over, at der ikke blev foretaget tilstrækkelig undersøgelse (lungekræft)
KEN nr 10805 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over manglende genoptagen af behandling med blodfortyndende behandling
KEN nr 10804 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse af mavesmerter
KEN nr 10803 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over smertebehandling
KEN nr 10802 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over manglende indlæggelse af svært påvirket patient
KEN nr 10801 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over manglende konstatering af lymfekræft
KEN nr 10799 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over tvangsfiksering
KEN nr 10797 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10796 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig kikkertundersøgelse af tyktarmen
KEN nr 10795 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over behandling i forbindelse med hoste og åndenød
KEN nr 10793 af 20/10/2007 - Gældende
Klager over ufuldstændig aktindsigt i sin journal
KEN nr 10792 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over for sen iværksættelse af yderligere udredning efter en operation i tyktarmen
KEN nr 10791 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over manglende akut MR-scanning samt manglende undersøgelse og behandling hos neurolog og kiropraktor
KEN nr 10790 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over, at der ikke blev reageret på oplysninger om, at patienten havde problemer med maven
KEN nr 10789 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information forud for meniskoperation
KEN nr 10788 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over udfærdigelse af lægeerklæring samt manglende henvisning til yderligere undersøgelser
KEN nr 10787 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over, at den praktiserende læge ikke opdagede, at patienten havde en cyste i hjernen
KEN nr 10785 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over betaling for journalkopier fra en praktiserende læg
KEN nr 10784 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over manglende korrekt behandling i forbindelse med fortolkning af svar på en tripletest
KEN nr 10783 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over manglende iværksættelse af undersøgelser i forbindelse med Leponex behandling
KEN nr 10779 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over manglende objektiv undersøgelse af ømt knæ
KEN nr 10778 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over manglende information om sædafgang op i blæren inden kikkertoperation
KEN nr 10776 af 20/09/2007 - Gældende
Manglende indhentelse af informeret samtykke til cytologisk undersøgelse
KEN nr 10775 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af snoet sædstreng (testis torsio)
KEN nr 10774 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over at vagtlæger overså hjertesygdom
KEN nr 10773 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over operation for brok hvor testikel efterfølgende måtte fjernes
KEN nr 10772 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over fortsat behandling med Cordarone
KEN nr 10771 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over manglende opfølgning i forbindelse med prøve for celleforandringer
KEN nr 10768 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over sterilisationsindgreb (clips på ledbånd)
KEN nr 10767 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over en sygeplejerskes manglende henvisning til en læge efter telefonisk konsultation
KEN nr 10766 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over manglende diagnostik af skæv ryg
KEN nr 10765 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over ordination af stærk smertestillende medicin
KEN nr 10764 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over at en øjenlæge ikke gav patienten en akut tid ved synsfeltudfald
KEN nr 10763 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over manglende reaktion på snurren i ben efter hofteoperation
KEN nr 10762 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over manglende behandling i forbindelse med operation mod grå stær
KEN nr 10759 af 22/08/2007 - Gældende
Klage over at et sygehus kun delvist besvarede gentagne anmodninger om aktindsigt
KEN nr 10757 af 20/08/2007 - Gældende
Klage over lægevagten i forbindelse med symptomer på blodprop
KEN nr 10756 af 20/08/2007 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af en brækket næse hos praktiserende læge
KEN nr 10754 af 20/08/2007 - Gældende
Indberetning af telefonisk udstedelse af recept til en anden person end den medicinen var beregnet til
KEN nr 10753 af 20/08/2007 - Gældende
Klage over at praktiserende læge ikke foranledigede yderligere undersøgelser hos 43-årig kvinde med føleforstyrrelser i hoved og arm
KEN nr 10752 af 20/08/2007 - Gældende
Klage over ordination af antidepressiv medicin til patient, der havde et alkoholmisbrug
KEN nr 10751 af 20/08/2007 - Gældende
Klage i forbindelse med overflytning til plejehjem
KEN nr 10750 af 20/08/2007 - Gældende
Klage over anmodning om aktindsigt i journal fra skadestue
KEN nr 10749 af 20/08/2007 - Gældende
Klager over en fysioterapeuts ukorrekte behandling
KEN nr 10748 af 20/08/2007 - Gældende
Klage over manglende opfølgning på røntgenundersøgelse
KEN nr 10744 af 20/08/2007 - Gældende
Klage over at patienten vågnede under bedøvelsen
KEN nr 10742 af 20/08/2007 - Gældende
Klage over mangelfuld undersøgelse og behandling i forbindelse med tarmblødning
KEN nr 10692 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over manglende akut tid hos praktiserende læge
KEN nr 10652 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over læge A’s tilsidesættelse af sin tavshedspligt ved videregivelse af urigtige oplysninger til kommune X, og læge A’s afslag på en anmodning om aktindsigt. Klage over læge B’s ukorrekte behandling
KEN nr 10651 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over ukorrekt behandling for diskusprolaps på tre forskellige sygehuse
KEN nr 10650 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over lægers afvisning af operation for fedme
KEN nr 10649 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over behandling i forbindelse med korrektion af næseskillevæg
KEN nr 10648 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over behandlingen ved henvendelse til vagtlægen
KEN nr 10647 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over behandling og information ved penicillinallergi
KEN nr 10646 af 20/06/2007 - Gældende
Klager over at en praktiserende læge ikke foretog en tilstrækkelig behandling af et sår hos en insulinkrævende sukkersygepatient
KEN nr 10645 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over behandlingen i forløb efter hofteoperation
KEN nr 10644 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelser af patient med forstadier til kræft i næseskillevæggen
KEN nr 10641 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over ventetid på MR-scanning
KEN nr 10640 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over tvangsfiksering med bælte og fodremme
KEN nr 10638 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med operation for galdesten.
