Søgeresultat


Søgningen fandt 422 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1286 af 02/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
(Sundhedsloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10560 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende information om støtte ved provokeret abort
KEN nr 10543 af 12/11/2008 - Gældende
Klage over bedøvelse af en 3½ årig dreng
KEN nr 10462 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende mundtlig information
KEN nr 10477 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation
KEN nr 10498 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i sønnens journal under henvisning til, at denne skulle bruges til bevismateriale for politiet
KEN nr 10497 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i plejejournal
KEN nr 10496 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i datters journal
KEN nr 10490 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt
KEN nr 10488 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10487 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10486 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10485 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over for sen imødekommelse af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10484 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over for sen imødekommelse af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10483 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over, at 10-dages fristen ikke blev overholdt
KEN nr 10482 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over, at der ikke blev reageret på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10479 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt i journal fra privat praktiserende læge
KEN nr 10478 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i hospitalsjournal fra 1974
KEN nr 10455 af 03/07/2008 - Gældende
Klage over behandling af meningitis og manglende vaccination
KEN nr 10402 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over føleforstyrrelser i ben
KEN nr 10393 af 11/06/2008 - Gældende
Klage over forsøg på anlæggelse af rygmarvsbedøvelse flere gange
KEN nr 10372 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt, herunder over manglende klagevejledning
KEN nr 10351 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af informeret samtykke til tandregulering i flere faser
KEN nr 10350 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke forud for indgreb af mindre karakter
KEN nr 10349 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over håndtering af anmodning om aktindsigt, hvor en ikke-forældremyndighedsindehaver har ret til orientering om barnet, men ikke aktindsigt, medmindre forældremyndighedsindehaveren giver tilsagn
KEN nr 10347 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over håndtering af anmodning om aktindsigt, idet speciallæger skal opbevare deres papirer vedr. undersøgelse i forbindelse med udfærdigelse af erklæringer, samt besvare anmodninger om aktindsigt inden 10 dage
KEN nr 10346 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt, når 10-dagesfristen stadig gælder, selvom lægen er ophørt med at praktisere, og ikke længere opbevarer journalen
KEN nr 10341 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke til videregivelse af fortrolige oplysninger
KEN nr 10317 af 20/01/2008 - Gældende
Behandling uden samtykke fra en patient med øjeblikkeligt behandlingsbehov
KEN nr 10814 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10809 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over manglende information forud for en brokoperation
KEN nr 10808 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over opkrævning af gebyr i forbindelse med aktindsigt i lægejournal
KEN nr 10797 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10793 af 20/10/2007 - Gældende
Klager over ufuldstændig aktindsigt i sin journal
KEN nr 10789 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information forud for meniskoperation
KEN nr 10785 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over betaling for journalkopier fra en praktiserende læg
KEN nr 10759 af 22/08/2007 - Gældende
Klage over at et sygehus kun delvist besvarede gentagne anmodninger om aktindsigt
KEN nr 10652 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over læge A’s tilsidesættelse af sin tavshedspligt ved videregivelse af urigtige oplysninger til kommune X, og læge A’s afslag på en anmodning om aktindsigt. Klage over læge B’s ukorrekte behandling
KEN nr 10649 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over behandling i forbindelse med korrektion af næseskillevæg
KEN nr 10647 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over behandling og information ved penicillinallergi
KEN nr 10643 af 11/06/2007 - Gældende
Klage over manglende information om risiko ved anlæggelse af stent i en pulsåre i benet
KEN nr 10632 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over manglende information i forbindelse med operation samt behandling
KEN nr 10627 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over praktiserende læges håndtering af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10617 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over manglende information inden operation for lyskebrok
KEN nr 10733 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over fjernelse af modermærke samt information om indgrebet
KEN nr 10732 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over videregivelse af oplysninger til henvisende læge
KEN nr 10721 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse og ukorrekt information vedrørende muligheden for bedøvelse i forbindelse med en gastroskopi
KEN nr 10736 af 16/04/2007 - Gældende
Klage over at andre forældre på afdelingen blev bekendt med en lille piges helbredsoplysninger
KEN nr 10735 af 16/04/2007 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligt i forbindelse med samtale med patients søster
KEN nr 10734 af 13/04/2007 - Gældende
Klage over at egen læge uden samtykke gav visse journaloplysninger til patients advokat
KEN nr 10700 af 20/03/2007 - Gældende
Klage over at patientens tidligere praktiserende læger fremsendte journal til patientens nye praktiserende læge uden hendes samtykke
KEN nr 10684 af 20/02/2007 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke til oplæggelse af spiral
KEN nr 10680 af 20/02/2007 - Gældende
Klage over manglende information om risici i forbindelse med anvendelse af præparatet Deprakine under graviditet
KEN nr 10675 af 20/02/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig behandling
