Søgeresultat


Søgningen fandt 516 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10202 af 01/11/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der er idømt en bøde samt betinget førerretsfrakendelse for overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 15, stk. 3, er valgbar
KEN nr 10201 af 01/11/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde og en betinget førerretsfrakendelse for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
KEN nr 10156 af 05/09/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 2, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd)
KEN nr 10155 af 05/09/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd)
KEN nr 10154 af 05/09/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 55 a, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd)
KEN nr 10153 af 05/09/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd)
KEN nr 9964 af 21/06/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, samt vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, jf. § 4, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 21. juni 2016 til et byråd)
KEN nr 9963 af 21/06/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 21. juni 2016 til et byråd)
KEN nr 9962 af 21/06/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 21. juni 2016 til et byråd)
KEN nr 9961 af 21/06/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, stk. 1, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 21. juni 2016 til et byråd)
KEN nr 11012 af 20/10/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 20. oktober 2015 til et byråd)
KEN nr 9742 af 16/08/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. registrerings- og registreringsafgiftspligt af udenlandsk køretøj
KEN nr 168 af 26/09/1997 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget et bødeforelæg på kr. 600,- for overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, er valgbar.
KEN nr 216 af 18/04/1996 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 3, stk. 1, og § 26, stk. 3, er valgbar
KEN nr 215 af 18/04/1996 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der er idømt en bødestraf for overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, er valgbar
KEN nr 9066 af 13/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget en bøde samt ubetinget frakendelse af førerretten i 1 år for overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 1, og § 3, stk. 1, er valgbar
KEN nr 9064 af 13/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt en byrådsmedlem, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
KEN nr 9060 af 13/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 26, stk. 2, er valgbar
KEN nr 9068 af 01/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget en bøde og ubetinget frakendelse af førerretten i 2 år for overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 1, er valgbar
KEN nr 9054 af 01/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar.
KEN nr 9038 af 12/10/1993 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der er idømt en bøde samt betinget frakendelse af førerretten i 3 år for overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1, § 21, stk. 2, nr. 1, og § 23, stk. 1, nr. 3, er valgbar.
KEN nr 9036 af 20/11/1992 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget et bødeforlæg for overtrædelse af færdselsloven samt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977, er valgbar.
AFG nr 18577 af 13/03/1998 - Gældende
Den dansk-tyske dobbeltbeskatningsaftale, dokumentbevis
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 919 af 02/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.)
BEK nr 182 af 26/03/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven
BEK nr 324 af 04/06/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven (Motorcykel med tilkoblet påhængsvogn eller påhængsredskab)
BEK nr 692 af 28/08/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven
BEK nr 263 af 08/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af bekendtgørelse om kørekort og af cirkulære om kørekort
BEK nr 566 af 20/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af færdselslovens § 124 a, stk. 2, og af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
BEK nr 849 af 20/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt
BEK nr 782 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort
BEK nr 620 af 17/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger
(Vejbumpbekendtgørelsen)
BEK nr 41 af 14/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard
BEK nr 40 af 14/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul
BEK nr 1696 af 20/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på statslige veje
BEK nr 1618 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.
BEK nr 1617 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer
BEK nr 1318 af 22/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer
BEK nr 1278 af 13/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1276 af 13/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1241 af 24/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet
BEK nr 1222 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godskørsel
BEK nr 1197 af 28/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter
BEK nr 878 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs
BEK nr 877 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol
BEK nr 850 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed
BEK nr 571 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport
BEK nr 295 af 23/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen
BEK nr 201 af 12/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingbil
BEK nr 200 af 12/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus
BEK nr 57 af 25/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer
BEK nr 1633 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
BEK nr 1632 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vejafmærkning
BEK nr 1639 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)
BEK nr 1486 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser
BEK nr 1304 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)
BEK nr 1303 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)
BEK nr 1302 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)
BEK nr 1301 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)
BEK nr 1300 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)
BEK nr 1299 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
BEK nr 1293 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E)
BEK nr 1243 af 07/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1240 af 07/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 818 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
BEK nr 789 af 16/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer
BEK nr 828 af 10/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
BEK nr 576 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet
BEK nr 1595 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter 2017)
BEK nr 1594 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige
BEK nr 1529 af 09/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringsskiver
(Parkeringsskivebekendtgørelsen)
BEK nr 1502 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tivolitog
BEK nr 1573 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber
BEK nr 1497 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk
(Dimensionsbekendtgørelsen)
BEK nr 1471 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1470 af 28/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 i
BEK nr 1469 af 28/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a
BEK nr 1027 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport
BEK nr 976 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.