KEN nr 10632 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over manglende information i forbindelse med operation samt behandling
KEN nr 10631 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig behandling og journalføring af behandlingen
KEN nr 10628 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over behandling af barn med tarmslyng
KEN nr 10625 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over behandling og pleje af ældre kvinde med brud på overarmen
KEN nr 10624 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over uforsvarlige overflytninger til andre sygehuse
KEN nr 10622 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling i skadestuen af slimsækbetændelse på albue
KEN nr 10621 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over behandling af mellemørebetændelse med præparatet Kenalog med salicylsyre
KEN nr 10620 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over fejlbehandling af krampeanfald hos mindre barn
KEN nr 10619 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over forkert udført biopsi fra en testikel
KEN nr 10618 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over forveksling med anden patient
KEN nr 10616 af 20/05/2007 - Gældende
Indberetning af vagtlæges behandling af 4-uger gammelt spædbarn
KEN nr 10732 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over videregivelse af oplysninger til henvisende læge
KEN nr 10731 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over manglende fremsendelse af journal fra tidligere praktiserende læge
KEN nr 10730 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse i forbindelse med hovedpineproblemer
KEN nr 10729 af 20/04/2007 - Gældende
Klage under manglende diagnosticering af hul mellem spiserør og luftrør
KEN nr 10727 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over fejlmedicinering
KEN nr 10705 af 20/03/2007 - Gældende
Klage over manglende journalføring
KEN nr 10275 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over behandling hos fodterapeut (journalføring)
KEN nr 10274 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over operation for cyste mellem balderne
KEN nr 10273 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over manglende forlængelse af sygemelding
KEN nr 10255 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over at jordemoder ikke opdagede fostrets dårlige tilstand under fødslen
KEN nr 10254 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over at læge ikke informerede kvinde om, at han ved en operation havde fjernet hendes spiral
KEN nr 10253 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over, at en assisterende person ved kejsersnit ikke havde en lægefaglig baggrund
KEN nr 10252 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over pleje af ældre mand på en apopleksiafdeling
KEN nr 10251 af 20/11/2005 - Gældende
Vagtlæges behandling af pludseligt opstået, voldsom hovedpine
KEN nr 10250 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over forbrænding i forbindelse med en nerveledningsundersøgelse
KEN nr 10249 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over kiropraktors behandling af en patient, der senere fik konstateret diskusprolaps
KEN nr 10248 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over vagtlægekonsultation
KEN nr 10247 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over manglende information om behandlingsmuligheder (medfødt hofteskred)
KEN nr 10246 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over mangelfuld kikkertundersøgelse af tyktarmen (blødning)
KEN nr 10245 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over manglende iværksættelse af undersøgelse af smerter i venstre ben efter havearbejde
KEN nr 10244 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over afslag på sygebesøg
KEN nr 10243 af 20/11/2005 - Gældende
Information om efterfølgende komplikationer ved lyskebrokoperationer
KEN nr 10242 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over at en psykolog under en samtale med en tidligere kollega oplyste om en patients kontakt til psykologens arbejdsplads, en psykiatrisk afdeling
KEN nr 10240 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over laser-behandling
KEN nr 10216 af 20/11/2005 - Gældende
Klage over behandling af blindtarmsbetændelse
KEN nr 10272 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over manglende tilbud på behandling
KEN nr 10271 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over manglende konstatering af lungekræft med dattersvulster
KEN nr 10270 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over at en 3 ' år gammel dreng ikke modtog korrekt behandling af et fingerbrud
KEN nr 10269 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over forgiftning med epilepsimedicin (Lamictal)
KEN nr 10268 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over forskellig benlængde efter hofteoperation
KEN nr 10256 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over anmodning om aktindsigt i plejehjemsjournal ikke blev imødekommet, og at anmodning om aktindsigt i lægejournal ikke blev besvaret inden for 10 dage
KEN nr 10241 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse ved hoftetraume
KEN nr 10239 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over manglende fremsendelse af henvisning (elektronisk henvisningssystem)
KEN nr 10238 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over at en patients tidligere tandlæge afviste anmodning om aktindsigt med henvisning til, at patientens nuværende tandlæge havde det pågældende journalmateriale
KEN nr 10237 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over at fornyet anmodning om aktindsigt blev afslået
KEN nr 10236 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over at praktiserende læge ikke imødekom anmodning om aktindsigt inden 10 dage
KEN nr 10235 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over, at tvangsmedicinering med Leponex i en periode skulle foregå som injektionsbehandling, samt klage over magtanvendelsen i forbindelse med tvangsmedicineringen
KEN nr 10234 af 20/10/2005 - Gældende
Tvangsbehandling med Zeldox 240 mg dagligt var for høj dosis
KEN nr 10233 af 20/10/2005 - Gældende
Tvangsbehandling iværksat på 3.dagen patienten væsentlig forpint
KEN nr 10230 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over behandling i strid med livstestamente
KEN nr 10229 af 20/10/2005 - Gældende
Indberetning af praktiserende læges ordination af depressionsmiddel samt manglende opfølgning
KEN nr 10221 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over manglende diagnostricering af brækket skinneben
KEN nr 10220 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over at den dybe galdegang blev overskåret i forbindelse med fjernelse af galdeblæren
KEN nr 10218 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over at blodtrykket ikke blev mål, inden anlæggelse med lokalbedøvelse (Carbocain-Adrenalin)
KEN nr 10267 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over læges behandling af brækket fod
KEN nr 10266 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over behandling for nethindeløsning, årehindeløsning samt kræftknude
KEN nr 10265 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over manglende indstiling til operation for hørenedsættelse og klage over instruks vedrørende information i forbindelse med blodprøvetagning
KEN nr 10263 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over manglende behandling af hæmorroideblødning
KEN nr 10262 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over manglende information om arvævsdannelse efter operation for diskusprolaps
KEN nr 10261 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over, at galdestensoperation ikke blev konverteret fra kikkertoperation til åben operation
KEN nr 10260 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over manglende ordination af Metadon på baggrund af telefonisk henvendelse
KEN nr 10259 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over manglende diagnostik af løshed i skambenet
KEN nr 10232 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over tvangsbehandling med "antipsykotisk medicin"
KEN nr 10231 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over urigtige oplysninger i speciallægeerklæring
KEN nr 10228 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over behandlingsforløb i forbindelse med kikkertoperation, herunder smertebehandling
KEN nr 10227 af 20/09/2005 - Gældende
Indberetning af behandling af depression
KEN nr 10226 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over fejlmedicinering og manglende journalføring
KEN nr 10225 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af kræft i knæet
KEN nr 10224 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over ambulancebehandlers transport af ældre mand fra lejlighed til gadeplan
KEN nr 10223 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over at information om et alvorligt undersøgelsesfund blev givet i overværelse af andre patienter på en flersengsstue
KEN nr 10222 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over manglende samtykke til behandlingen
KEN nr 10219 af 20/09/2005 - Gældende
Indberetning vedr. mangelfuld udfyldelse af lægeerklæring ved tvangsindlæggelse
KEN nr 10217 af 20/09/2005 - Gældende
Klage over manglende henvisning til sygehus og anden sygehusafdeling samt forkert diagnose
KEN nr 10214 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over fysioterapeutisk behandling, som ikke var omfattet af henvisning fra egen læge
KEN nr 10213 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over manglende information om mistanke om omsorgssvigt
KEN nr 10211 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over behandling for hjernesvulst og klage over for meget information
KEN nr 10210 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over behandling af infektion i ben hos sukkersygepatient
KEN nr 10189 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over hul i tarm i tilknytning til fjernelse af livmoderen
KEN nr 10188 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over tarmperforation i tilknytning til underlivsoperation
KEN nr 10187 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over nedtrapning af metadondosis
KEN nr 10186 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over føleforstyrrelser efter operation i fuld bedøvelse
KEN nr 10185 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over mangelfuld undersøgelse i forbindelse med graviditet i uge 20
KEN nr 10168 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over informationen i forbindelse med et plastikkirurgisk indgreb