KEN nr 10672 af 20/02/2007 - Gældende
Klager over brud på tavshedspligten ved videregivelse af oplysninger til Patientklagenævnet
KEN nr 10666 af 20/01/2007 - Gældende
Klage over behandling og information i forbindelse med bedøvelsen ved en hofteoperation
KEN nr 10067 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende behandling og udredning af 91- årig
KEN nr 10066 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over sundhedssygeplejerskes indgivelse af en bekymringsskrivelse om et barn på et halvt år i henhold til servicelovens § 35 uden forinden at have forsøgt at få moderens samtykke hertil, samt klage over utilstrækkelig journalføring af sundhedssygeplejerske
KEN nr 10061 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende information forud for vaccination
KEN nr 10026 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende strålebehandling inden operation af en kræftsvulst, der sad mindre end 10 cm fra endetarmsåbningen
KEN nr 10017 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende oplysning om røntgenfund af muligt brud efter udskrivelse
KEN nr 10062 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over at læge sendte original journal til forsikringsselskab
KEN nr 10060 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten ved fremsendelse af journalmateriale mv. til socialforvaltningen i forbindelse med udfyldelse af en attest vedrørende uarbejdsdygtighed (LÆ 205)
KEN nr 10054 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over behandling af tarmproblemer som førte til tarmbrist
KEN nr 10051 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over operativ behandling af kuskefingre (Dupuytrens kontraktur) og utilstrækkelig information om risici og komplikationer ved et sådant indgreb
KEN nr 10043 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over fødselsforløb, herunder manglende ordination af kejsersnit samt manglende aktindsigt
KEN nr 10018 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over manglende effekt og følger af laserbehandling i ansigtet
KEN nr 10021 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over brystformindskende operation
KEN nr 9994 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over mangelfuld information
KEN nr 10016 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling af syreætsninger i den kommunale tandpleje
KEN nr 10014 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over behandlingen af en kronisk hudlidelse (xeroderma pigmentosum) samt informationen i forbindelse med laserbehandling
KEN nr 10009 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over brystforstørrende operation
KEN nr 10008 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med fjernelse af strækmærker
KEN nr 10005 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over tandreguleringsbehandling efter ulykke
KEN nr 9948 af 20/06/2004 - Gældende
Klage over manglende information om risici for blodpropper i forbindelse med ændring af langvarig kønshormonbehandling
KEN nr 9947 af 20/06/2004 - Gældende
Klage over information og behandling i forbindelse med laseroperation for nærsynethed
KEN nr 9946 af 20/06/2004 - Gældende
Klage overbehandling i forbindelse med kræftsvulst i bugspytkirtlen
KEN nr 9981 af 20/05/2004 - Gældende
Klage over operation uden samtykke
KEN nr 9973 af 20/04/2004 - Gældende
Klage over manglende opfølgning på undersøgelsesfund
KEN nr 9954 af 20/04/2004 - Gældende
Klage over ændring af operationsprocedure samt manglende samtykke og information
KEN nr 9955 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke
KEN nr 9918 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over information og behandling i forbindelse med anlæggelse af permanent colostomi
KEN nr 10045 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt og overdragelse af journal
KEN nr 10044 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over tandlæges afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10035 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over manglende information forud for operation af kraftig håndsved
KEN nr 9939 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i søns psykoterapiark
KEN nr 9936 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over ufuldstændig aktindsigt i lægejournal, ukorrekt journalføring, videregivelse af fortrolige oplysninger til familiemedlem samt manglende henvisning til gynækologisk undersøgelse i forbindelse blødningsforstyrrelser opstået efter flere P-pillepauser
KEN nr 9926 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over manglende information og fejl i forbindelse med operation for lungekræft
KEN nr 9891 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over at praktiserende læge ville undersøge patient før henvisning til gynækolog
KEN nr 10077 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over indsprøjtning med Nozinan til 17-årig psykisk handicappet dreng uden forældrenes samtykke
KEN nr 10039 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over manglende information forud for næsekorrektion
KEN nr 10038 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over neuropsykologisk vurdering samt information
KEN nr 9930 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over manglende information og behandling i forbindelse med kemoterapi
KEN nr 9925 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i afdød brors sygehusjournal
KEN nr 9924 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over afslag på datters anmodninger om aktindsigt i sin afdøde faders journal
KEN nr 9923 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over videregivelse af oplysninger til en anden læge til brug i klagesag mod denne læge
KEN nr 9922 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over afslag på oplysninger om en afdød forælders sygdomsforløb
KEN nr 10539 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over behandling af brystkræft
KEN nr 10527 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende journalføring af oplysning om sammenhæng mellem arbejdsskade i lænd og generel dårlig tilstand i ryg
KEN nr 10523 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende henvisning, over vurdering på for lavt niveau og manglende information om behandling i udlandet
KEN nr 10511 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over operation for seneskedehindebetændelse (Morbus De Quervain)
KEN nr 10433 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende information ved kosmetisk operation
KEN nr 10400 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling af for tidlig født barn samt information herom