BEK nr 494 af 27/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.
BEK nr 594 af 26/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område
BEK nr 516 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod udførelse, salg og markedsføring af visse former for chiptuning
BEK nr 485 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer
BEK nr 458 af 12/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil
BEK nr 443 af 10/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til lyd- og lyssignaler for letbanekøretøjer ved kørsel på færdselslovens område
BEK nr 344 af 08/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassifikation og anvendelse af visse mindre motordrevne køretøjer som motorredskaber (minitruck)
(Minitruckbekendtgørelsen)
BEK nr 203 af 04/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve
BEK nr 121 af 08/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser
BEK nr 1649 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1631 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 i
BEK nr 1629 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a
BEK nr 1372 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om buskørsel
(Buskørselsbekendtgørelsen)
BEK nr 982 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for Tempo 100-ambulancer uden udrykning
BEK nr 314 af 26/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås
BEK nr 280 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning
BEK nr 236 af 10/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)
BEK nr 192 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere
BEK nr 191 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen
BEK nr 99 af 29/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere
BEK nr 1396 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1395 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 i
BEK nr 1394 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a
BEK nr 1328 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om særtransport
BEK nr 1002 af 16/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler
BEK nr 434 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2014)
BEK nr 202 af 28/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder
BEK nr 1593 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 d
BEK nr 1592 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 h
BEK nr 1591 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 g
BEK nr 1590 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 e
BEK nr 1589 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a
BEK nr 1417 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods
BEK nr 1410 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1282 af 12/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter
BEK nr 1156 af 27/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med kørsel i nødspor
BEK nr 730 af 20/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning ved reparation eller fjernelse af havarerede køretøjer på motorvej m.v.
BEK nr 463 af 02/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører
BEK nr 289 af 19/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2013)
BEK nr 1140 af 30/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af gebyr for udstedelse af kørekort efter frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer
BEK nr 1138 af 30/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1056 af 08/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort
BEK nr 1018 af 25/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets fjernelse og afhændelse af køretøjer
BEK nr 516 af 01/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
(Synsbekendtgørelsen)
BEK nr 247 af 16/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 1102 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 551 af 27/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder (Godshåndtering og rangering af sættevogne)
BEK nr 258 af 10/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 1417 af 10/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1415 af 10/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for visse pansrede personbiler
BEK nr 659 af 11/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
BEK nr 351 af 11/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 1345 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1042 af 26/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for visse vogntog beregnet til støjmåling
BEK nr 666 af 01/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om barnesæde på tohjulet motorcykel
BEK nr 648 af 15/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om uddannelse af visse førere af køretøjer i vejtransport
BEK nr 154 af 25/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om udrykningskørsel
BEK nr 1313 af 17/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1076 af 07/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog
BEK nr 1006 af 09/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af lastbil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg
BEK nr 726 af 03/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet
BEK nr 1472 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 900 af 11/07/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om udåndings-, spyt- og svedprøver samt øjenbesigtigelse efter færdselsloven
BEK nr 655 af 19/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer
BEK nr 328 af 28/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
BEK nr 9402 af 08/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 1228 af 01/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 9702 af 23/08/2006 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2006
BEK nr 9392 af 20/06/2006 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2006
BEK nr 9471 af 13/06/2006 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2006
BEK nr 324 af 07/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler m.v.
BEK nr 9316 af 03/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 9827 af 13/12/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2005
BEK nr 1261 af 09/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
BEK nr 1259 af 09/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 973 af 17/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn mv. for ubetalt standsnings- og parkeringsafgift
BEK nr 9667 af 06/10/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2005
BEK nr 9506 af 10/08/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2005
BEK nr 687 af 29/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af fartskriverkort
BEK nr 242 af 07/04/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser udstedt i henhold til færdselsloven
BEK nr 9235 af 04/03/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2005
BEK nr 133 af 02/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk knallertundervisning og knallertbeviser
BEK nr 9146 af 08/02/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 9145 af 25/01/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 9826 af 29/12/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 9825 af 17/12/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 1341 af 15/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til offentlig befordring af skoleelever
BEK nr 9824 af 14/12/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 1178 af 01/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1176 af 01/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
BEK nr 9823 af 16/11/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 9822 af 03/09/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 856 af 26/07/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af skoleruter, krav til føreren mv. i forbindelse med offentlig befordring af skoleelever
BEK nr 9821 af 08/07/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 375 af 18/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.
