Søgeresultat


Søgningen fandt 189 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 272 af 22/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)
BEK nr 692 af 27/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)
BEK nr 1403 af 21/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.) og i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion)
BEK nr 1396 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af visse bestemmelser i lov om ændring af forskellige love (Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister)
BEK nr 1008 af 02/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v.
BEK nr 801 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet
BEK nr 150 af 20/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration
BEK nr 1790 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag
BEK nr 1788 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.
BEK nr 1752 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.
BEK nr 1751 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge
BEK nr 1684 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om feriedagpenge
BEK nr 1588 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge
BEK nr 1587 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn
BEK nr 1586 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.
BEK nr 1584 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen
BEK nr 1361 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2019 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser
BEK nr 1183 af 26/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
BEK nr 1182 af 26/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet
BEK nr 1181 af 26/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne
BEK nr 1180 af 26/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse
BEK nr 1178 af 26/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fradrag i efterløn
BEK nr 1176 af 26/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
BEK nr 1173 af 26/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dagpengeperioden
BEK nr 289 af 20/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser
BEK nr 199 af 09/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser
BEK nr 1710 af 26/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse
BEK nr 1382 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser
BEK nr 808 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om rådighed
BEK nr 728 af 12/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser
BEK nr 400 af 26/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)
BEK nr 399 af 26/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft
BEK nr 71 af 13/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser
BEK nr 1429 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2017 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser
BEK nr 1319 af 09/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed
BEK nr 1293 af 09/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt)
BEK nr 995 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld
BEK nr 988 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser
BEK nr 987 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse
BEK nr 983 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration
BEK nr 982 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.
BEK nr 471 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klage over a-kassernes afgørelser
BEK nr 1313 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland
BEK nr 1269 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser
BEK nr 1415 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2015 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser
BEK nr 1412 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.
BEK nr 1240 af 25/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
BEK nr 1644 af 27/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen
BEK nr 723 af 20/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse
BEK nr 1205 af 13/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af værdien af pensionsordninger m.v. til brug for opgørelse af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse
BEK nr 1042 af 08/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om dokumentation ved udbetalinger til arbejdsløshedskassemedlemmer, der overgår fra sygedagpenge til arbejdsløshedsdagpenge
BEK nr 466 af 25/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland
BEK nr 192 af 29/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om uddannelsesydelse
BEK nr 185 af 29/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kombinationsforsikring
BEK nr 1177 af 13/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om dagpenge under aktivering og dagpengesatser til ledige medlemmer under 25 år
BEK nr 1405 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om overgangsydelse
BEK nr 604 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om arbejde og indtægter mv. i efterlønsperioden
(for medlemmer, som er fyldt 60 år før 1. juli 1999)
BEK nr 603 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om efterlønsbevis
(for medlemmer, der er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller tidligere)
BEK nr 602 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om overgang til, udtræden af og genindtræden i efterlønsordningen samt optjening af præmie
BEK nr 978 af 18/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fremgangsmåden ved Finansstyrelsens indeholdelse i løn m.v. efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
BEK nr 203 af 24/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn
BEK nr 1270 af 22/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne
BEK nr 898 af 06/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2000 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for medlemmer af arbejdsløshedskasser, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kursusgodtgørelse
BEK nr 301 af 17/05/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension
BEK nr 294 af 12/05/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v.
BEK nr 577 af 06/08/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om rådighed og selvforskyldt ledighed
BEK nr 1154 af 20/12/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse og regulering af omregningssats
BEK nr 675 af 09/08/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om obligatorisk arbejdsløshedsforsikring af udlændinge, der er fritaget for pligten til at have arbejdstilladelse og bekendtgørelse om obligatorisk arbejdsløshedsforsikring for udlændinge
BEK nr 713 af 25/10/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn
BEK nr 678 af 09/10/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne
BEK nr 486 af 24/06/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge til søfarende i udlandet
CIR nr 143 af 08/08/1991 - Gældende
Cirkulære vedrørende ophævelse af vejledning til bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge til søfarende i udlandet (Maritim arbejdsløshedskasse og metalarbejdernes arbejdsløshedskasse)
CIR nr 101 af 17/05/1990 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulærer om optagelse i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse for lønmodtagere (Til arbejdsformidlingskontorerne og de statsanerkendte arbejdsløshedskasser)
CIR nr 3075 af 15/02/1990 - Gældende
Cirkulære om arbejdsformidlingens behandling af åbne jobordrer
CIR nr 3070 af 23/03/1982 - Gældende
Cirkulære om blanketter til brug ved virksomhedsbesøg.