KEN nr 10533 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over lægeerklæring og læges samt social- og sundhedsassistents brud på tavshedspligt
KEN nr 10528 af 20/11/2003 - Gældende
Afslag på anmodning om aktindsigt i fødselsjournal fra 1978 med henblik på at få kendskab til klokkeslættet for fødslen
KEN nr 10525 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over mangelfuld information til gravid vedrørende læbe-gane-spalte hos barnet
KEN nr 10512 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over at aktindsigt ikke fuldt ud blev imødekommet
KEN nr 10492 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over knæoperation samt smertebehandling
KEN nr 10547 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over manglende overdragelse af journal til ny læge
KEN nr 10515 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information om og behandling af dyb årebetændelse i forbindelse med achilleseneruptur
KEN nr 10510 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med tandreguleringsbehandling
KEN nr 10488 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over manglende information, kontrol og lægetilsyn
KEN nr 10482 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over anvendelse af afspritning i forbindelse med elektrokirurgi
KEN nr 10475 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse forinden operativt indgreb
KEN nr 10455 af 20/09/2003 - Gældende
Klage manglende behandling og information af praktiserende læge
KEN nr 10415 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over manglende undersøgelser, overvågning og information af patient med brystsmerter
KEN nr 10390 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over forkert indgift af BCG-vaccine
KEN nr 10383 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over at praktiserende læge ikke henviste til udredning hos specialist samt over mangelfuld journalføring og brud på tavshedspligt
KEN nr 10478 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over kikkertundersøgelse (perforation)
KEN nr 10472 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligt
KEN nr 10471 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i afdød patients journaloplysninger til dennes pårørende
KEN nr 10470 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligt
KEN nr 10468 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over operation for poser under øjnene
KEN nr 10467 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over behandling af håndledsbrud (afdelingens retningslinier)
KEN nr 10403 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling for blodprop
KEN nr 10457 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over, at læge ikke gav vejledning i forbindelse med journalaktindsigt
KEN nr 10438 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over forsøg på at sætte brud på plads uden bedøvelse.
KEN nr 10421 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over en kikkertoperation i et knæ
KEN nr 10420 af 20/06/2003 - Gældende
Indberetning over manglende opfølgning på foretagne prøver
KEN nr 10410 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over behandling af brud i ryggen (journalføring og information)
KEN nr 10396 af 20/04/2003 - Gældende
Klage over akupunkturbehandling hos egen læge
KEN nr 10578 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling af brud på nøgleben
KEN nr 10572 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over videregivelse af resultatet af en HIV-test
KEN nr 10407 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over behandling og manglende information om risici for komplikationer i forbindelse med indgreb i storetå (Hohmans osteotomi)
KEN nr 10399 af 20/03/2003 - Gældende
Anmodning om aktindsigt i sygejournal ikke besvaret inden 10 dage
KEN nr 10591 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over ændring af én type operation til en anden uden forudgående informeret samtykke og uden efterfølgende information herom
KEN nr 10589 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over delvist afslag på aktindsigt i mindreårig datters journal
KEN nr 10575 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over fødselsforløb samt manglende information om hindesprængning
KEN nr 10388 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over manglende indlæggelse (smerter, opkastning, føleforstyrrelser i benene)
KEN nr 10564 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over psykologs undersøgelse, herunder kropsundersøgelse
KEN nr 10440 af 20/12/2002 - Gældende
Klage over manglende procedure for indhentelse af samtykke i forbindelse med anvendelse af personale under uddannelse
KEN nr 10437 af 20/12/2002 - Gældende
Klage over manglende færdiggørelse af tandregularingsbehandling
KEN nr 10241 af 20/12/2002 - Gældende
Klage over at læge ikke imødekom anmodning om aktindsigt
KEN nr 10240 af 20/12/2002 - Gældende
Indberetning vedrørende ordination af for høj dosis kemoterapi og information herom.
KEN nr 10453 af 01/12/2002 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information af pårørende
KEN nr 10452 af 20/11/2002 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i journalmateriale (anmodning om aktindsigt i samme materiale flere gange)
KEN nr 10451 af 20/11/2002 - Gældende
Klage over praktiserende lægers forsinkede henvisning til videre udredning (hjernesvulst)
KEN nr 10449 af 20/11/2002 - Gældende
Klage over at man foretog kejsersnit uden samtykke
KEN nr 10441 af 20/10/2002 - Gældende
Klage over manglende behandling af feberkramper samt brud på tavshedspligten
KEN nr 10312 af 20/10/2002 - Gældende
Klage over manglende tilbud om livsforlængende behandling
KEN nr 10436 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over læges videregivelse af oplysninger om patient til kommune uden forsøg på at indhente samtykke hertil
KEN nr 10433 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over videregivelse af helbredsoplysninger og psykologerklæring udarbejdet til brug for dagpengesag
KEN nr 10388 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke fra den ene forælder (fælles forældremyndighed)
KEN nr 10387 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten ved at give oplysninger videre til politiet
KEN nr 10354 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over underretning til en børn- og ungdomsrådgivning
KEN nr 10295 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over operation af et spastisk lammet barn samt information i tilknytning hertil
KEN nr 10249 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over læges videregivelse af fortrolige oplysninger til tidligere samlever.