KEN nr 10167 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over manglende information i forbindelse med en finnålsbiopsi af knude i bryst
KEN nr 10166 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over manglende behandling i forbindelse med hjertestop
KEN nr 10165 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over mangelfuld undersøgelse af brud i ryggen (ustabilt brud) og klage over manglende information
KEN nr 10164 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over indgivelse af beroligende medicin samt over beslutningen om tvangsbehandling med Leponex og Seroquel
KEN nr 10146 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over fratagelse af medicin
KEN nr 10144 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over manglende information efter kikkertoperation af knæ
KEN nr 10143 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling i forbindelse med testikelsnoning
KEN nr 10125 af 20/08/2005 - Gældende
Klage over at et vagtlægebesøg var forsinket
KEN nr 10215 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over strækbehandling hos fysioterapeut
KEN nr 10212 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over tvangsbehandling (Zypexa)
KEN nr 10209 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over beslutning om tvangsbehandling med et andet præparat end det, der var motiveret for
KEN nr 10184 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over beskadigelse ved indstik i lysken
KEN nr 10183 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over amputation af ben
KEN nr 10182 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over overskæring af nerve i forbindelse med muskelvævsprøve
KEN nr 10181 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over kikkertundersøgelse i brystet
KEN nr 10163 af 20/06/2005 - Gældende
Klager over ordination af gigtpræparat til mavesårspatient
KEN nr 10162 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over operation med indsættelse af brystimplantater (efter fjernelse af gamle proteser) og over manglende information
KEN nr 10161 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over manglende information forud for en operation i brystet (information om sentinel node diagnostik)
KEN nr 10160 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med CT-skanning
KEN nr 10159 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over manglende kontrol
KEN nr 10158 af 20/06/2005 - Gældende
Indberetning af læge, der havde udarbejdet opdigtet journalnotat vedrørende medicinering
KEN nr 10156 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over at patienten ikke fik foretaget den korrekte operation
KEN nr 10155 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over, at en sygeplejerske på en neurologisk afdeling for sent gav en sukkersygepatient oplysning om hans blodsukkerværdi
KEN nr 10151 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over manglende aktindsigt
KEN nr 10150 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over manglende information og overvågning i forbindelse med opvågningen
KEN nr 10149 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over at en hjemmesygeplejerske ikke vurderede en patients tilstand korrekt
KEN nr 10147 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over praktiserende læge og læger og sygeplejerske på sygehus i forbindelse med kræftsygdom, herunder over ordination af smertestillende medicin af sygeplejerske
KEN nr 10133 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over manglende erkendelse af hul på tarmen
KEN nr 10196 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i psykiatrisk journal
KEN nr 10180 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over abortindgreb
KEN nr 10179 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over at have mistet stemmen efter bedøvelse
KEN nr 10178 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over behandlingen i forbindelse med en kikkertundersøgelse af tyktarmen
KEN nr 10177 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over manglende konstatering af kræft
KEN nr 10176 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over epiduralblokade
KEN nr 10175 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over manglende konstatering af modermærkekræft
KEN nr 10154 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over manglende vitaminbehandling medførende Wernike-Korsakoffs syndrom
KEN nr 10153 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over at praktiserende læge videregav oplysninger om en patient til dennes søster
KEN nr 10152 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over udeladt operation og bredspektret antibiotisk behandling i forhold til kattebid i en finger, der i to uger havde været rød og hævet
KEN nr 10145 af 20/05/2005 - Gældende
Klager over udskrivelse fra hospital med for højt blodtryk
KEN nr 10142 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over manglende diagnostik i forbindelse med smerter i testikel (torsion)
KEN nr 10141 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over en praktiserende læges afslag på at udlevere kopi af journalen til en tidligere patient (henviste til ny læge)
KEN nr 10140 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over at anmodning om aktindsigt ikke blev besvaret inden 10 dage
KEN nr 10139 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over operation for diskusprolaps foretaget i den forkerte side
KEN nr 10138 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over at speciallæge i øjensygdomme efter operationer for grå stær ikke udfærdigede anvisninger, som gjorde det muligt for patienten at få tilpasset sine briller hos en optiker
KEN nr 10137 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over at vagtlæge overså symptomer på hjerneblødning hos en patient med misbrugsproblemer
KEN nr 10136 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over læges håndtering af svar på podning
KEN nr 10135 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over forsinket diagnosticering af kræft i underlivet samt i tyktarmen
KEN nr 10134 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af ledskred i højre skulder sammen med brud
KEN nr 10300 af 24/04/2005 - Gældende
Klage over tvangsfiksering og indgivelse af beroligende medicin med tvang. Endvidere klage over de involverede sundhedspersoner
KEN nr 10195 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over, at afglidning af ledhovedet i forhold til lårbenshalsen (epifysiolysis capitis femoris) hos en 12-årig dreng først blev konstateret efter flere undersøgelser
KEN nr 10157 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over tvangsbehandling med et andet præparat end det, der var motiveret for
KEN nr 10132 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over, at blindtarmen ikke blev fjernet
KEN nr 10131 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over operation for forstørret blærehalskirtel
KEN nr 10130 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over lægeerklæring vedrørende 2 børn
KEN nr 10129 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse og behandling af en hudlidelse, samt over forveksling af biopsiprøver
KEN nr 10128 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over, at der opstod tandskade i forbindelse med operation til fjernelse af en polyp i struben
KEN nr 10127 af 20/04/2005 - Gældende
Indskærpelse på grund af vagtlæges manglende journalføring
KEN nr 10126 af 20/04/2005 - Gældende
Afvisning af anmodning om genoptagelse på baggrund af udtalelse fra Retslægerådet af den 1. oktober 2003 af tidligere sag, afgjort i 1998, hvor der ikke var fundet grundlag for kritik af den indklagede sundhedsperson
KEN nr 10124 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over manglende konstatering af et brud i halsrygsøjlen
KEN nr 10123 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over forbytning af morfin og Panodil ved smertebehandling af nyfødt
KEN nr 10122 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over fejlmedicinering samt manglende information om følger heraf
KEN nr 10121 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over glemt serviet i bughulen
KEN nr 10120 af 20/04/2005 - Gældende
Der blev klaget over tidligt planlagt kejsersnit (umodne lunger hos nyfødt)
KEN nr 10118 af 20/04/2005 - Gældende
Indberetning af praktiserende speciallæges anvendelse af blokader
KEN nr 10117 af 20/04/2005 - Gældende
Indberetning af praktiserende speciallæges anvendelse af blokader
KEN nr 10116 af 20/04/2005 - Gældende
Indberetning af praktiserende speciallæges anvendelse af blokader
KEN nr 10104 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over støjniveauet under en MR skanning
KEN nr 10204 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over manglende reaktion ved alarm fra patient
KEN nr 10198 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over ufuldstændig undersøgelse af patient med talebesvær (afasi, hjerneblødning)
KEN nr 10174 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over bivirkninger i forbindelse med kiropraktisk behandling
KEN nr 10173 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over punktering af lunge ved udtagning af biopsi
KEN nr 10172 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over manglende diagnostik af brud i ansigtsskelet
KEN nr 10171 af 20/03/2005 - Gældende
Klager over fejl ved gennemførelse af undersøgelse af hjertets kranspulsårer (blodprop i hjernen)
KEN nr 10115 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over for sen operation af blodprop i det ene ben og manglende fjernelse af blodprop i det andet ben
KEN nr 10114 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over vagtlægens manglende iværksættelse af undersøgelse ved hurtigt opstået hævelse af tunge og problemer med at tale
KEN nr 10113 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over manglende indkaldelse til fornyet cystoskopi
KEN nr 10109 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse af tidlig gravid kvinde med smerter i maven
KEN nr 10108 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over manglende undersøgelser og behandling i forbindelse med stærke mavesmerter
KEN nr 10107 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over mangelfuld aktindsigt og over manglende behandling
KEN nr 10105 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over efterforløb i forbindelse med operation for nærsynethed
KEN nr 10103 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over lokalt nævns tilsidesættelse af beslutning om tvangsmedicinering