BEK nr 9830 af 09/03/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2004
BEK nr 1258 af 19/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb uden for vej
BEK nr 1131 af 15/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 9796 af 19/11/2003 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1825 Standardtypegodkendelse efter anmeldelse af påhængsredskaber
BEK nr 9773 af 11/11/2003 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1824 Typegodkendelse efter anmeldelse af påhængs-/sættevogn O3 og O4
BEK nr 9542 af 22/09/2003 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1823 AL-KO AKS 1300 / 2000 / 2002 / 2004 / 3004 kuglekobling med stabiliseringsanordning.
BEK nr 723 af 15/08/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af advarselstrekant og havariblink
BEK nr 9398 af 26/06/2003 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1817 Nye krav om sidestabilitet for tankkøretøjer til vejtransport af farligt gods
BEK nr 9281 af 14/05/2003 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1815 Anmeldt EF-typegodkendelse af knallerter og motorcykler mv.
BEK nr 9268 af 03/03/2003 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2003
BEK nr 1144 af 13/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb uden for vej
BEK nr 1143 af 13/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 9157 af 08/03/2002 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2002
BEK nr 932 af 24/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 931 af 24/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 11895 af 07/03/2001 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2001
BEK nr 1420 af 29/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om landets inddeling i bilinspektionsregioner
BEK nr 989 af 03/11/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 11569 af 29/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for Køretøjer 2000
BEK nr 11290 af 13/03/2000 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2000
BEK nr 802 af 18/10/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 9738 af 09/03/1999 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 1999
(Detailforskrifter for køretøjer)
BEK nr 74 af 03/02/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om E- og e-godkendelse af køretøjers indretning og udstyr mv.
BEK nr 9423 af 09/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for Køretøjer 1998
BEK nr 748 af 16/10/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod visse typer radar- og laserudstyr m.v. i køretøjer
BEK nr 518 af 03/07/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om styrthjelme
BEK nr 60240 af 08/06/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for Køretøjer 1998
BEK nr 17135 af 12/03/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1998
BEK nr 941 af 10/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 940 af 10/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om afgift for standsnings- og parkeringsforseelser
BEK nr 17225 af 15/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1997 (* 1)
BEK nr 702 af 04/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om bevis for køretøjers overensstemmelse med direktiv 96/53/EF(* 1)
BEK nr 17212 af 23/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)
BEK nr 17132 af 20/03/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1997
BEK nr 1097 af 12/12/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 17943 af 19/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter for køretøjer 1996
BEK nr 17924 af 19/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for køretøjer 1996 (* 1)
BEK nr 17944 af 21/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter 1996
BEK nr 530 af 29/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)
(Traktorbekendtgørelsen)
BEK nr 970 af 12/12/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 817 af 17/10/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med hyrevogne i busbaner på strækningen mellem Christiansborg Slotsplads og Christmas Møllers Plads i København
BEK nr 17701 af 14/09/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter for køretøjer 1994 (* 1)
BEK nr 17300 af 10/03/1995 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1995
BEK nr 17700 af 14/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter for køretøjer(* 1) (* 2) Nr 17700 14/09/1994 BKG i LT A: 00/00/0000
BEK nr 17300 af 22/03/1994 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1994
BEK nr 210 af 21/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 17190 af 14/02/1994 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 1993 (* 1)
BEK nr 116 af 14/02/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om installation og plombering af hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser (* 1)
BEK nr 17350 af 17/09/1993 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 1993 (* 1)
BEK nr 17225 af 11/06/1993 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 1993(* 1)
BEK nr 136 af 22/03/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg
BEK nr 97 af 03/03/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 17067 af 03/03/1993 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1993
BEK nr 11171 af 17/12/1992 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 1992(* 1)
BEK nr 426 af 01/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om internationalt kørecertifikat
BEK nr 295 af 28/04/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplaner for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) og til store køretøjer (kategori C, D og E)
BEK nr 207 af 26/03/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 11040 af 12/03/1992 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR
BEK nr 42 af 22/01/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ombytning af kørekort
BEK nr 11115 af 14/03/1991 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 1991 (* 1)
BEK nr 131 af 26/02/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 21 af 09/01/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ombytning af kørekort
BEK nr 11270 af 10/07/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter for køretøjer 1990
BEK nr 166 af 09/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 11150 af 09/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 145 af 06/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ombytning af kørekort
BEK nr 11010 af 07/03/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (detailforskrifter for køretøjer 1989) (* 4)
BEK nr 791 af 15/12/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kørselsrestriktioner i tøbrudsperioder
BEK nr 127 af 11/03/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 11050 af 04/03/1988 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR (Detailforskrifter for køretøjer 1988)
BEK nr 11010 af 12/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1987 (* 1) (* 2)
BEK nr 11620 af 28/01/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (Detailforskrifter for køretøjer 1986) (* 1)
BEK nr 513 af 27/11/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om efteruddannelse af kørelærere (* 1)
BEK nr 11100 af 05/03/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1985')
BEK nr 565 af 21/11/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om vederlag til forsvarere i sager om spiritus- eller promillekørsel, der kan afgøres ved udenretlig vedtagelse(* 1)
BEK nr 11100 af 30/01/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1984').