CIR nr 3005 af 05/01/1982 - Gældende
Cirkulære vedrørende anskaffelse af 'Arbejdsløshedsloven' som regelsamling for AF-kontorernes 'serviceafdelinger'. (* 1)
CIR nr 3060 af 17/12/1980 - Gældende
Cirkulære vedrørende fritagelse for fremmøde på arbejdsformidlingen for medlemmer af Danske Sygeplejerskers Arbejdsløshedskasse. (* 1)
CIR nr 3040 af 23/06/1978 - Gældende
Cirkulære om arbejdsløshedskassernes forpligtelser til at yde bistand til ledige medlemmer med henblik på at søge deres tilknytning til arbejdsmarkedet bevaret, jfr. arbejdsløshedslovens § 65. (* 1)
CIR nr 3120 af 29/09/1976 - Gældende
Cirkulære vedrørende udlejning af tekniske tegnere og ingeniører, jvf. A-lovens § 28. (* 1)
CIR nr 3040 af 30/09/1974 - Gældende
Cirkulære vedrørende arbejdsgivernes forpligtelse til at udbetale dagpenge under sygdom til de henviste personer ved beskæftigelsesarbejder (§ 97 A). (* 1)
CIR nr 3015 af 13/03/1974 - Gældende
Cirkulære om AF-kontorernes oplysningspligt over for de ledige. (* 1)
CIR nr 3005 af 19/03/1969 - Gældende
Cirkulære vedrørende de nærmere regler for ledige arbejdsløshedskassemedlemmers kontakt med de offentlige arbejdsformidlingskontorer.
VEJ nr 10120 af 27/12/2018 - Gældende
Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge
VEJ nr 10075 af 19/12/2018 - Gældende
Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019
VEJ nr 9874 af 16/10/2018 - Gældende
Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018
VEJ nr 9820 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om medlemskab af en a-kasse
VEJ nr 9818 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
VEJ nr 9817 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om krav til a-kassernes kontrol og administration
VEJ nr 9816 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet
VEJ nr 9815 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om fradrag i efterløn
VEJ nr 9813 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn
VEJ nr 9812 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.
VEJ nr 9808 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet
VEJ nr 9807 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
VEJ nr 9804 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om dagpengeperioden
VEJ nr 9616 af 29/06/2017 - Gældende
Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2017
VEJ nr 9533 af 09/06/2017 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)
VEJ nr 9404 af 28/04/2017 - Gældende
Vejledning om selvforskyldt ledighed
VEJ nr 9399 af 28/04/2017 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om rådighed
VEJ nr 9687 af 29/06/2016 - Gældende
Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser
VEJ nr 9685 af 29/06/2016 - Gældende
Vejledning om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld
VEJ nr 9684 af 29/06/2016 - Gældende
Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse
VEJ nr 9683 af 29/06/2016 - Gældende
Vejledning om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.
VEJ nr 11142 af 03/12/2015 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland
VEJ nr 11006 af 11/11/2015 - Gældende
Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2016
VEJ nr 9528 af 29/10/2012 - Gældende
Vejledning om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge
VEJ nr 9267 af 05/04/2011 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Indien om social sikring
VEJ nr 61 af 30/06/2010 - Gældende
Vejledning om vilkår for godkendelse af et administrationsfællesskab mellem to eller flere arbejdsløshedskasser
VEJ nr 31 af 28/04/2010 - Gældende
Vejledning om ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension
VEJ nr 127 af 12/12/2006 - Gældende
Vejledning om ændring af vejledning om udbetaling af efterløn eller overgangsydelse til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz
VEJ nr 88 af 30/11/2006 - Gældende
Vejledning om ændring af vejledning til bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne
VEJ nr 18 af 06/03/2006 - Gældende
Vejledning til ændring af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.