KEN nr 10397 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over at der ikke blev givet fuld aktindsigt i datters journal
KEN nr 10389 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over at operationsbilleder blev lagt ud til offentligheden
KEN nr 10363 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over manglende information om bivirkninger
KEN nr 10356 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt hos patientens tidligere læge
KEN nr 10321 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10320 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over videregivelse af oplysninger til lægevagten
KEN nr 10355 af 20/06/2002 - Gældende
Klage over manglende aktindsigt i prøvesvar
KEN nr 10352 af 20/06/2002 - Gældende
Klage over behandling med Prednisolon og manglende information om birvirkninger
KEN nr 10421 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over delvis afslag på aktindsigt i søns journal, der var mindreårige
KEN nr 10332 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information ved udvidet operativt indgreb på storetå
KEN nr 10331 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten ved at fremsende brev til egen læge
KEN nr 10381 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over manglende information forud for behandling
KEN nr 10333 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over manglende diagnostisering i forbindelse med fund af lungekræft
KEN nr 10318 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over at psykiatrisk journal uden samtykke blev medbragt til en anden afdeling
KEN nr 10304 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over at aktindsigt ikke blev imødekommet
KEN nr 10289 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten ved fremsendelse af oplysninger til fagforening
KEN nr 10371 af 20/03/2002 - Gældende
Indberetning om mangeårig fejlbehandling og mangelfuld information og journalføring
KEN nr 10326 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over videregivelse af speciallægeerklæring til patients arbejdsgiver uden skriftligt samtykke
KEN nr 10319 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over praktiserende læges journalføring
KEN nr 10309 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af informeret samtykke til oplægning af anden spiral end den af patienten medbragte
KEN nr 10308 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over knystoperation
KEN nr 10307 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over speciallæges opfølgning på betændelsestilstand efter øjenoperation
KEN nr 10297 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over mangelfuld operation af venstre storetå og manglende preoperativ information
KEN nr 10274 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over afslag på fuld aktindsigt
KEN nr 10303 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10290 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over at læge videregav helbredsoplysninger til socialcenter til brug i dagpengesag
KEN nr 10278 af 20/02/2002 - Gældende
Indberetning af tandlæges mangelfulde behandling forud for strålebehandling samt mangelfuld information og journalføring
KEN nr 10267 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over manglende information af præparats virkninger og bivirkninger og journalføring heraf
KEN nr 10262 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over behandling og manglende information i forbindelse med operation for forhudsforsnævring
KEN nr 10293 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over behandling og information i forbindelse med fjernelse af polyp i livmoderhalsen
KEN nr 10270 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over ukorrekt information
KEN nr 10269 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over afslag på levertransplantationsudredning
KEN nr 10255 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information i forbindelse med DC-konvertering
KEN nr 10246 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over manglende information om bivirkninger i form af hårtab
KEN nr 10238 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over udsættelse af operation for svær forkalkning af hjertekranspulsårene
KEN nr 9003 af 20/11/2000 - Gældende
Klage over manglende information om indgrebets karakter ved laparoskopi og om operationens forløb
KEN nr 10429 af 20/11/2000 - Gældende
Klage over manglende information om indgrebets karakter ved laparoskopi og om operationens forløb
UDT nr 9683 af 23/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovligheden af besøgsrestriktioner indført på et hospital
UDT nr 9680 af 23/05/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet omat der ved de kommunale tilsynsmyndigheders vurdering af, hvorvidt der foreligger et tab, som kan begrunde et erstatningskrav efter § 61, stk. 3, skal tages hensyn til en eventuel berigelse, som kommunen har opnået som en påregnelig følge af den ulovlige beslutning, der begrunder overvejelserne om erstatningskrav
UDT nr 9118 af 08/10/1996 - Gældende
Om kommunalt tilskud efter sygesikringslovens § 13.
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 355 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genomcenter m.v.)
BEK nr 1009 af 24/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 1, i lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love
BEK nr 1008 af 24/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2-12, i lov om ændring af sundhedsloven
BEK nr 1156 af 28/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 85, stk. 1-3 i sundhedsloven om tilbud om brystundersøgelse
BEK nr 868 af 20/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om embedslægeinstitutioner m.v., lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og lov om udøvelse af lægegerning
BEK nr 583 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse for Færøerne om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 8 i sundhedsloven
BEK nr 581 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse for Færøerne om præparater og undersøgelser m.v. ved Statens Serum Institut
BEK nr 541 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper
BEK nr 361 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret
BEK nr 360 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger
BEK nr 359 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.