KEN nr 10102 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering- for kort betænkningstid
KEN nr 10101 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over tvangsfikseringer, herunder med hånd- og fodremme, iværksat af plejepersonalet
KEN nr 10100 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse i forbindelse med hyppig afføring
KEN nr 10099 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over at der ikke længere var indikation for tandreguleringsbehandling
KEN nr 10098 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over at egen læge ved telefonisk konsultation ikke foranledigede lægeundersøgelse ved smerter i højre ben af ukendt årsag hos patient med tidligere blodprop i det andet ben
KEN nr 10097 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over manglende behandling af et knæ
KEN nr 10208 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over fejlmedicinering
KEN nr 10207 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over siddende transport
KEN nr 10206 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over nyrestensoperation (dødsfald, yngre kvinde)
KEN nr 10203 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over læge og fysioterapeuts behandling af rygsmerter og håndtering af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10202 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over manglende indlæggelse
KEN nr 10201 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over, at praktiserende læge havde brudt sin tavshedspligt ved videregivelse af oplysninger om en patient til socialforvaltningen
KEN nr 10200 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over håndtering af patients indtagelse af blodfortyndende medicin i forbindelse med en planlagt operation
KEN nr 10199 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over kiropraktors behandling og information
KEN nr 10197 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over videregivelse af helbredsoplysninger til brug for en retssag
KEN nr 10194 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over udskrivning på trods af mistanke om blodforgiftning
KEN nr 10193 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over forsinket rekvisition af coloskopi
KEN nr 10192 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over en læges videregivelse til andre formål end behandling af helbredsoplysninger vedrørende en psykiatrisk patient
KEN nr 10191 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over at sygeplejerske videregav helbredsoplysninger
KEN nr 10170 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse af gravid kvinde med blødning
KEN nr 10169 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over manglende antibiotisk og smertestillende behandling
KEN nr 10110 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af overskåret sener
KEN nr 10106 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligt i forbindelse med videresendelse af kopi af journal uden indhentelse af skriftligt samtykke
KEN nr 10295 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med anlæggelse af ny tarmåbning (loop-ileostomi)
KEN nr 10294 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over manglende behandling af smerter i øjet efter en operation
KEN nr 10293 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling af bristet mavesår (konservativ behandling af bristet mavesår)
KEN nr 10292 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over manglende information om sæddeponering
KEN nr 10291 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over forkert brug af varmepude ved PKU test
KEN nr 10290 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over fejlagtig behandling af tilbagevendende knoglebetændelse
KEN nr 10289 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over, at operation af galdeblæren blev foretaget som kikkertoperation
KEN nr 10288 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse og vurdering af et 1 år gammelt barn
KEN nr 10287 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over for sen amputation af en tå hos en sukkersygepatient
KEN nr 10286 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over skøn om tandreguleringsbehandling med retentionsplade
KEN nr 10284 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af spredning af brystkræft
KEN nr 10283 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over manglende journalføring af behandling
KEN nr 10282 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over ændringen af tvangsmedicinering fra Risperdal til Risperdal Depot
KEN nr 10281 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over utilstrækkelig behandling af brud på skinneben
KEN nr 10280 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over mislykket sterilisationsindgreb på mand
KEN nr 10279 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over behandling af et håndledsbrud
KEN nr 10278 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over vægtøgning i forbindelse med behandling med antidepressivt præparat
KEN nr 10277 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over praktiserende læge i forbindelse med oplægning af spiral
KEN nr 10276 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over praktiserende læges behandling af patient med ondartet blodsygdom
KEN nr 10243 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over uopdaget ondartet modermærke og manglende journalføring af undersøgelse
KEN nr 9908 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over, at operation af underbensbrud ikke blev foretaget akut
KEN nr 10069 af 20/11/2004 - Gældende
Klager over manglende behandling af knivsnit i tommelfingeren
KEN nr 10068 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over at barn blev smittet med hepatitis B
KEN nr 10067 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende behandling og udredning af 91- årig
KEN nr 10066 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over sundhedssygeplejerskes indgivelse af en bekymringsskrivelse om et barn på et halvt år i henhold til servicelovens § 35 uden forinden at have forsøgt at få moderens samtykke hertil, samt klage over utilstrækkelig journalføring af sundhedssygeplejerske
KEN nr 10065 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende diagnostik af kravebensbrud hos lille barn
KEN nr 10064 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over forkert behandling under psykiatrisk indlæggelse efter diagnosticeret hjernetumor
KEN nr 10061 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende information forud for vaccination
KEN nr 10059 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over blødning i bryst efter brystforstørrende operation
KEN nr 10058 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over operation med fjernelse af bryst på grund af smerter
KEN nr 10057 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over langsommelig ambulancetransport af gravid kvinde med stærke smerter
KEN nr 10056 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over at patient ikke blev transporteret liggende
KEN nr 10055 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over pådragelse af åbent ankelbrud ved ambulancebehandlers transport af patient
KEN nr 10026 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende strålebehandling inden operation af en kræftsvulst, der sad mindre end 10 cm fra endetarmsåbningen
KEN nr 10017 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende oplysning om røntgenfund af muligt brud efter udskrivelse
KEN nr 10060 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten ved fremsendelse af journalmateriale mv. til socialforvaltningen i forbindelse med udfyldelse af en attest vedrørende uarbejdsdygtighed (LÆ 205)
KEN nr 10053 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over mangelfuld diagnostik (tarmslyng)
KEN nr 10052 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over for sen nærmere udredning af flere tilfælde af blærebetændelse og blod i urinen
KEN nr 10051 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over operativ behandling af kuskefingre (Dupuytrens kontraktur) og utilstrækkelig information om risici og komplikationer ved et sådant indgreb
KEN nr 10050 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over behandling af byld ved endetarmen
KEN nr 10049 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over at vagtlægen ikke fandt indikation for indlæggelse af patienten
KEN nr 10048 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling (hydrocephalus, hjernetumor hos 2 ' årig dreng)
KEN nr 10043 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over fødselsforløb, herunder manglende ordination af kejsersnit samt manglende aktindsigt
KEN nr 10034 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over manglende konstatering af blindtarmsbetændelse
KEN nr 10032 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over manglende efterbehandling af testikelkræft
KEN nr 9907 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over betændelse i øje efter operation for grå stær
KEN nr 9905 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over overset ankelbrud
KEN nr 9904 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over læsion af tyndtarmen ved operativ fjernelse af forandringer svarende til pladsen for tidligere udtaget æggestok og æggeleder
KEN nr 10042 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over manglende diagnostik af tarmslyng
KEN nr 10033 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over mangelfuld undersøgelse af knude i bryst
KEN nr 10027 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over instruktion af sekretær
KEN nr 10025 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over laserbehandling af tatovering
KEN nr 10023 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over, at vagtlæger ikke opdagede lungebetændelse og menigitis hos 58-årig mand
KEN nr 10020 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over manglende diagnose (bugspytkirtelkræft)
KEN nr 10019 af 20/09/2004 - Gældende
Klager over fejl begået i forbindelse med operation for hæmorider
KEN nr 9989 af 20/05/2004 - Gældende
Klage over plejen på plejehjem
KEN nr 9988 af 20/05/2004 - Gældende
Indberetning af fejlmedicinering samt udfærdigelse af instruks vedrørende medicinhåndtering
KEN nr 9971 af 20/05/2004 - Gældende
Klage over, at ambulancebehandler ikke iværksatte behandling
KEN nr 9966 af 20/05/2004 - Gældende
Klage over forsinket behandling af blindtarmsbetændelse
KEN nr 9942 af 20/05/2004 - Gældende
Klage over manglende røntgenundersøgelse
KEN nr 9892 af 20/05/2004 - Gældende
Klage over at operation af polyp forårsagede hul på tyktarmen efter el-koagulation