VEJ nr 61 af 24/06/2004 - Gældende
Vejledning om ændring af vejledning om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.
VEJ nr 9269 af 10/05/2004 - Gældende
Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring
VEJ nr 170 af 22/12/2003 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne
VEJ nr 134 af 27/11/2003 - Gældende
Vejledning om a-kassernes indberetning til Arbejdsformidlingen om medlemmernes ledighed mv.
VEJ nr 143 af 18/12/2002 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om kombinationsforsikring
VEJ nr 12416 af 05/12/2001 - Gældende
VEJLEDNING OM BEHANDLINGEN AF ANMODNINGER OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER OG OVERFØRSEL AF RETSFORFØLGNING
(Retshjælpsvejledning)
VEJ nr 152 af 17/08/2001 - Gældende
Vejledning om efterløns- og medlemsbidragsregistrering m.v.
VEJ nr 118 af 20/06/2001 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af arbejdsfortjeneste for lønmodtagere.
VEJ nr 116 af 19/06/2001 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende
VEJ nr 57 af 10/05/2001 - Gældende
Vejledning om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser m.fl.
VEJ nr 30 af 28/03/2001 - Gældende
Vejledning om satser m.v. på arbejdsløshedsforsikringens område år 2001
VEJ nr 9 af 22/01/2001 - Gældende
Vejledning om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte arbejdsløshedskasser
VEJ nr 18 af 09/02/2000 - Gældende
Vejledning om indbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing for medlemmer af arbejdsløshedskasser
VEJ nr 53 af 19/05/1999 - Gældende
Vejledning om samspillet mellem delpension og arbejdsløshedsforsikringen
VEJ nr 50 af 12/05/1999 - Gældende
Vejledning om udbetaling af dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v.
VEJ nr 204 af 22/12/1997 - Gældende
Vejledning om ændring af vejledning til bekendtgørelse om overflytning mellem anerkendte arbejdsløshedskasser (Overflytning af nyuddannede med erhvervede rettigheder)
VEJ nr 60 af 28/03/1996 - Gældende
Vejledning om ændring af vejledning til bekendtgørelse om overflytning mellem statsanerkendte arbejdsløshedskasser (puljejob)
VEJ nr 45 af 14/03/1996 - Gældende
Vejledning om de forsikringsmæssige aspekter af orlov til uddannelse
VEJ nr 150 af 20/09/1995 - Gældende
Vejledning om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring (Medlemmer af arbejdsløshedskasser for lønmodtagere)
VEJ nr 27 af 07/03/1995 - Gældende
Vejledning om beregning af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
VEJ nr 37 af 11/02/1994 - Gældende
Vejledning om beregning af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
VEJ nr 196 af 03/12/1991 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 521 af 4. juli 1991 om dokumentation ved udbetalinger til arbejdsløshedskassemedlemmer, der overgår fra sygedagpenge til arbejdsløshedsdagpenge
VEJ nr 152 af 07/08/1990 - Gældende
Vejledning om fastsættelse af beregningsgrundlag og regulering af beregningsgrundlaget for u-landsfrivillige, der har været udsendt i henhold til programmer, der ifølge lovgivning er anerkendt som internationalt udviklingsarbejde
VEJ nr 136 af 25/09/1989 - Gældende
Vejledning om lov om registreret partnerskab
SKR nr 10048 af 12/12/2018 - Gældende
Skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom
SKR nr 9432 af 14/06/2018 - Gældende
Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge
SKR nr 9585 af 29/06/2017 - Gældende
Skrivelse om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere
SKR nr 9648 af 28/08/2014 - Gældende
Skrivelse om at udbetalingsperioderne i maj 2015 og juni 2015 ændres for ydelser der udbetales for 4 henholdsvis 5 uger.