BEK nr 11100 af 31/01/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1983')
BEK nr 11100 af 09/02/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1982')
BEK nr 349 af 29/06/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af motionsløb for cyklister (* 1)
BEK nr 319 af 16/06/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringskontrollører (* 1)
BEK nr 11150 af 26/01/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1981')
BEK nr 11100 af 24/01/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1980')
BEK nr 11100 af 14/02/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1979')
BEK nr 11100 af 28/02/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1978')
BEK nr 157 af 22/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af afmærkningslygte (gult blinklys). (* 1)
BEK nr 154 af 20/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)
BEK nr 11100 af 20/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1977')
BEK nr 151 af 19/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af hestekøretøjer og trækvogne. (* 1)
BEK nr 142 af 14/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod forhandling af særligt hastighedsøgende udstyr ('tuningsdele'), der kan anvendes til knallert. (* 1)
BEK nr 125 af 29/03/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om afmnærkning af langt eller bredt gods. (* 1)
BEK nr 22 af 20/01/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af ridende. (* 1)
BEK nr 93 af 09/03/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om et særligt mærke til handicappede trafikanter. (* 1)
BEK nr 143 af 21/03/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om straf for færdselsforseelser begået i Spanien. (* 1)
BEK nr 304 af 05/07/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om straf for færdselsforseelser begået i udlandet. (* 1)
BEK nr 175 af 21/05/1962 - Gældende
Bekendtgørelse om motorkøretøjer, der erhversvmæssigt benyttes til befordring af personer. (* 1)
BEK nr 309 af 09/08/1960 - Gældende
Bekendtgørelse om forsvarets, civilforsvarets og brandvæsernes køretøjer. (* 1)
BEK nr 251 af 15/09/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets tegngivning ved færdselsregulering. (* 1)
BEK nr 198 af 24/06/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr.
CIR nr 10713 af 02/07/1997 - Gældende
Kundgørelse om behandling af sager vedrørende ophør af lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer
CIR nr 17912 af 30/08/1996 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1697 om Walter Winterhoff WS 3000 kuglekobling med stabiliseringsanordning (* 1)
CIR nr 131 af 08/08/1996 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om regnskabsførelsen med gebyrer i henhold til færdselsloven (Til politiet og bilinspektørerne)
CIR nr 17351 af 26/04/1995 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om pligten til at anvende sikkerhedsudstyr for børn under 3 år
CIR nr 10712 af 25/01/1995 - Gældende
Kundgørelse om registreringspligt for motorkøretøjer mv.
CIR nr 10705 af 25/01/1995 - Gældende
Kundgørelse om nummerplader (kendingsmærker) til motorkøretøjer mv.
CIR nr 10709 af 23/02/1994 - Gældende
Kundgørelse om nummerpladefjernelse mv., hvor motorkøretøjer udebliver fra eller nægtes godkendt ved syn
CIR nr 10708 af 16/02/1994 - Gældende
Kundgørelse om registrering af forsvarets og beredskabsstyrelsens køretøjer
CIR nr 217 af 16/12/1992 - Gældende
Cirkulære om skader, forvoldt af ukendte eller uforsikrede, motordrevne køretøjer. (Til politiet og anklagemyndigheden.)
