Søgeresultat


Søgningen fandt 20 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1111 af 30/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Friskoleloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9848 af 19/09/2014 - Gældende
Tilskud - svært handicap - procentvis dækning
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1163 af 25/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler uden statstilskud
BEK nr 1162 af 25/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud
BEK nr 1090 af 29/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)
BEK nr 1653 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.
BEK nr 957 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler
BEK nr 932 af 03/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 6 af 03/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole
BEK nr 1348 af 23/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler
BEK nr 1094 af 08/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af frie grundskoler, der har en særlig specialundervisningsprofil
BEK nr 1833 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.
(Tilskudsbekendtgørelsen for frie grundskoler)
BEK nr 694 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler
BEK nr 980 af 08/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler
BEK nr 620 af 09/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler
VEJ nr 9732 af 21/11/2005 - Gældende
Vejledning om udarbejdelse af del- og slutmål samt undervisningsplaner for friskoler og private grundskoler
VEJ nr 145 af 23/07/2001 - Gældende
Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed
VEJ nr 11840 af 01/03/2001 - Gældende
Vejledning om tilskud m.v. til specialundervisning, tosprogede elever og svært handicappede på frie grundskoler
SKR nr 9410 af 20/06/2003 - Gældende
Skrivelse om organisationsaftale og arbejdstidsprotokollater mv. vedrørende frie grundskoler
(Til alle frie grundskoler)
SKR nr 11882 af 22/03/2001 - Gældende
Skrivelse om bemyndigelse til at indgå resultatlønsaftaler (Bestyrelserne for de frie grundskoler)