Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 789 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
BEK nr 1770 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv
BEK nr 1769 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv
(Vederlagsbekendtgørelsen)
BEK nr 1581 af 17/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
BEK nr 804 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ekstraordinær økonomisk opfølgning i regionerne
BEK nr 799 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme
BEK nr 607 af 24/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud
BEK nr 1369 af 12/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om Regionernes Lønnings- og Takstnævn
BEK nr 965 af 14/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen
BEK nr 656 af 29/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder
VEJ nr 9016 af 07/01/2019 - Gældende
Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv
VEJ nr 32 af 24/06/2008 - Gældende
Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud
SKR nr 10385 af 15/11/2005 - Gældende
Skrivelse om forlængelse af funktionsperioden for medlemmer af børn- og ungeudvalg og amtskommunale brugerråd, herunder brugerrådene i Københavns og Frederiksberg og Bornholms kommuner
(Til samtlige kommuner og amtskommuner)