CIR nr 84 af 11/06/1992 - Gældende
Godkendte køretekniske anlæg pr. 1. juli 1992.
CIR nr 69 af 26/05/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om de redningsbelønninger, der henhører under Justitsministeriet.
CIR nr 22 af 11/02/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politi og Statens Bilinspektion om sager vedrørende transport af farligt gods.
CIR nr 11451 af 20/12/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om lov om kommunal parkeringskontrol
CIR nr 10715 af 20/12/1989 - Gældende
Kundgørelse om standsnings- og parkeringsafgifter
CIR nr 10675 af 15/07/1987 - Gældende
Kundgørelse om politiets udrykningskørsel
CIR nr 11531 af 27/06/1986 - Gældende
Cirkulære om den nordiske overenskomst om gensidig anerkendelse af kørekort og af registrering af køretøjer. (* 1)
CIR nr 125 af 19/11/1985 - Gældende
Cirkulære om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej (* 1)
CIR nr 5 af 04/01/1979 - Gældende
Cirkulære om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej. (Til politiet)
CIR nr 77 af 29/03/1977 - Gældende
Cirkulære om hel eller delvis afspærring af veje og etablering af gågader. (Til politiet og vejbestyrelserne). (* 1)
CIR nr 76 af 29/03/1977 - Gældende
Cirkulære om afgift for standsnings- og parkeringsforseelser. (Til politiet). (* 1)
CIR nr 221 af 20/10/1967 - Gældende
Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne. (Til politidirektøren i København og politimestrene). (* 1)
CIR nr 6 af 23/01/1958 - Gældende
Cirkulære om kampagner mod færdselsforseelser. (Til rigspolichefen, politidirektøren og politimestrene).(* 1)
CIR nr 164 af 07/10/1955 - Gældende
Cirkulære om transport af industrifisk. (Til rigspolitichefen, politidirektøren i København og politimestrene). (* 1)
CIR nr 124 af 27/07/1954 - Gældende
Cirkulære om kontrol med ansvarsforsikring for cykler med hjælpemotor. (Til rigspolitichefen, politidirektøren i København og politimestrene) (* 1)
CIR nr 195 af 30/11/1937 - Gældende
Cirkulære til samtlige Statsadvokater og Politimestre.
CIR nr 74 af 25/10/2012 - Gældende
Cirkulære om politiets fjernelse og afhændelse af køretøjer
CIR nr 120 af 11/12/2009 - Gældende
Cirkulære om standardkontroldirektivet
(Til politiet)
CIR nr 57 af 11/07/2005 - Gældende
Cirkulære om optagelse af rapport i færdselsuheldssager og om indberetning af færdselsuheldsdata
CIR nr 17140 af 17/03/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bødefastsættelse i sager vedrørende køre- og hviletidsbestemmelserne
CIR nr 17324 af 23/12/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende ændring af kørelærerprøvens forprøve
CIR nr 17312 af 10/12/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende køretøjer, der anvendes ved øvelseskørsel og køreprøve i forbindelse med erhvervelse af kørekort til kategori B/E
CIR nr 17221 af 25/08/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørsel med 'åbne dobbeltdækkerbusser'
CIR nr 11112 af 25/02/1997 - Gældende
Cirkulære om spirituspåvirkethed m.v. i straffesager (Til samtlige politimestre og Politidirektøren i København)
CIR nr 151 af 04/10/1996 - Gældende
Cirkulære om kontrol med vejtransport af farligt gods
VEJ nr 9693 af 31/07/2017 - Gældende
Vejledning om helbredskrav til kørekort
VEJ nr 11282 af 23/05/2000 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
VEJ nr 160 af 16/09/1998 - Gældende
Vejledning om dispensation for brug af fastspændt styrthjelm under kørsel med motorcykel og knallert
VEJ nr 17150 af 11/03/1997 - Gældende
Vejledning om anvendelse af koder og underkoder og om forelæggelse af sager for Statens Bilinspektion i forbindelse med udstedelse af kørekort
VEJ nr 3 af 04/01/1993 - Gældende
Vejledning om dispensation for brug af sikkerhedssele (Til landets læger)
VEJ nr 11263 af 23/04/1992 - Gældende
Vejledning vedrørende lov nr. 278 af 8. maj 1991 om ændring af færdselsloven (* 1)
VEJ nr 11259 af 24/06/1991 - Gældende
Vejledning vedrørende lov nr. 278 af 8. maj 1991 om ændring af færdselsloven.