KEN nr 9979 af 20/04/2004 - Gældende
Klage over fysioterapeuts indstilling af kondicykel, der blev anvendt af en diskusprolapsopereret patient
KEN nr 9973 af 20/04/2004 - Gældende
Klage over manglende opfølgning på undersøgelsesfund
KEN nr 9972 af 20/04/2004 - Gældende
Klage over mangelfuld korrekt tandreguleringsbehandling
KEN nr 9969 af 20/04/2004 - Gældende
Klage over fejlmedicinering (fik hjertemedicin i stedet for smertestillende medicin)
KEN nr 9965 af 20/04/2004 - Gældende
Indberetning af fejlmedicinering med Litiumkarbonat
KEN nr 9964 af 20/04/2004 - Gældende
Klage over manglende indkaldelse til fornyet undersøgelse efter brokoperation
KEN nr 9957 af 20/04/2004 - Gældende
Klage over mangelfuld journalføring af medicinordination
KEN nr 9917 af 20/04/2004 - Gældende
Indberetning vedrørende behandling af 19-årig kvinde med symptomer fra maven og hurtig puls (perforeret blindtarm)
KEN nr 9955 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke
KEN nr 9941 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over manglende konstatering af hjerneblødning
KEN nr 9934 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over fejludlevering af præparat og efterfølgende behandling hermed
KEN nr 9918 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over information og behandling i forbindelse med anlæggelse af permanent colostomi
KEN nr 10076 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af blodmangel forårsaget af mangel på B-vitamin (perniciøs anæmi)
KEN nr 10073 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over behandling ved fingerskade, hvor strækkesene i yderste fingerled var blevet overrevet
KEN nr 10071 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over at tegn på nethindeløsning hos 21-årig patient ikke blev opdaget
KEN nr 10046 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over læsion af de dybe galdegange ved fjernelse af galdeblære
KEN nr 10045 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt og overdragelse af journal
KEN nr 10024 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over øjenlægers behandling af nethindeløsning
KEN nr 9935 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over udlevering af forkert dosis insulin
KEN nr 9931 af 20/02/2004 - Gældende
Indberetning fra Sundhedsstyrelsen vedrørende ordination af Metadon og anden afhængighedsskabende medicin
KEN nr 9926 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over manglende information og fejl i forbindelse med operation for lungekræft
KEN nr 9894 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse og behandling af rygsmerter
KEN nr 10074 af 20/02/2004 - Gældende
Klager over manglende indlæggelse ved feber og forhøjede levertal
KEN nr 10039 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over manglende information forud for næsekorrektion
KEN nr 10038 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over neuropsykologisk vurdering samt information
KEN nr 9933 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over manglende behandling af svulst i æggestok
KEN nr 9932 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over, at brud på kæben ikke blev konstateret
KEN nr 9929 af 20/01/2004 - Gældende
Indberetning af farmaceut og farmakonom for fejludlevering af medicin samt af en sygeplejerske for fejlmedicinering
KEN nr 9928 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over praktiserende læges ordination af daglig behandling med Methotrexat og et apoteks udlevering heraf
KEN nr 9924 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over afslag på datters anmodninger om aktindsigt i sin afdøde faders journal
KEN nr 9921 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over fysioterapeuts journalføring
KEN nr 9920 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over behandling med Fenemal
KEN nr 9919 af 20/01/2004 - Gældende
Indberetning over fejlmedicinering med antipsykotika
KEN nr 9911 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over forhaling af lægeerklæring
KEN nr 10539 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over behandling af brystkræft
KEN nr 10538 af 20/12/2003 - Gældende
Indberetning om manglende behandling af parodontitis
KEN nr 10537 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende CT-scanning ved hovedpine (aneurisme i hjernen)
KEN nr 10536 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over ordination af medicin uden tilsyn samt instruktion af medhjælp
KEN nr 10535 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over for sen opdagelse af, at brud i ryggen var ustabilt
KEN nr 10526 af 20/12/2003 - Gældende
Indberetning om fejlmedicinering
KEN nr 10517 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af blærekræft
KEN nr 10486 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over fire operationer mod bygningsfejl, langsynethed og begyndende grå stær i venstre øje
KEN nr 10433 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende information ved kosmetisk operation
KEN nr 10400 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling af for tidlig født barn samt information herom
KEN nr 10532 af 20/11/2003 - Gældende
Indberetning af metadonbehandling
KEN nr 10530 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over udlevering af for høj dosis medicin
KEN nr 10529 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over manglende konstatering af sprunget ledbånd
KEN nr 10525 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over mangelfuld information til gravid vedrørende læbe-gane-spalte hos barnet
KEN nr 10522 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over manglende reaktion på feber efter operation for blindtarmsbetændelse
KEN nr 10520 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over ukorrekt indgift af allergivaccination
KEN nr 10516 af 20/11/2003 - Gældende
Klager over manglende objektiv undersøgelse ved smerter i ryggen og lysken
KEN nr 10547 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over manglende overdragelse af journal til ny læge
KEN nr 10515 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information om og behandling af dyb årebetændelse i forbindelse med achilleseneruptur
KEN nr 10514 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over manglende reaktion på smerter og forhøjede enzymer efter bypassoperation.
KEN nr 10510 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med tandreguleringsbehandling
KEN nr 10505 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over psykologisk erklæring vedrørende en 11-årig dreng
KEN nr 10503 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over ordination af medicin, som patienten ikke kunne tåle
KEN nr 10497 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over utilstrækkelig behandling af en skulderskade
KEN nr 10494 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling i forbindelse med galdeblæreoperation (blødning)
KEN nr 10579 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling af tandanlæg
KEN nr 10491 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over forveksling af 5 % og 50 % eddikesyre til behandling af usynlige kønsvorter
KEN nr 10481 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over at vagtlæge ikke fandt grundlag for lægebesøg vedrørende en patient, som havde været manisk i flere dage
KEN nr 10479 af 20/09/2003 - Gældende
Manglende lægeundersøgelse forud for udlevering af brille til barn
KEN nr 10390 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over forkert indgift af BCG-vaccine
KEN nr 10383 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over at praktiserende læge ikke henviste til udredning hos specialist samt over mangelfuld journalføring og brud på tavshedspligt
KEN nr 10470 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligt
KEN nr 10467 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over behandling af håndledsbrud (afdelingens retningslinier)
KEN nr 10466 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over manglende iværksat akut behandling som følge af brystsmerter
KEN nr 10465 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over behandling af tandskade
KEN nr 10463 af 20/07/2003 - Gældende
Indberetning af psykiaters udfærdigelse af en erklæring til brug for en samværssag
KEN nr 10446 af 20/07/2003 - Gældende
Indberetning af patientforveksling i forbindelse med medicingivning
KEN nr 10417 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over at vagtlæge afviste at indtagelse af 60 Panodiler var skadeligt
KEN nr 10402 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over behandling af et brækket ben hos patient med sukkersyge
KEN nr 10456 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over manglende konstatering af svulst i endetarmen
KEN nr 10454 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over indsættelse af brystimplantater på 1000 ml
KEN nr 10445 af 20/06/2003 - Gældende
Indberetning af, at en social- og sundhedsassistent gav ikke-ordineret receptpligtig medicin
KEN nr 10424 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over at håndledsbrud blev sat skævt sammen.
KEN nr 10421 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over en kikkertoperation i et knæ
KEN nr 10420 af 20/06/2003 - Gældende
Indberetning over manglende opfølgning på foretagne prøver
KEN nr 10418 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over, at der blev begået fejl i forbindelse med kariesbehandling
KEN nr 10412 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over manglende undersøgelser og behandling
KEN nr 10410 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over behandling af brud i ryggen (journalføring og information)
KEN nr 10448 af 20/05/2003 - Gældende
Klage over behandling af spædbarn
KEN nr 10447 af 20/05/2003 - Gældende
Klage over ukorrekt indgift af smertestillende medicin.
KEN nr 10444 af 20/05/2003 - Gældende
Indberetning vedrørende forveksling af blod
KEN nr 10443 af 20/05/2003 - Gældende
Klage over manglende undersøgelser og behandling
KEN nr 10439 af 20/05/2003 - Gældende
Klage over behandling og manglende information om risici for komplikationer i forbindelse med operation for nærsynethed
KEN nr 10436 af 20/05/2003 - Gældende
Klage over for sen indkaldelse til røntgenkontrol af brud hos 2-årig pige
KEN nr 10435 af 20/05/2003 - Gældende
Klage over manglende henvisning til specialafdeling ved gentagne, forbigående føleforstyrrelser og lammelser
KEN nr 10434 af 20/05/2003 - Gældende
Klage over ordination af for høj dosis medicin
KEN nr 10430 af 20/05/2003 - Gældende
Klage over manglende iværksættelse af undersøgelser og behandling.