BEK nr 1782 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet
BEK nr 1781 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om medicintilskud
BEK nr 1745 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud
BEK nr 1615 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger
BEK nr 1501 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren
BEK nr 1345 af 16/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlingstestamenter
BEK nr 1264 af 09/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.
BEK nr 1059 af 18/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper
BEK nr 1049 af 12/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
BEK nr 976 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
(RBT-bekendtgørelse)
BEK nr 881 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser
BEK nr 855 af 23/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven
BEK nr 919 af 22/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven
BEK nr 918 af 22/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus
BEK nr 854 af 22/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om livstestamenter
(Livstestamentebekendtgørelsen)
BEK nr 816 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
BEK nr 679 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
BEK nr 585 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen
BEK nr 581 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge
BEK nr 526 af 23/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven
BEK nr 490 af 13/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken
BEK nr 508 af 09/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren
BEK nr 379 af 30/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret
BEK nr 378 af 28/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)
BEK nr 290 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen
BEK nr 264 af 25/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
BEK nr 245 af 23/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.
BEK nr 133 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd
BEK nr 77 af 12/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge
BEK nr 39 af 12/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet i Nationalt patientindeks (NPI)
BEK nr 1658 af 22/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tandpleje
BEK nr 1596 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling
BEK nr 1292 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentning og videregivelse af oplysninger om indsatte implantater
BEK nr 562 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske
BEK nr 532 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR)
BEK nr 467 af 12/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene
BEK nr 293 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
BEK nr 279 af 20/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til ydelser efter sundhedsloven for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget her i landet af en udenlandsk stat eller en international organisation
BEK nr 278 af 20/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.
BEK nr 167 af 14/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser
BEK nr 170 af 05/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
BEK nr 143 af 23/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren
BEK nr 1780 af 27/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau
BEK nr 1679 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers indberetning om lægelig stofmisbrugsbehandling med diacetylmorphin (heroin) og injicerbar metadon
BEK nr 1678 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling
BEK nr 1649 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling
BEK nr 1484 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke ydes sundhedsfaglig behandling
BEK nr 1195 af 22/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v.
BEK nr 1143 af 30/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven
BEK nr 1142 af 30/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer m.v.
BEK nr 971 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet
BEK nr 604 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder
BEK nr 470 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande
BEK nr 1789 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling
BEK nr 987 af 24/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens
BEK nr 566 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.
BEK nr 565 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ydelser i praksissektoren mv. til personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland under midlertidigt ophold her i landet
BEK nr 564 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten
BEK nr 563 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg i Odense Kommune vedrørende gebyr for sundhedskort
BEK nr 561 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven
BEK nr 584 af 28/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme
BEK nr 332 af 30/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren
BEK nr 1155 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr
BEK nr 1154 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr
BEK nr 1153 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
BEK nr 957 af 28/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sterilisation og kastration
BEK nr 945 af 27/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlig rejsesygesikring ved rejse til Færøerne eller Grønland
BEK nr 445 af 07/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.
BEK nr 257 af 19/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg
BEK nr 256 af 19/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om praksisplanudvalg for almen praksis
BEK nr 1659 af 27/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner
BEK nr 1658 af 27/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til kommunale og regionale sundhedsydelser, der ikke er sygehusbehandling, til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland
BEK nr 1657 af 27/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land
BEK nr 160 af 12/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet
BEK nr 13 af 11/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kiropraktorers adgang til indhentning af helbredsoplysninger m.v. i elektroniske systemer
(Indhentningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1438 af 23/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om høreapparatbehandling
BEK nr 811 af 19/07/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bedømmelse af ansøgere til lederstillinger i den kommunale tandpleje
BEK nr 259 af 21/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om midlertidig gratis MFR-vaccination til unge voksne
BEK nr 1391 af 16/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til behandling og optræning på Øfeldt Centrene
BEK nr 581 af 23/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen
BEK nr 1 af 03/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.