VEJ nr 11643 af 12/09/1986 - Gældende
Justitsministeriets prøvevejledning til køreprøven til kategori A og B
VEJ nr 11603 af 31/12/1985 - Gældende
Justitsministeriets lærervejledning om køreuddannelsen til kategori B.
VEJ nr 11453 af 22/09/1978 - Gældende
Vejledning om gennemførelse af trafiksaneringer af den art, som tilsigtes med færdselslovens § 40. (* 1)
SKR nr 9279 af 29/05/2002 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1806 Slidgrænse for bremseskiver til Land Rover og Range Rover
SKR nr 9244 af 15/05/2002 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1805 Vejtransport af farligt gods
SKR nr 11856 af 15/03/2001 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1781. Slidgrænse for forreste bremseskiver til VW Golf, Golf Variant og Bora, type 1J.
SKR nr 60260 af 24/07/1998 - Gældende
Orienteringsskrivelse vedrørende kørsel med hundevogn
SKR nr 60264 af 26/06/1998 - Gældende
Orienteringsskrivelse vedrørende transport af farligt gods med slamsuger
SKR nr 17227 af 12/09/1997 - Gældende
Orientering om nye regler om vendecirkel, ladlængder mv. (* 1)
SKR nr 60259 af 09/09/1997 - Gældende
Orienteringsskrivelse vedrørende køreuddannelse i forbindelse med ombytning af Grønlandsk kørekort til dansk kørekort særligt vedrørende øvelser på lukket øvelsesplads
SKR nr 9115 af 28/03/1994 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1671
SKR nr 11262 af 23/04/1992 - Gældende
Skrivelse om ændret vejledning vedrørende lov nr. 278 af 8. maj 1991 (* 2)
SKR nr 11300 af 30/07/1991 - Gældende
Vedrørende fritagelse for pligten til at anvende sikkerhedsele
SKR nr 11272 af 06/08/1987 - Gældende
Skrivelse om Danmarks ratifikation af Wienerkonventionen af 8. november 1968 om vejtrafik. (* 1)
SKR nr 11653 af 13/12/1978 - Gældende
Skrivelse om el-drevet go-cart. (* 1)
SKR nr 11493 af 13/10/1978 - Gældende
Skrivelse om cykling over fortov. (* 1)
SKR nr 11110 af 30/01/1974 - Gældende
Skrivelse om tilbageholdelse i sager om spirituskørsel.
SKR nr 11437 af 04/08/1972 - Gældende
Skrivelse om slæbning af registreringspligtigt køretøj efter køretøj godkendt til slæbning. (* 1)
SKR nr 11297 af 25/05/1972 - Gældende
Skrivelse om slæbning på motorvej. (* 1)
SKR nr 11163 af 20/10/1967 - Gældende
Skrivelse om transport af fisk. (* 1)
SKR nr 11113 af 01/05/1967 - Gældende
Skrivelse om skilt 'Corps Consulaire' på motorkøretøjer. (* 1)
SKR nr 11421 af 01/03/1965 - Gældende
Skrivelse om kørsel med uindregistreret traktor med påhængsvogn med lagertank til nedfældningsaggregat på traktor. (* 1)
SKR nr 11321 af 26/02/1965 - Gældende
Skrivelse om udskiftning af strålespids i typegodkendte knallertmotorer.
SKR nr 11370 af 29/04/1964 - Gældende
Skrivelse om slæbning af skurvogn. (* 1)
SKR nr 11200 af 28/05/1962 - Gældende
Skrivelse om maskinforhandleres kørsel med traktorer og mejetærskere. (* 1)
SKR nr 11100 af 14/07/1938 - Gældende
Skrivelse om frakendelse af førerret fremfor administrativ inddragelse af kørekortet.
SKR nr 11100 af 22/04/1933 - Gældende
Skrivelse om førerretsfrakendelse ved gentagne, grovere overtrædelser af færdselslovens hastighedsbestemmelser.
CIS nr 10085 af 20/12/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse om fritagelse for pligten til at anvende styrthjelm
CIS nr 9779 af 15/10/2014 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse af 27. april 1957 om beskikkelse af polititjenestemænd til førerprøver m.v.
