Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1256 af 07/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af forældreansvarsloven
(Forældreansvarsloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9036 af 26/01/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 1-17 om forhold under anbringelsen, konfirmation
KEN nr 10006 af 10/10/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 64-16 om samvær - midlertidig afgørelse - kontaktbevarende samvær - standardiseret minimumssamvær
KEN nr 9821 af 19/08/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 45-16 om samvær - bortfald af samvær - bopælsforælders ferie - ferie- og helligdagsperioder
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 299 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.
(Forældreansvarsbekendtgørelsen)
BEK nr 286 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Familieretshuset
(Familieretshusbekendtgørelsen)
VEJ nr 9279 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær
(Forældreansvarsvejledningen)
VEJ nr 9274 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v.
VEJ nr 9259 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge
VEJ nr 9258 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om anerkendelse af udenlandsk forældremyndighed
VEJ nr 9257 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven (Supplement til vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær)
VEJ nr 9256 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser
VEJ nr 11344 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet
CIS nr 9255 af 20/03/2019 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Familieretshusets fritagelse for gebyrer og timetakster for tjenestehandlinger ydet på de danske repræsentationer