KEN nr 10428 af 20/05/2003 - Gældende
Klage over manglende henvisning, forbytning af prøve og ukorrekt jounalføring.
KEN nr 10593 af 20/04/2003 - Gældende
Klage over behandling for for lavt antal blodplader og over laboranters blodprøveanalyse
KEN nr 10585 af 20/04/2003 - Gældende
Indberetning over forkert dosering i medicinæsker
KEN nr 10584 af 20/04/2003 - Gældende
Indberetning over forkert dosering i medicinæsker
KEN nr 10583 af 20/04/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling af forhøjet blodsukker hos patient med psykisk lidelse
KEN nr 10582 af 20/04/2003 - Gældende
Klage over mangelfuld smertelindring
KEN nr 10568 af 20/04/2003 - Gældende
Indberetning over manglende observation og behandling af alkoholpåvirket patient med hovedtraume
KEN nr 10432 af 20/04/2003 - Gældende
Klage over manglende information om diagnose og manglende overflytning til andet sygehus
KEN nr 10431 af 20/04/2003 - Gældende
Klage over at der ikke blev sørget for akut operation
KEN nr 10394 af 20/04/2003 - Gældende
Klage over vagtlæges undersøgelse af patient med vejrtrækningsproblemer og feber
KEN nr 10393 af 20/04/2003 - Gældende
Klage over manglende strålebehandling
KEN nr 10392 af 20/04/2003 - Gældende
Klage over fejlagtig kræftdiagnose
KEN nr 10598 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling af mavesmerter
KEN nr 10588 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse af hånd efter fald
KEN nr 10581 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over manglende tandreguleringsbehandling
KEN nr 10548 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over behandling af brud på underarm
KEN nr 10502 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over manglende konstatering af brud
KEN nr 10594 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over, at operationen var mangelfuld
KEN nr 10590 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling af meniskskade.
KEN nr 10580 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over fejlbehandling af albuebrud
KEN nr 10577 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over undersøgelse af 2-årig pige med meningitis.
KEN nr 10562 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse i forbindelse med bughindebetændelse
KEN nr 10596 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling
KEN nr 10587 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse af væv og over unødig fjernelse af brystet
KEN nr 10586 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over, at lægerne på en psykiatrisk afdeling ikke undersøgte en patient med smerter ved gang tilstrækkeligt
KEN nr 10566 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af meningitis hos 14 måneder gammelt barn
KEN nr 10563 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over manglende konstatering af brud på halsrygsøjlen
KEN nr 10561 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af kræft i mavesækken
KEN nr 10550 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af brystkræft.
KEN nr 10389 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over vurdering af røntgenundersøgelse (lungeforandringer)
KEN nr 10380 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling af emaljedefekt
KEN nr 10447 af 20/12/2002 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information og observation i forbindelse med en total fjernelse af mavesæk på grund af tidlig mavekræft
KEN nr 10446 af 20/12/2002 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse og behandling af senere udviklet hjerteklapbetændelse med komplikationer i form af hjerneblødning
KEN nr 10443 af 20/12/2002 - Gældende
Klage over manglende aflæggelse af sygebesøg hos 5 uger gammelt barn
KEN nr 10437 af 20/12/2002 - Gældende
Klage over manglende færdiggørelse af tandregularingsbehandling
KEN nr 10432 af 20/12/2002 - Gældende
Indberetning af udfærdigelse af en erklæring til brug for den ene part i en samværssag
KEN nr 10431 af 20/12/2002 - Gældende
Indberetning om, at sygeplejersken ikke kontaktede låsesmed, da beboeren ikke lukkede op
KEN nr 10378 af 20/12/2002 - Gældende
Klage over manglende opfølgning på mikroskopisvar med kræftdiagnose
KEN nr 10240 af 20/12/2002 - Gældende
Indberetning vedrørende ordination af for høj dosis kemoterapi og information herom.
KEN nr 10449 af 20/11/2002 - Gældende
Klage over at man foretog kejsersnit uden samtykke
KEN nr 10442 af 20/11/2002 - Gældende
Indberetning af fejlmedicinering med blodfortyndende medicin
KEN nr 10402 af 20/11/2002 - Gældende
Indberetning af praktiserende læges udfærdigelse af erklæring til statsamt uden undersøgelse af barnet og den anden forælder
KEN nr 10340 af 20/11/2002 - Gældende
Indberetning af ordination af metadon tablet samt angstdæmpende medicin
KEN nr 10339 af 20/11/2002 - Gældende
Indberetning af ordination af metadon og angstdæmpende medicin
KEN nr 10338 af 20/11/2002 - Gældende
Indberetning af ordination af korttidsvirkende morfika til kronisk smertepatient
KEN nr 10323 af 20/11/2002 - Gældende
Indberetning af ordination af Metadon i tabletform
KEN nr 10434 af 20/10/2002 - Gældende
Klage over at knoglebrud i skulder ikke blev opdaget
KEN nr 10390 af 20/10/2002 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af blodprop i hjertet og cancer i spiserøret
KEN nr 10385 af 20/10/2002 - Gældende
Klage over manglende information om undersøgelsesresultat og manglende undersøgelse forud for forsøgsbehandling
KEN nr 10291 af 20/10/2002 - Gældende
Klage over forkert behandling af højre fodled
KEN nr 10244 af 20/10/2002 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af sukkersyge under indlæggelse til operation
KEN nr 10454 af 01/10/2002 - Gældende
Forsinket udlevering af vanddrivende medicin
KEN nr 10433 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over videregivelse af helbredsoplysninger og psykologerklæring udarbejdet til brug for dagpengesag
KEN nr 10405 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over manglende kikkertundersøgelse af knæ og ukorrekt diagnose
KEN nr 10400 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over behandling af en plejehjemsbeboers fald
KEN nr 10398 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over manglende effekt af korsbåndsoperation
KEN nr 10257 af 20/09/2002 - Gældende
Manglende information forud for operation af storetå
KEN nr 10248 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over manglende reaktion fra vagthavende læge ved telefonisk henvendelse
KEN nr 10399 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over, at vagtlæge ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse af en ældre patient og ikke vurderede behov for hjemmepleje
KEN nr 10389 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over at operationsbilleder blev lagt ud til offentligheden
KEN nr 10361 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over behandling af 3-årig dreng med brækket lårben
KEN nr 10335 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over utilstrækkelig psykiatrisk behandling og journalføring heraf i forbindelse med behandlingsdom
KEN nr 10251 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over beskadigelse af urinleder i forbindelse med fjernelse af livmoder
KEN nr 10422 af 20/06/2002 - Gældende
Klage over overtrædelse af orienteringspligten i lov om forældremyndighed og samvær
KEN nr 10418 af 20/06/2002 - Gældende
Indberetning af fejlmedicinering
KEN nr 10412 af 20/06/2002 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse på skadestue af patient med utilpashed, uro i brystet og opkastning
KEN nr 10411 af 20/06/2002 - Gældende
Klage over manglende iværksættelse af yderligere undersøgelser hos patient med knuder i brystet
KEN nr 10409 af 20/06/2002 - Gældende
Klage over at en tumor i lårbenet ikke blev opdaget på et røntgenbillede
KEN nr 10404 af 20/06/2002 - Gældende
Indberetning om manglende reaktion fra hjemmeplejen på et nødkald fra en patient med iltapparat
KEN nr 10367 af 20/06/2002 - Gældende
Klage over indgivelse af blod
KEN nr 10351 af 20/06/2002 - Gældende
Indberetning af en tandlæges anvendelse af en uautoriseret svensk tandlæge
KEN nr 10350 af 20/06/2002 - Gældende
Klage over vagtlæges journalføring af telefonkonsultation af patient med smerter i brystet
KEN nr 10348 af 20/06/2002 - Gældende
Indberetning af to sygeplejeskers behandling af patient i forbindelse med blodtransfusion
KEN nr 10420 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over lang ventetid efter henvisning til nærmere vurdering for blod i urinen
KEN nr 10414 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over mangelfuld diagnostik, manglende indlæggelse og undladelse af sygebesøg