(Til samtlige politikredse)
CIS nr 112 af 07/12/2009 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om sikkerhedsseler, sikkerhedsudstyr til børn og antallet af passagerer, der lovligt kan befordres
CIS nr 31 af 17/06/2008 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af vejledning om færdselslovens forbud mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel
(Til politi og anklagemyndighed)
CIS nr 9988 af 31/10/2006 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet
Til politi og anklagemyndighed
CIS nr 9091 af 07/03/2002 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om syn ved vejsiden ("§77-syn") af tunge køretøjer med henblik på undersøgelse for fejl og mangler
CIS nr 9645 af 03/05/1999 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørekortbekendtgørelsens regler om synskravene
CIS nr 9338 af 24/03/1999 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ny slæbningsbekendtgørelse
CIS nr 60263 af 09/07/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om præcisering af reglerne for kørelærerprøvens forprøve (teoriprøve)
CIS nr 60045 af 09/07/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af fremgangsmåden ved afholdelse af kørelærerprøvens forprøve
CIS nr 60040 af 22/06/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om inddragelse af nummerplader
CIS nr 17222 af 26/08/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Trafikministeriets lov nr. 468 af 10. juni 1997 om ændring af færdselslovens § 124 a
CIS nr 17121 af 20/03/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om den nye kørekortsbekendtgørelse mv.
CIS nr 17008 af 17/01/1995 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet (Cirkulæreskrivelse om forsikring for motorløb)
CIS nr 11097 af 01/06/1994 - Gældende
Om deponering af danske kørekort.
CIS nr 17207 af 22/02/1994 - Gældende
Orienteringsskrivelse om hastighedsbegrænser i lastbiler og busser.
CIS nr 17545 af 29/09/1993 - Gældende
Skrivelse om ophævelse af Justitsministeriets skrivelse af 3. marts 1972 om dispensationer efter færdselslovens § 42 (nu § 44) ved transport ad motorvej
CIS nr 134 af 02/08/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om godkendelse af bloksættevogne og udstedelse af transporttilladelser til blokvognskørsel
CIS nr 109 af 25/06/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 96 af 19. juni 1991 om reglerne for generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb
CIS nr 17125 af 31/03/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om reglerne for synsfri sammenkobling af biler og påhængskøretøjer.
CIS nr 10453 af 24/03/1993 - Gældende
Om registrering af mindreårige som ejere (brugere) af motorkøretøjer mv.
CIS nr 19 af 03/02/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørsel med dansk registreret campingvogn koblet til bil registreret på Færøerne
CIS nr 11017 af 21/01/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af forsikringskontrollen for køretøjer, der er hjemmehørende i Island.
CIS nr 11010 af 06/01/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ansvarsforsikring af køretøjer indregistreret i Albanien, Tjekkoslovakiet og Estland.
CIS nr 11734 af 22/12/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer.
CIS nr 11730 af 21/12/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende: Ændring af reglerne for kørsel i international trafik.
CIS nr 10544 af 16/12/1992 - Gældende
Om tilladelser til kørsel i Danmark med køretøjer registreret på grænsenummerplader og visse køretøjer registreret i udlandet.
CIS nr 214 af 15/12/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om sikkerhedsseler m.v.
CIS nr 11701 af 09/12/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ansvarsforsikring af køretøjer indregistreret i Kroatien, Slovenien, og Irak.
CIS nr 11681 af 30/11/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om generhvervelse af dansk kørekort på grundlag af et grønlandsk kørekort.
CIS nr 11601 af 04/11/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af cirkulære nr. 76 af 29. marts 1977 om afgift for standsnings- og parkeringsforseelser.
CIS nr 11531 af 30/09/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ansvarsforsikring af køretøjer indregistreret i det tidligere jugoslaviske område ved kørsel i Danmark
CIS nr 11502 af 23/09/1992 - Gældende
Lysbilledserie BD ved teoriprøve
CIS nr 11451 af 26/08/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kontrolsyn af biler der er registreret til synsfri sammenkobling
CIS nr 11430 af 31/07/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende en forstærket politimæssig indsats over for færdselsforseelser begået med tunge køretøjer.
CIS nr 11411 af 15/07/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om afholdelse af køreprøver til erhvervsmæssig personbefordring
CIS nr 11345 af 17/06/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende lysbilledserier ved C-D prøver
CIS nr 11331 af 09/06/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende lysbilledserier ved c-d prøver
CIS nr 11300 af 25/05/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om betaling for køreprøver og betaling for midlertidige erstatningskørekort.