SKR nr 9738 af 05/03/2014 - Gældende
Skrivelse om procedure mv. for anmeldelse af sygefravær mv. for personer, som overgår fra uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.
SKR nr 9624 af 21/12/2012 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
SKR nr 9435 af 13/09/2012 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister)
Til alle kommuner
SKR nr 9316 af 17/07/2012 - Gældende
Skrivelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledende udtalelse om forholdet mellem lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om forældelse af fordringer
SKR nr 9243 af 14/06/2012 - Gældende
Skrivelse om genberegning af fradrag i efterlønnen for ophørende livrenter i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011
SKR nr 9186 af 24/04/2012 - Gældende
Ophævelse af cirkulæreskrivelser fra Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring
SKR nr 9062 af 28/02/2012 - Gældende
Skrivelse om elektronisk sagsudveksling mellem a-kasserne og Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring
SKR nr 9221 af 16/06/2011 - Gældende
Skrivelse om skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser
SKR nr 9132 af 03/05/2011 - Gældende
Skrivelse om udbetalingsperioden i december 2012 ændres for ydelser der udbetales for 4 henholdsvis 5 uger.
SKR nr 9032 af 08/02/2011 - Gældende
Skrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse om tilbagebetaling af feriedagpenge
SKR nr 9028 af 04/02/2011 - Gældende
Skrivelse om fradrag for udbetaling af kompensationsbeløb i forbindelse med ændring af pensionsbeskatningsloven (PAL-kompensation)
SKR nr 9834 af 21/12/2010 - Gældende
Skrivelse med orientering om L 71, som er vedtaget af Folketinget den 17. december 2010
Til samtlige jobcentre, kommuner, arbejdsløshedskasser m.v.
SKR nr 9695 af 21/12/2010 - Gældende
Regulering af den hidtidige arbejdsfortjeneste for a-kasse medlemer
SKR nr 9566 af 14/10/2010 - Gældende
Ophævelse af vejledning om dokumentation for a-kassernes administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
SKR nr 9569 af 05/10/2010 - Gældende
Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a-kasser, som ikke ønsker at modtage delegation af kompetencen til realudligning
SKR nr 9223 af 30/06/2010 - Gældende
Skrivelse om fradrag for udbetaling af kompensationsbeløb i forbindelse med ændring af pensionsbeskatningsloven (PAL-kompensation)
SKR nr 27 af 28/04/2010 - Gældende
Skrivelse om ændring af vejledning om udbetaling af efterløn til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz
SKR nr 3364 af 09/08/1988 - Gældende
Skrivelse vedrørende afdelingen af Huslige Arbejderes Arbejdsløshedskasse der påbegynder parallelanvisning pr. 1. august 1988.
SKR nr 11068 af 26/01/1988 - Gældende
Skrivelse om udstedelse af frigørelsesattester til deltidsansatte. (* 1)
SKR nr 3020 af 11/01/1988 - Gældende
Skrivelse til AF-kontorerne om Informationsgangene mellem AD og AF efter regionaliseringen.
SKR nr 3325 af 14/05/1987 - Gældende
Skrivelse til arbejdsmarkedsnævnene vedrørende gældende retningslinier for ændringer i AF kontorernes struktur, placering, og servicefunktioner jvf. notat af 16.03.1987
SKR nr 3533 af 13/08/1986 - Gældende
Skrivelse vedrørende stillingsbeskrivelse for AF's regionale ligestillingskonsulenter
SKR nr 3087 af 12/02/1986 - Gældende
Skrivelse vedrørende nye procedureregler for ansættelse af chefer ved arbejdsformidlingskontorerne.
SKR nr 3665 af 17/12/1985 - Gældende
Rundskrivelse vedrørende ændring af Stempelreglerne for medlemmer af Fiskernes og Sømændenes Maritime Arbejdsløshedskasse
SKR nr 3040 af 01/02/1985 - Gældende
Skrivelse vedrørende vejledning af ansøgere til den samordnede tilmelding til ungdomsuddannelserne.