KEN nr 10408 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over hårdhændet fysioterapeutisk behandling
KEN nr 10324 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over henvisning til genoptræning kort tid efter operation af achillessene
KEN nr 10384 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over forkert dosis blodfortyndende medicin
KEN nr 10381 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over manglende information forud for behandling
KEN nr 10380 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse af febrilt 2-årigt barn med symptomer fra mave og tidligere kolostomi
KEN nr 10379 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over manglende konstatering af kræftsvulst i højre halvdel af tyktarmen
KEN nr 10372 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over manglende konstatering af brud på halsvirvlen
KEN nr 10330 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over manglende røntgenundersøgelse i forbindelse med behandling af en kiropraktor
KEN nr 10322 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over apoteks udlevering af forkert medicin
KEN nr 10289 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten ved fremsendelse af oplysninger til fagforening
KEN nr 10250 af 20/04/2002 - Gældende
Klager over, at vagtlæge gav indsprøjtning med Petidin til patient mod hoste
KEN nr 10371 af 20/03/2002 - Gældende
Indberetning om mangeårig fejlbehandling og mangelfuld information og journalføring
KEN nr 10319 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over praktiserende læges journalføring
KEN nr 10308 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over knystoperation
KEN nr 10307 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over speciallæges opfølgning på betændelsestilstand efter øjenoperation
KEN nr 10305 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over hjemmeplejen
KEN nr 10301 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over manglende henvisning til MR-scanning og manglende svar på undersøgelse
KEN nr 10294 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over fejlvurdering af undersøgelsesresultat
KEN nr 10261 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over fejlagtig behandling af brud på rygsøjlen (ustabilt brud)
KEN nr 10300 af 20/02/2002 - Gældende
Indberetning af journalføring i forbindelse med tab af metalskophætte
KEN nr 10299 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over mangelfuld undersøgelse i forbindelse med svimmelhed og stærke hovedsmerter
KEN nr 10284 af 20/02/2002 - Gældende
Indberetning om fejlmedicinering med Methotrexat, daglig medicinering i stedet for ugentlig
KEN nr 10278 af 20/02/2002 - Gældende
Indberetning af tandlæges mangelfulde behandling forud for strålebehandling samt mangelfuld information og journalføring
KEN nr 10268 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over mangelfuld undersøgelse af albue efter fald
KEN nr 10267 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over manglende information af præparats virkninger og bivirkninger og journalføring heraf
KEN nr 10262 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over behandling og manglende information i forbindelse med operation for forhudsforsnævring
KEN nr 10259 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over praktiserende læges behandling med Nozinan af patient med vejrtrækningsproblemer
KEN nr 10245 af 20/02/2002 - Gældende
Indberetning af medicinforsøg i forbindelse med tvangstilbageholdelse
KEN nr 10298 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over indgivelse af for høj dosis smertestillende medicin (Morfin og Nozinan)
KEN nr 10293 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over behandling og information i forbindelse med fjernelse af polyp i livmoderhalsen
KEN nr 10272 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over manglende afspritning af hud i forbindelse med blodprøvetagning
KEN nr 10271 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over vagtlæges behandling af udslået tand
KEN nr 10270 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over ukorrekt information
KEN nr 10256 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over manglende speciallægeerklæring efter undersøgelse samt manglende indkaldelse til fornyet undersøgelse
KEN nr 10255 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information i forbindelse med DC-konvertering
KEN nr 10252 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over vagtlæge i forbindelse med smerter i halsen
KEN nr 10242 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over manglende forundersøgelse ved sammedagskirurgi
KEN nr 10238 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over udsættelse af operation for svær forkalkning af hjertekranspulsårene
KEN nr 10236 af 20/01/2002 - Gældende
Indberetning af medicinering og pleje af plejehjemsbeboer
KEN nr 12807 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over mangelfuld information og journalføring heraf
KEN nr 12804 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over mangelfuld undersøgelse og behandling på skadestuen af ledskred i fingeren
KEN nr 12803 af 31/12/2001 - Gældende
Indberetning af vagtlæges mangelfulde journalføring af undersøgelse af 4-årigt barn med høj temperatur
KEN nr 12802 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling og journalføring
KEN nr 12786 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten
KEN nr 12783 af 31/12/2001 - Gældende
Indberetning om forveksling af medicinkort
KEN nr 12781 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over fejlmedicinering i forbindelse med bedøvelse
KEN nr 12778 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over fejlmedicinering
KEN nr 12775 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over at der utilsigtet var efterladt 2 handskestumper i et operationssår
KEN nr 12773 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over behandling af brud på overarm
KEN nr 12772 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende opfølgning på mammografiundersøgelse
KEN nr 12769 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af brud på rygsøjlen efter 8 meters fald
KEN nr 12759 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over fejlmedicinering (kemoterapi)
KEN nr 12758 af 31/12/2001 - Gældende
Indberetning af medicinering og pleje af plejehjemsbeboer
KEN nr 12757 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over, at plejehjemsbeboer blev efterladt på toilettet en hel nat
KEN nr 12748 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over fremkomst af hul af spiserør i forbindelse med en kikkertundersøgelse og manglende diagnostik ved røntgenundersøgelse
KEN nr 12747 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over, at kræftknude blev overset og manglende henvisning til ultraludsundersøgelse
KEN nr 12745 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over overset svulst på mammografibillede
KEN nr 12743 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over fodbehandling
KEN nr 12740 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende røntgenundersøgelse, henvisning og smertebehandling i forbindelse med brud i skulder og albue
KEN nr 12736 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende tilkald af læge til plejehjemsbeboer
KEN nr 12735 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling af betydelig svækket ældre mand
KEN nr 12724 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over udførelse af CT- scanning på trods af graviditet
KEN nr 12712 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over for sen strålebehandling og afvisning af indlæggelse ved behandling
KEN nr 12710 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over utilstrækkelig bedøvelse i forbindelse med plastikkirurgisk indgreb
KEN nr 12700 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over, at brud på ryg blev overset
KEN nr 12696 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over overset hoftebrud
KEN nr 12691 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse af øje på skadestue
KEN nr 12687 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over forkert behandling af hjernekvæstelse med blødning mellem de bløde hjernehinder
KEN nr 12676 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over åreknudeoperation og bedøvelsen i forbindelse hermed samt over informationen
KEN nr 12674 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende stillingtagen til røntgenundersøgelse.
