Søgeresultat


Søgningen fandt 34 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 759 af 02/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social pension
(Pensionsloven, Socialpensionsloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 11202 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-9-07 om helbredstillæg - briller - dobbeltsyn - slap off glas - prismatisk effekt
KEN nr 11201 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-8-07 om varmetillæg - beregning - overkompensation - boligstøttekompensation - mindsteudbetaling af boligydelse
KEN nr 11200 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-7-07 om folkepension - beregning - indtægtsgrundlag - genvundne afskrivninger - optjeningsperiode - Højesterets dom
KEN nr 11198 af 27/04/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-5-07 om udlænding - dansk lov - konvention - flygtning - opholdstilladelse - udlændingelovens § 7 - pension
KEN nr 11197 af 27/04/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-4-07 om udlænding - konvention - opholdstilladelse - udlændingelovens § 9 - familiesammenføring - i stand til at udøve normalt erhverv - pension
KEN nr 9354 af 31/03/2007 - Gældende
Tendenser i afgørelser om social pension - af souschef Kirsten Borum
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 1, marts 2007)
KEN nr 11195 af 30/03/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-2-07 om folkepension fra Danmark - ansøgning i bopælslandet - overgang fra enkepension til førtidspension
KEN nr 11194 af 31/01/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-1-07 om varmetillæg - varmeregnskabsår - beregningsgrundlag - indflytningstidspunkt - olie
KEN nr 10131 af 31/12/2006 - Gældende
Tendenser i afgørelser om social pension - af Kirsten Borum
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 4, december 2006)
KEN nr 11006 af 21/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-27-06 om Nordisk Konvention - optjening - Grønland - udsendt - pension
KEN nr 11005 af 21/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-26-06 om helbredstillæg - indekskontrakt - fiktivt beløb - pension
KEN nr 11004 af 01/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-25-06 om folkepension - førstegangsberegning - fratrædelsesgodtgørelse - Højesteretsdom
KEN nr 11003 af 01/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-24-06 om beregning - udlejning af værelse - lejeindtægt - bundfradrag - førtidspension
KEN nr 11002 af 01/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-23-06 om folkepension - opsat pension - nødvendige merudgifter
KEN nr 11000 af 29/09/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-21-06 om opsat folkepension - diplomat - Wienerkonventionen - pension
KEN nr 10999 af 29/09/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-20-06 om langvarig sagsbehandlingstid - tilbagevirkende kraft - førtidspension - tilkendelsestidspunkt
KEN nr 10995 af 01/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-15-06 om helbredstillæg - Bolig Løn Kreditaftale - likvid formue - nedsparingslån
KEN nr 10994 af 01/06/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-14-06 om optjening - bopælstid - selvstændig konsulentvirksomhed - beskæftigelse i offentlig dansk interesse - pension
KEN nr 10992 af 05/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-12-06 om folkepension - grundbeløb - beregning - fratrædelsesgodtgørelse
KEN nr 10991 af 03/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-11-06 om opsat folkepension - tilbagevirkende kraft - uvidenhed - nye regler
KEN nr 10987 af 31/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-7-06 om krav om fast bopæl i riget - faktisk bopæl i USA - dansk sygesikring - udsendt - førtidspension
KEN nr 10985 af 31/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-5-06 om personligt tillæg - friværdi - sommerhus - let omsættelig formue
KEN nr 10982 af 03/02/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-2-06 om flygtningestatus - bopælstid - Østre Landsrets dom af 21. oktober 2005 - pension
KEN nr 10981 af 06/01/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-1-06 om helbredstillæg - briller - prisaftaler - ansøgningssag
KEN nr 10653 af 22/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-44-05 om kontanthjælp - rådighedskrav - problemer ud over ledighed - manglende medvirken - sygdom - førtidspension
KEN nr 10802 af 01/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-30-05 om EU - statsborger - ligebehandling - bopæl i udlandet - flytning til et ikke EU - land - pension
KEN nr 10800 af 01/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-28-05 om inddragelse - kortvarig tilknytning til arbejdsmarkedet - arbejdsprøvning - førtidspension
KEN nr 10799 af 01/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-27-05 om folkepension - beregning - grundbeløb - genvundne afskrivninger
KEN nr 9476 af 30/06/2005 - Gældende
Praksisundersøgelse om personligt tillæg og hjælp til sygebehandling - af Bente Jørgensen og Gerda Søe
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 2, juni 2005)
KEN nr 9475 af 30/06/2005 - Gældende
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension af souschef Kirsten Borum
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 2, juni 2005)
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
SKR nr 10082 af 15/12/2006 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om social pension og lov om individuel boligstøtte (Forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og undtagelse heraf i beregningsgrundlaget for boligstøtte)
SKR nr 10084 af 14/12/2006 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om social pension (Gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år m.v.) og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.)
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9686 af 20/12/2004 - Gældende
Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændring af regler om tilskud til lægemidler).
(Forbedring af den supplerende pensionsydelse)