SKR nr 3270 af 07/08/1984 - Gældende
Rundskrivelse vedrørende fortolkning og anvendelse af udvalgte dele af reglerne om varsling i forbindelse med foretagelse af afskedigelser af større omfang (a-lovens § 23 a)
SKR nr 3065 af 05/01/1984 - Gældende
Skrivelse vedrørende en erhvervsvejleders adgang til at udtale sig til pressen.
SKR nr 3170 af 30/08/1983 - Gældende
Skrivelse vedrørende hel eller delvis kollektiv ferielukning i 30-dages-perioden i varslingssager (a-lovens § 23 d)
SKR nr 3160 af 26/08/1983 - Gældende
Rundskrivelse vedrørende videregivelse af edb-registrerede oplysninger (a-lovens § 22)
SKR nr 3112 af 03/11/1981 - Gældende
Rundskrivelse vedrørende vurdering af opbygningen af ligestillingskonsulentfunktionen i arbejdsformidlingen.
SKR nr 3111 af 30/10/1981 - Gældende
Rundskrivelse vedrørende sygeplejerskers fremmøde og anvisning af sygeplejersker
SKR nr 3008 af 20/03/1980 - Gældende
Rundskrivelse vedrørende samarbejdet mellem de sociale myndigheder og arbejdsformidlingen i sager omfattet af bistandsloven
CIS nr 9330 af 14/05/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse nr. 9633 af 15. juni 2009 om foreløbig udbetaling fra a-kasserne
CIS nr 9569 af 22/11/2012 - Gældende
Skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse
CIS nr 9923 af 24/11/2009 - Gældende
Denne cirkulæreskrivelse erstatter cirkulæreskrivelse nr. 9896 af 6. november 2009 om A-kassernes leverance af oplysninger til brug for beregning af kommunernes medfinansiering af a-dagpenge og befordringsgodtgørelse
Til De anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisorer Arbejdsløshedskassernes Samvirke
CIS nr 9441 af 29/06/2004 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om dimittendoptagelse af kunstnere
CIS nr 12238 af 28/08/2001 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om, at udlejer blev anset for selvstændig erhvervsdrivende ved delvis udlejning af eget hus
CIS nr 11890 af 22/02/2001 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om ophør med selvstændig virksomhed i forbindelse med, at drivhus blev totalskadet i stormvejr
CIS nr 60395 af 23/03/1999 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om refusion. Objektivt ansvar for kassen for fejludbetalte ydelser.
CIS nr 60282 af 26/06/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om skønsmæssig fastsættelse af antal arbejdstimer ved selvstændig bibeskæftigelse, som medfører fradrag i dagpengene.
CIS nr 60268 af 19/03/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om ret til bevarelse af medlemskabet af/ optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse under arbejde på Færøerne
CIS nr 60264 af 09/01/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om midlertidigt ophør med drift af selvstændig virksomhedsudøvelse
CIS nr 17224 af 26/02/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om optagelse af erhvervspiloter
CIS nr 17930 af 06/03/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om opgørelse af tidsbegrænsningen ved skift af forsikringskategori
CIS nr 17929 af 06/03/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om ophør ved skifterettens opløsning af ApS. Afskåret fra fortsat drift af selskab
CIS nr 17924 af 12/01/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om medregning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder tilbagelagt på Færøerne. Optagelse i en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere
CIS nr 17018 af 06/10/1995 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om bopælskravet i rådighedsbekendtgørelsen, fast bopæl på et skib
MED nr 3519 af 22/07/1986 - Gældende
DfA-meddelelse vedrørende spørgsmålet om rådighedsvagt, tilkaldevagt, hviletid m.v. i relation til reglerne om optagelse og om ret til supplerende dagpenge. (* 1)
RTL nr 3112 af 16/03/1987 - Gældende
Retningslinier vedrørende ændringer i AF-kontorernes struktur, placering og servicefunktioner.