Søgeresultat


Søgningen fandt 17 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1148 af 11/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding
(Begravelsesloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9493 af 06/06/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 21-16 om enkeltudgifter - begravelsesudgifter - rimelige udgifter - nærmeste pårørende
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1172 af 19/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
BEK nr 593 af 01/12/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding.
CIR nr 13230 af 24/01/2001 - Gældende
Cirkulære om proteser o. lign., der ikke kan anbringes i askeurner
(Til krematoriebestyrelserne)
CIR nr 58 af 23/03/1987 - Gældende
Cirkulære om medbringelse af faner ved folkekirkelige begravelseshandlinger (Til præsterne i folkekirken).
CIR nr 221 af 01/12/1975 - Gældende
Cirkulære om udførelse af ligbrænding. (Til krematoriebestyrelserne).
CIR nr 220 af 01/12/1975 - Gældende
Cirkulære om begravelse og ligbrænding. (Til biskopperne, amtmændene og Københavns magistrat).
VEJ nr 51 af 28/08/2008 - Gældende
Vejledning om urnenedsættelse på privat ejendom m.v.
(Til stiftsøvrighederne)
SKR nr 12080 af 10/10/1988 - Gældende
Begravelse. Urner. Naturområde.
SKR nr 9557 af 09/03/1988 - Gældende
Begravelse. Urne. Privat ejendom
SKR nr 12020 af 08/02/1988 - Gældende
Begravelse.Privat ejendom
SKR nr 12080 af 03/12/1987 - Gældende
Begravelse. Begravelseshandlingen. Datters adgang til at deltage i moders begravelse.
SKR nr 12001 af 04/05/1977 - Gældende
Skrivelse om, at borgerlig begravelse i intet tilfælde må finde sted, forinden der af begravelsesmyndigheden er truffet afgørelse med hensyn til spørgsmålet om en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen.
SKR nr 12006 af 22/12/1975 - Gældende
Skrivelse om bemyndigelse for kordegne til at underskrive de i bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding § 6, stk. 1 omhandlede attester efter sognepræstens bemyndigelse.
SKR nr 12005 af 18/12/1975 - Gældende
Skrivelse om kommunale myndigheders fremsættelse af anmodninger om begravelse eller ligbrænding
SKR nr 12003 af 01/12/1975 - Gældende
Skrivelse om ikrafttrædelse af nye bestemmelser om begravelse og ligbrænding m.v.