BEK nr 1700 af 21/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af lægelig stofmisbrugsbehandling og indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere
BEK nr 1344 af 03/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge
BEK nr 1219 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)
BEK nr 634 af 26/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om hjemtransport af afdøde patienter
BEK nr 295 af 20/04/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om helbredsundersøgelse af gravide
BEK nr 61 af 29/01/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til vacciner
BEK nr 711 af 27/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af visse kontantydelser til sikrede
BEK nr 710 af 27/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen
BEK nr 257 af 15/04/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om alkoholbehandlingsinstitutioners indberetning af alkoholbehandling til Sundhedsstyrelsen
BEK nr 1601 af 21/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om hjemmesygepleje
BEK nr 1559 af 19/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ventetiden for adgang til ydelser efter lov om offentlig sygesikring
BEK nr 320 af 27/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion
BEK nr 23 af 09/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning i adgang til ydelser efter sundhedsloven for visse persongrupper
(Hvilende ret til ydelser efter lovens afsnit V og X)
BEK nr 1491 af 14/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater
BEK nr 1249 af 06/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion
BEK nr 1332 af 05/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om rederiers bidrag til den særlige sygesikringsordning for søfarende
BEK nr 1331 af 05/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl.
BEK nr 1056 af 20/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til briller til børn under 16 år
BEK nr 1046 af 20/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om dødsattester
BEK nr 846 af 26/07/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer.
BEK nr 746 af 29/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper
(Hepatitisbekendtgørelsen)
BEK nr 65 af 06/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.v. ved Statens Serum Institut
BEK nr 1465 af 20/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om sammensætning og opgaver for det rådgivende udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet
BEK nr 1483 af 19/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
BEK nr 186 af 18/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler
BEK nr 878 af 20/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om stadslægeembedet i København
BEK nr 544 af 20/08/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om midlertidige regler om adgang til speciallægehjælp m.v. ved praktiserende speciallæge efter sygesikringsloven
BEK nr 135 af 03/04/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af embedslæger
BEK nr 535 af 25/10/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om betalingstakster for embedslæger
CIR nr 94 af 01/06/1992 - Gældende
Cirkulære vedrørende kommunernes årsberetning om virksomheden under skolelægeordningen
CIR nr 114 af 19/06/1990 - Gældende
Cirkulære om ressourcebegrænsning i den kommunale børne- og ungdomstandpleje (Til samtlige kommunalbestyrelser)
CIR nr 15827 af 20/02/1990 - Gældende
Cirkulære om embedslægeinstitutionens beretningsvirksomhed og visse sundhedsoplysende opgaver
CIR nr 15520 af 27/04/1984 - Gældende
Cirkulære om vikarer for embedslæger m.v. (Til embedslægeinstitutionerne).
CIR nr 24 af 18/02/1983 - Gældende
Cirkulære om obligatoriske skemaer m.v. til sygehusplanerne ved planrevision 1984
CIR nr 23 af 11/02/1981 - Gældende
Cirkulære om ændrede tidsfrister m.v. for indsendelse af planer for forebyggende helbredsundersøgelser og fødselshjælp
CIR nr 8 af 16/01/1981 - Gældende
Cirkulære om aftaler om benyttelse af sygehusvæsenets lands- og landsdelsafdelinger
CIR nr 15260 af 19/12/1979 - Gældende
Cirkulære om desinfektion af personer med smitsom sygdom m.v. (Til epidemikommissionerne, embedslægeinstitutioner og embedslæger)
CIR nr 245 af 20/12/1978 - Gældende
Cirkulære om ændrede tidsfrister m.v. for indsendelse af sygehusplaner
CIR nr 101 af 10/05/1976 - Gældende
Cirkulære om refusion af pensionsudgifter ved hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger
CIR nr 195 af 16/10/1975 - Gældende
Cirkulære om amtskommunernes benyttelse af private kur- og rekonvalescenthjem her i landet og i udlandet.
CIR nr 9079 af 22/02/2013 - Gældende
Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet
(Afgrænsningscirkulæret)
CIR nr 24 af 03/04/2006 - Gældende
Cirkulære om behandling af sager om sterilisation
(Til regionsrådene og Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation m.fl.)
CIR nr 23 af 03/04/2006 - Gældende
Cirkulære om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
(Til regionsrådene og Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation m.fl.)
CIR nr 12 af 19/01/2006 - Gældende
Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
CIR nr 107 af 12/12/2005 - Gældende
Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksbergs og Bornholms kommunalbestyrelser)
CIR nr 13 af 28/01/2005 - Gældende
Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2005 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksbergs og Bornholms kommunalbestyrelser)
CIR nr 7 af 03/01/2005 - Gældende
Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2005 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksbergs og Bornholms kommunalbestyrelser)
CIR nr 23 af 02/03/2004 - Gældende
Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2004 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
CIR nr 6 af 05/01/2004 - Gældende
Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2004 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
CIR nr 83 af 27/06/2003 - Gældende
Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2003 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
CIR nr 51 af 31/03/2003 - Gældende
Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2003 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
CIR nr 9607 af 20/12/2002 - Gældende
Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
CIR nr 127 af 14/11/2002 - Gældende
Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
CIR nr 11039 af 22/11/1999 - Gældende
Cirkulære af 22. november 1999 om indberetning på børne- og ungdomstandplejeområdet
CIR nr 60 af 29/03/1973 - Gældende
Cirkulære om udstedelse af fripolicer til særlig begravelseshjælp (Til samtlige sygekasser, kommuner og amtskommuner, samt Danske Sygekassers Udligningskasse for Begravelseshjælp)
VEJ nr 9235 af 21/03/2019 - Gældende
Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser)
VEJ nr 9246 af 04/02/2019 - Gældende
Vejledning om et særligt sundhedskort
VEJ nr 10036 af 30/11/2018 - Gældende
Vejledning om epikriser
VEJ nr 9552 af 05/07/2018 - Gældende
Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer
VEJ nr 9375 af 29/05/2018 - Gældende
Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse (til landets praktiserende læger, præhospitalt personale, hjemmesygeplejen, plejecentre m.v.)
VEJ nr 9374 af 29/05/2018 - Gældende
Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling (Til landets sygehuse m.v.)
VEJ nr 9294 af 30/04/2018 - Gældende
Vejledning om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret
VEJ nr 9293 af 30/04/2018 - Gældende
Vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret
VEJ nr 9199 af 26/03/2018 - Gældende
Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.
VEJ nr 9023 af 10/01/2018 - Gældende
Vejledning til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske
VEJ nr 10364 af 21/12/2016 - Gældende
Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner
VEJ nr 10363 af 21/12/2016 - Gældende
Vejledning om apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder
VEJ nr 10362 af 21/12/2016 - Gældende
Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder
VEJ nr 10361 af 21/12/2016 - Gældende
Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder
VEJ nr 10360 af 21/12/2016 - Gældende
Vejledning om lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr
VEJ nr 9988 af 22/09/2016 - Gældende
Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter
VEJ nr 9992 af 02/09/2016 - Gældende
Vejledning vedr. behandling af ansøgning om klausuleret tilskud til vacciner
VEJ nr 9733 af 05/07/2016 - Gældende
Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet)
VEJ nr 10338 af 24/08/2015 - Gældende
Vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens
VEJ nr 9259 af 28/04/2015 - Gældende
Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme
VEJ nr 9667 af 28/08/2014 - Gældende
Vejledning om sterilisation
VEJ nr 9331 af 01/07/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 160 af 12/02/ 2013 om standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet
VEJ nr 9439 af 13/07/2011 - Gældende
VEJLEDNING OM KOMMUNAL REHABILITERING
(Vejledning om kommunal rehabilitering)
VEJ nr 9267 af 05/04/2011 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Indien om social sikring
VEJ nr 1 af 03/01/2011 - Gældende
Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.
VEJ nr 10409 af 20/12/2007 - Gældende
Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger
VEJ nr 10334 af 20/12/2007 - Gældende
Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder
VEJ nr 10101 af 19/12/2006 - Gældende
Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v.
VEJ nr 102 af 11/12/2006 - Gældende
Vejledning om hjemmesygepleje
VEJ nr 115 af 08/12/2006 - Gældende
Vejledning om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.)
(Til alle sygehuse, alment praktiserende læger, regioner, kommuner og relevante virksomheder)
VEJ nr 101 af 08/12/2006 - Gældende
Vejledning om samtykke til transplantation fra afdøde personer
(Til landets sygehuse)
VEJ nr 100 af 07/12/2006 - Gældende
Vejledning om samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner)
(Til landets sygehuse)
VEJ nr 10130 af 01/12/2006 - Gældende
Vejledning om udfyldelse og indberetning af dødsattester
VEJ nr 9268 af 23/10/2006 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring
VEJ nr 10128 af 30/06/2006 - Gældende
Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.
VEJ nr 9350 af 18/04/2006 - Gældende
Vejledning om sundhedspersoners underretningspligt over for kommunen
(til landets sygehuse, skadestuer og alment praktiserende læger)
VEJ nr 25 af 04/04/2006 - Gældende
Vejledning om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
VEJ nr 9623 af 31/08/2005 - Gældende
Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel mv.
(Til landets sygehuse, landets læger og jordemødre, embedslægeinstitutionerne mv.)
VEJ nr 9074 af 04/01/2005 - Gældende
Retningslinier vedrørende Embedslægeinstitutionernes indberetninger til Sundhedsstyrelsen vedrørende sundhedspersoners faglige virksomhed
VEJ nr 83 af 22/09/2004 - Gældende
Vejledning om biobanker inden for sundhedsområdet: Patientrettigheder og myndighedskrav
(Til sundhedsmyndigheder og sundhedspersoner m.fl.)
VEJ nr 9269 af 10/05/2004 - Gældende
Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring
VEJ nr 9494 af 04/07/2002 - Gældende
Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende
VEJ nr 11041 af 22/11/1999 - Gældende
Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet
VEJ nr 161 af 16/09/1998 - Gældende
Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.
