Søgeresultat


Søgningen fandt 43 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 811 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Dokumentets afgørelser
UDT nr 9173 af 18/05/2011 - Gældende
Udtalelse afgivet af Undervisningsministeriet om uformelt tilsagn om ansættelse i relation til påbegyndelse af tre måneders kravet for opnåelse af ret til præmie og bonus for indgåelse af en uddannelsesaftale om erhvervsuddannelse
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1396 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af visse bestemmelser i lov om ændring af forskellige love (Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister)
BEK nr 607 af 23/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags refusion af udgifter til institutioner for elevers ophold på kostafdelinger
BEK nr 1768 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag
BEK nr 1752 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.
BEK nr 233 af 22/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag
BEK nr 1651 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om visse uddannelser sidestillet med erhvervsuddannelser, der er omfattet af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere
BEK nr 1436 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg
BEK nr 1435 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever samt formidling af uddannelsesaftaler
BEK nr 1434 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
BEK nr 744 af 14/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere
BEK nr 498 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
BEK nr 796 af 22/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
BEK nr 1257 af 01/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
BEK nr 129 af 30/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere
BEK nr 137 af 21/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til dækning af de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for elever, der gennemfører en uddannelse med udenlandsk praktik i henhold til lov om erhvervsuddannelser
BEK nr 128 af 21/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser inden for landets grænser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion
CIR nr 3410 af 01/07/1987 - Gældende
Cirkulære vedrørende APOTEKSASSISTENT-uddannelsen. (* 1)
CIR nr 3403 af 01/07/1987 - Gældende
Cirkulære om AER-refusion. (* 1)
CIR nr 3012 af 14/01/1987 - Gældende
Cirkulære vedrørende fremsendelse af bekendtgørelse nr. 892 af 12. december 1986 om indbetaling af bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion. (* 1)
CIR nr 3723 af 18/12/1986 - Gældende
Cirkulære om de i bekendtgørelse nr. 629 af 20. december 1985, jf. § 3, stk. 1, oplistede ungdomsuddannelser. (* 1)
CIR nr 3717 af 18/12/1986 - Gældende
Cirkulære om opretholdelsestilskud fordelt på flere pladser. (* 1)
CIR nr 3659 af 12/11/1986 - Gældende
Cirkulære om forholdsmæssig fordeling af tilskud ved praktiktid med flere arbejdsgivere. (* 1)
CIR nr 3657 af 12/11/1986 - Gældende
Cirkulære om afgørelser vedrørende beregning af gennemsnit ved delvis virksomhedsoverdragelse. (* 1)
CIR nr 3655 af 12/11/1986 - Gældende
Cirkulære om opretholdelsestilskud fordelt på flere uddannelsespladser. (* 1)
CIR nr 3623 af 15/10/1986 - Gældende
Cirkulære om fortolkning af reglen i § 11, stk. 1, nr. 2 i AER-bekendtgørelse nr. 629 af 20. december 1985. (* 1)
CIR nr 3621 af 15/10/1986 - Gældende
Cirkulære om en konkret afgørelse, hvor der i forbindelse med gennemsnitsberegningen af en virksomheds antal af lære- og praktikpladser blev bortset fra en langvarig sygdomsperiode i et uddannelsesforhold. (* 1)
CIR nr 3587 af 24/09/1986 - Gældende
Cirkulære vedrørende udbetaling af tilskud til virksomheder der indgår i kombinerede uddannelsesaftaler. (* 1)
CIR nr 3583 af 24/09/1986 - Gældende
Cirkulære om manglende tilskudsberettigelse i henhold til AER-bekendtgørelsen for en indehaver af egen virksomhed, der ønsker at påbegynde eller færdiggøre en lærlinge- eller praktikuddannelse i egen virksomhed. (* 1)
CIR nr 3581 af 24/09/1986 - Gældende
Cirkulære om AER-bekendtgørelse nr. 629, jfr. §3, Stk. 1 - skipperskoleuddannelse. (* 1)
CIR nr 3331 af 14/05/1986 - Gældende
Cirkulære om konkurs, virksomhedsstandsning og opstart af samme virksomhed mindre end 2 måneder efter konkurs i relation til reglerne om tilskud til lære- og praktikpladser. (* 1)
CIR nr 3325 af 14/05/1986 - Gældende
Cirkulære om fortsatte uddannelsesforhold i relation til tilskudsregler om lære- og praktikpladser (fortsættelse i trin 2 umiddelbart efter trin 1 i samme virksomhed). (* 1)
CIR nr 3323 af 14/05/1986 - Gældende
Cirkulære om, hvorvidt en virksomhed ved gennemsnitsberegningen efter reglerne om tilskud til lære- og praktikpladser kan betragtes som 'nystartet'. (* 1)
CIR nr 3093 af 20/02/1986 - Gældende
Cirkulære om delaftaler inden for landmandsuddannelsen, som indgås hhv. før den 1. januar 1986 og efter den 31. december 1985 i relation til tilskudsreglerne. (* 1)
CIR nr 3077 af 30/01/1986 - Gældende
Cirkulære vedrørende fremsendelse af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 628 af 20. december 1985 om indbetaling af bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion med henvisning til bekendtgørelsens § 1, stk. 2. (* 1)
CIR nr 3385 af 01/08/1985 - Gældende
Cirkulære med en liste over de ungdomskonsulenter, der er tilknyttet ordningen vedrørende tilskud til lære- og praktikpladser. (* 1)
VEJ nr 3001 af 01/01/1987 - Gældende
Supplement til Vejledning om FOK
SKR nr 3650 af 16/09/1987 - Gældende
Rundskrivelse vedrørende ophør af tilskud til lære- og praktikpladser.
SKR nr 3111 af 23/03/1987 - Gældende
Skrivelse vedrørende fortolkning af, hvornår en uddannelsesaftale er indgået i henhold til § 25, stk. 1 i AER-bekendtgørelse nr. 629 af 20. december 1985.
SKR nr 3719 af 18/12/1986 - Gældende
Rundskrivelse vedrørende forsøgsordningen med forhøjet tilskud til virksomheder, der ansætter kvindelige efg-elever eller lærlinge inden for jern- og metalområdet.
SKR nr 3373 af 02/06/1986 - Gældende
Rundskrivelse vedrørende frister for ansøgninger om tilskud til lære- og praktikpladser.
SKR nr 3119 af 26/02/1986 - Gældende
Rundskrivelse i tilknytning til EMU-cirkulære nr. 71/86 vedrørende de administrative retningslinier for ansøgning om tilskud til lære- og praktikpladser.