KEN nr 12667 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over beskadigelse af nerve ved operation
KEN nr 12664 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse af vagtlæge i forbindelse med mavesmerter
KEN nr 12663 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende reaktion på oplysning om smerter i brystet
KEN nr 12660 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om vagtlægebesøg til bevidstløs stofmisbruger
KEN nr 12652 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af brystkræft i forbindelse med operation
KEN nr 12648 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over, at behandling med radioaktiv jod ikke blev kontrolleret tilstrækkeligt
KEN nr 12640 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over hudbehandling med Bucky-stråler
KEN nr 12636 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende fjernelse af spiral
KEN nr 12634 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over visiterende vagtlæges vurdering af patient med pludselig opståede ømhed i hele kroppen samt ubehag og besvimelsesanfald
KEN nr 12623 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende opfølgning af udvidelse af hovedpulsåre
KEN nr 12620 af 31/12/2001 - Gældende
Indberetning af medicinering og pleje af plejehjemsbeboer
KEN nr 12616 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over afvisning af undersøgelse af en af person, der var gruppe 2-sikret
KEN nr 12609 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse for sukkersyge
KEN nr 12318 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over journalføring og brud på tavshedspligt
KEN nr 12312 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over mangelfuld lægeerklæring og utilstrækkelig journalføring
KEN nr 12308 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over journalføring og for tidlig udskrivelse
KEN nr 12306 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over manglende oplysning om, at patienten ikke tålte lokalbedøvelse
KEN nr 12302 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over utilstrækkelig behandling af underlivssmerter samt opfølgning på celleprøve
KEN nr 12261 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over manglende information og mangelfuld behandling af 2-årig pige
KEN nr 12260 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over mangelfuld information forud for operation samt selve operationen
KEN nr 12256 af 31/12/2000 - Gældende
Fejlmedicinering
KEN nr 12246 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over fejlmedicinering i forbindelse med kemoterapibehandling
KEN nr 12244 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over manglende identifikation af patient forud for røntgenundersøgelse
KEN nr 12243 af 31/12/2000 - Gældende
Fejlmedicinering
KEN nr 15077 af 14/12/1995 - Gældende
Information og samtykke
KEN nr 15076 af 14/12/1995 - Gældende
Information og samtykke
KEN nr 15075 af 14/12/1995 - Gældende
Information og samtykke
KEN nr 15074 af 14/12/1995 - Gældende
Information og samtykke
KEN nr 15073 af 14/12/1995 - Gældende
Information og samtykke
KEN nr 15070 af 14/12/1995 - Gældende
Information og samtykke
KEN nr 15069 af 14/12/1995 - Gældende
Klager vedr. kvindesygdomme og fødselshjhælp.
KEN nr 15068 af 14/12/1995 - Gældende
Klager vedr. kvindesygdomme og fødselshjælp.
KEN nr 15067 af 14/12/1995 - Gældende
Klager vedr. kvindesygdomme og fødselshjælp
KEN nr 15066 af 14/12/1995 - Gældende
Tavshedspligt
KEN nr 15065 af 14/12/1995 - Gældende
Tandlæger
KEN nr 15060 af 14/12/1995 - Gældende
Andre sager
KEN nr 15059 af 14/12/1995 - Gældende
Andre sager
KEN nr 15058 af 14/12/1995 - Gældende
Andre sager
KEN nr 15057 af 14/12/1995 - Gældende
Vagtlæger
KEN nr 15056 af 14/12/1995 - Gældende
Vagtlæger
KEN nr 15055 af 14/12/1995 - Gældende
Vagtlæger
KEN nr 15053 af 14/12/1995 - Gældende
Kirugi
KEN nr 15052 af 14/12/1995 - Gældende
Skadestuebehandling
KEN nr 15051 af 14/12/1995 - Gældende
Skadestuebehandling
KEN nr 15110 af 21/06/1994 - Gældende
Mangelfuld kontrol og instruktion i anvendelse af apparatur.
KEN nr 15101 af 21/06/1994 - Gældende
Information og samtykke
KEN nr 15100 af 21/06/1994 - Gældende
Information og samtykke
KEN nr 15104 af 25/06/1993 - Gældende
5.7.1 Tvangsmedicinering
KEN nr 15099 af 25/06/1993 - Gældende
5.4.6 Ufuldstændig information fra egen læge til patientens ægtefælle
KEN nr 15098 af 25/06/1993 - Gældende
5.4.5 Speciallæge foretager HIV-test uden at indhente samtykke
KEN nr 15097 af 25/06/1993 - Gældende
5.4.4
KEN nr 15096 af 25/06/1993 - Gældende
5.4.3 Dårlig kommunikation mellem sundhedspersoner
KEN nr 15095 af 25/06/1993 - Gældende
5.4.2 Ukorrekt information fra sygehus til egen læge samt egen læges mangelfulde afklaring af den givne information
KEN nr 15094 af 25/06/1993 - Gældende
5.4.1 Forsinket diagnose på grund af kommunikationssvigt
KEN nr 15093 af 25/06/1993 - Gældende
5.3.3 Ansvarsfordeling i forbindelse med kontrol af nyt apparatur
KEN nr 15092 af 25/06/1993 - Gældende
5.3.2 Ansvarsfordeling hvor flere afdelinger er involveret
KEN nr 15091 af 25/06/1993 - Gældende
5.3.1 Ansvar ved supervision af operativt indgreb
KEN nr 15090 af 25/06/1993 - Gældende
5.2.4 Lægevagt - Manglende tilsyn af febrilt spædbarn
KEN nr 15089 af 25/06/1993 - Gældende
5.2.3 Lægevagt. Smertestillende indsprøjtning til patient med uklar diagnose
KEN nr 15088 af 25/06/1993 - Gældende
5.2.2 Lægevagt-afslag på anmodning om sygebesøg eller konsultation
KEN nr 15087 af 25/06/1993 - Gældende
5.2.1 Lægevagt - mangelfuld sikring af sygehistorie
KEN nr 15086 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.3 Behandling af berusede personer med kranietraumer på skadestuen.
KEN nr 15085 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.3 Skadestuebehandling af berusede personer med kranietraumer
KEN nr 15084 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.2 Behandling på skadestue Oversete fingerlæsioner
KEN nr 15083 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.2 Behandling på skadestue Oversete fingerlæsioner
KEN nr 15082 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.2 Behandling på skadestue af brud i fod
KEN nr 15081 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.2 Behandling på skadestue af brud i fod
KEN nr 15080 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.2 Skadestuebehandling af brud i finger
KEN nr 15079 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.2 Skadestuebehandling af brud på håndled
KEN nr 15078 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.2 Skadestuebehandling af ledskred
KEN nr 15077 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.2 Skadestuebehandling af brud på kindben
KEN nr 15076 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.2 Diagnostisering af tilsyneladende mindre brud hos person, der henvendte sig på skadestuen
KEN nr 15075 af 25/06/1993 - Gældende
5.1.1 Behandling på skadestue
KEN nr 15899 af 01/07/1990 - Gældende
Information om service m.v.
KEN nr 15006 af 01/10/1989 - Gældende
Misforstået vejledning (* 1)
KEN nr 15005 af 01/10/1989 - Gældende
Forkert behandling/patientinformation (* 1)
KEN nr 10512 - Gældende
Klage over manglende forebyggende antibiotikabehandling i forbindelse med en knæoperation
UDT nr 9769 af 20/01/2003 - Gældende
Indberetning af fejldosering af medicin
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 889 af 28/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn
BEK nr 979 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet
BEK nr 637 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen
BEK nr 636 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
BEK nr 613 af 23/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for Patienterstatningen
BEK nr 494 af 03/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet
BEK nr 489 af 03/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger
BEK nr 488 af 03/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringspligtens gennemførelse
BEK nr 1395 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet
BEK nr 1109 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet
BEK nr 1084 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysningspligt i patienterstatningssager
BEK nr 1340 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger
(Afgrænsningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1448 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-autoriserede persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed
BEK nr 1447 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
BEK nr 1099 af 12/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet
BEK nr 1097 af 12/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om patientforsikring
VEJ nr 125 af 25/06/1992 - Gældende
Vejledning om erstatningskriterier i patientforsikringsloven
CIS nr 10052 af 13/12/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet (Til Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatning og erstatningspligtige i medfør af § 29 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet)