Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 11014 af 20/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-9-06 om opholdskommune - handlekommune - anbringelse uden for hjemmet - ændring af opholdssted - overgangsregel
KEN nr 11013 af 20/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-8-06 om støtteforanstaltninger - tidligere anbringelse - sammenhængende forløb - mellemkommunal refusion - barn født efter anbringelsens ophør
KEN nr 11012 af 20/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-7-06 om klage - kompetence - serviceniveau - frist for genoptagelse - servicebetaling - vask - plejehjem
KEN nr 11010 af 01/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-5-06 om klageadgang - tværkommunal underretning - afgørelse - videregivelse af oplysninger
KEN nr 11009 af 01/06/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-4-06 om opholdskommune - handlekommune - syg ægtefælle - sommerhus - længerevarende ophold - kompetence - midlertidigt ophold - hjælpemidler
KEN nr 11008 af 03/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-3-06 om boformer - eget hjem - antal støttetimer - refusion
KEN nr 10833 af 03/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-8-06 om enkeltudgift - ansøgningstidspunkt - flytning fra udlandet - depositum
KEN nr 11007 af 02/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-1-06 om erhvervsrettede foranstaltninger - ophør - faglig organisation - formel mangel - dagpenge
KEN nr 10829 af 02/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-4-06 om kontanthjælp - ægtefælle - udlandet - gensidig forsørgelsespligt - ugyldig afgørelse - retsvirkninger - social begivenhed
KEN nr 10813 af 22/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-11-05 om opholdskommune - længstlevende forælder afgået ved døden
KEN nr 10810 af 01/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-8-05 om foranstaltninger - barn under 18 år - forældremyndighedsindehaver - udvandring - selvstændig opholdskommune
KEN nr 10708 af 01/11/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-50-05 om tilbagebetaling - opsigelse af lån - udvidet støtte - automatisk transmission - reformatio in pejus - delafgørelse - bil
KEN nr 10808 af 04/10/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-6-05 om kontanthjælp - udbetalingstidspunkt - flytning - opholdskommune - optjeningsprincip - udnyttelse af arbejdsmuligheder.