Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1861 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab
BEK nr 1859 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel
BEK nr 1322 af 27/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab
VEJ nr 11363 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om Statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab
VEJ nr 11350 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til personregisterførerne og Statsforvaltningen)
VEJ nr 11344 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet
SKR nr 10357 af 15/12/2016 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2017
SKR nr 9039 af 15/01/2016 - Gældende
Orienteringsskrivelse om det familieretlige område i relation til Færøerne og Grønland (Til Ankestyrelsen, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland)
SKR nr 11286 af 16/12/2015 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2016
CIS nr 9824 af 27/06/2005 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om statsamternes mulighed for at få assistance i familieretlige sager fra danske ambassader og andre repræsentationer
CIS nr 9668 af 14/06/2002 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om administrative forskrifter og nye blanketter i tilknytning til børneloven
Til samtlige statsamter og Københavns Overpræsidium