VEJ nr 155 af 14/09/1998 - Gældende
Vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger
VEJ nr 9224 af 01/01/1998 - Gældende
Sundhedsministeriets vejledning for planlægning af sundhedsberedskabet, 1998
VEJ nr 234 af 19/12/1996 - Gældende
Vejledning om kursus for læger, ansat i den kommunale sundhedstjeneste
VEJ nr 15025 af 30/06/1996 - Gældende
Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet - vejledning
VEJ nr 173 af 20/09/1994 - Gældende
Vejledning om oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder
VEJ nr 60310 af 01/01/1994 - Gældende
Vejledning om prænatal genetisk information, rådgivning og undersøgelse
VEJ nr 15875 af 19/12/1990 - Gældende
Kronisk Respirationsinsofficiens Vedrørende visitation og sygehusbehandling af patienter, som lider af kronisk respirationsinsufficiens som følge af neuromuskulære lidelser, thoraxdeformiteter m.m
VEJ nr 15865 af 30/11/1990 - Gældende
Vejledning vedrørende indberetning om virksomhed i hjemmesygeplejen.
VEJ nr 15320 af 16/12/1980 - Gældende
Vejledning vedrørende sygehjælpere ansat under hjemmesygeplejerskeordningen (Til samtlige kommuner, amtskommuner, embedslægeinstitutioner m. v.)
VEJ nr 95 af 02/06/1975 - Gældende
Vejledende retningslinier for udarbejdelsen af planer for driften af behandlingsinstitutioner for alkoholskadede
SKR nr 9575 af 12/07/2007 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EF-retten
(Til samtlige kommuner, regioner m.fl.)
SKR nr 9686 af 20/12/2004 - Gældende
Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændring af regler om tilskud til lægemidler).
(Forbedring af den supplerende pensionsydelse)
SKR nr 15575 af 01/02/1985 - Gældende
Skrivelse om salg af aborterede fostre og moderkager. (Til samtlige amtsråd og Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser)
SKR nr 15565 af 11/01/1985 - Gældende
Skrivelse om asylsøgendes adgang til sygehus- og sygesikringsydelser (Til samtlige amtskommuner, Københavns og Frederiksberg kommuner samt Rigshospitalet)
SKR nr 11400 af 30/09/1935 - Gældende
Skrivelse om ulovlig svangerskabsafbrydelse. (* 1)
CIS nr 9931 af 12/11/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af begravelseshjælp efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientklager, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser)
CIS nr 9887 af 26/10/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark, kommunalbestyrelser og regionsråd)
CIS nr 11164 af 03/12/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering for 2016 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg (Til samtlige regionsråd m.fl.)
CIS nr 10324 af 22/03/1999 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vederlagsordning for de lægelige medlemmer af de samråd, der er nedsat i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse.
CIS nr 45 af 24/03/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af Sundhedsstyrelsens Vejledende retningslinier for børnetandplejeklinikkers indretning og drift.
CIS nr 11526 af 28/12/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til domstolene om honorar for udtagelse af blodprøver i faderskabssager
CIS nr 15275 af 04/06/1980 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om særligt legitimationsbevis for ret til sygesikringslovens ydelser.
MED nr 205 af 21/11/1994 - Gældende
Den 1. januar 1995 bortfalder lægers pligt til at anmelde medfødte misdannelser og sene spontane aborter til Sundhedsstyrelsen
MED nr 204 af 21/11/1994 - Gældende
Meddelelse om anmeldelse af legale aborter
MED nr 15055 af 11/11/1992 - Gældende
Anvendelse af K-vitamin til nyfødte og spæde børn
MED nr 10004 af 01/03/1984 - Gældende
Offentlig sygesikring for søfarende m.fl.
MED nr 11126 af 31/01/1957 - Gældende
Meddelelse om sager om svangerskabsafbrydelse. (* 1)
REG nr 137 af 01/09/1983 - Gældende
Regulativ om patienters betaling for behandling m.v. på Rigshospitalet
RTL nr 65 af 26/03/1985 - Gældende
Retningslinier for svangerskabshygiejne og fødselshjælp
RTL nr 33 af 22/03/1985 - Gældende
Vejledende retningslinier for tilrettelæggelsen af de forebyggende helbredsundersøgelser i anledning af svangerskab og af fødselshjælpen
RTL nr 9 af 16/01/1981 - Gældende
Vejledende retningslinier for visitation af patienter til lands- og landsdelssygehuse m. v.
RTL nr 45 af 05/03/1979 - Gældende
Vejledende retningslinier om tilrettelæggelse af behandlingen af reumatologiske lidelser indenfor sygehusvæsenet
RTL nr 134 af 27/06/1977 - Gældende
Vejledende retningslinier vedrørende sygehusvæsenets arbejdsmedicinske ambulatorier og klinikker m.v.
RTL nr 103 af 08/06/1971 - Gældende
Vejledende retningslinier for planlægningen af sygehusvæsenets fremtidige udbygning