CIS nr 11280 af 07/05/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende undervisningsplan for kategori B/E og nyt rettet oplag af undervisningsplan for kategori C-D og E
CIS nr 11242 af 15/04/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende: Forslag til ændring af den generelle hastighedsgrænse på motorveje
CIS nr 11211 af 02/04/1992 - Gældende
Revideret bilag til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 26. marts 1980 om tilkaldeordning for militære motorsagkyndige ved færdselsuheld, hvor forsvarets motorkøretøjer er indblandet.
CIS nr 11098 af 13/02/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende sammenkobling af køretøjer tilhørende Civilforsvaret.
CIS nr 11026 af 16/01/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende bekendtgørelse af 10. januar 1992 om registrering af motorkøretøjer m.v.
CIS nr 11021 af 13/01/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende ændringer i teoriprøver.
CIS nr 11005 af 03/01/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende vurdering af rust og tæring
CIS nr 11358 af 27/09/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændret dækmønsterdybde
CIS nr 152 af 02/09/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulære om registrering af forsvarets og civilforsvarets køretøjer.
CIS nr 96 af 19/06/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om reglerne for generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb
CIS nr 95 af 06/06/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ønskenummerplader
CIS nr 11260 af 08/11/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende ændring af kørekortbekendtgørelsen.
CIS nr 211 af 07/11/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om transporttilladelser.
CIS nr 11315 af 29/05/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udløbet af gyldigheden af danske kørekort, som ikke er af EF-model, for personer født i tidsrummet 1. januar 1924 til 31. december 1940.
CIS nr 11305 af 21/05/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørekort til almindelig bil med påhængskøretøj
CIS nr 11050 af 05/01/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende en forstærket politimæssig indsats over for spirituskørsel (til politiet) (+ bilag) (* 1)
CIS nr 11265 af 03/07/1989 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om fastsættelse af første registrering af visse veterankøretøjer. (Til politiet og Statens Bilinspektion). (* 1)
CIS nr 11098 af 13/02/1989 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende sammenkobling af køretøjer tilhørende Civilforsvaret.
CIS nr 11315 af 18/10/1988 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende undersøgelse af effekten af stoptavler. (* 1)
CIS nr 92 af 01/08/1988 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om reservation af parkeringspladser til køretøjer forsynet med invalideskilt. (Til politiet)
CIS nr 11040 af 14/01/1987 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gensidig underretning om landevejssyn i de nordiske lande. (* 1).
CIS nr 11795 af 19/12/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udsendelse af en ny bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej. (* 1)
CIS nr 11747 af 05/12/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indførelse af kørekortkategori E (B)
CIS nr 11737 af 03/12/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om transport af personer med vare- og lastbiler indregistreret på gule nummerplader i forbindelse med deltagelse i hjemmeværnets og civilforsvarets øvelser. (* 1)
CIS nr 11606 af 05/08/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om § 77-eftersyn i anledning af dæk- og lygtekampagne i efteråret 1986. (* 1)
CIS nr 11572 af 09/07/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørsel med dansk registreret campingvogn koblet til bil registreret i udlandet. (* 1)
CIS nr 11502 af 28/05/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om fartkampagne.
CIS nr 11673 af 16/12/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vejledning om aflæggelse af orienterende køreprøve i forbindelse med frakendelse af førerretten. (* 1)
CIS nr 11388 af 29/07/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udlevering af oplysninger fra politiets kørekortregistre til Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. (* 1).
CIS nr 11348 af 05/07/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændringer i retningslinierne for fastsættelse af lokale hastighedsbegrænsninger. (* 1).
CIS nr 11318 af 26/06/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bemyndigelse til at tillade afholdelse af motorløb på vej. (* 1).
CIS nr 11038 af 02/01/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af registreringsbekendtgørelsen. (* 1)
CIS nr 11277 af 04/07/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.
CIS nr 11187 af 01/05/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om cykelløb på vej. (* 1)
CIS nr 11310 af 11/05/1982 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om opkrævning af afgifter for standsnings- og parkeringsforseelser vedrørende udenlandske køretøjer og tilbageholdelse af køretøjet i forbindelse hermed. (* 1)
CIS nr 11240 af 02/04/1982 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indberetning til rigsregistraturen af afgørelser om hastighedsovertrædelse. (* 1)
CIS nr 11539 af 11/12/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om højst tilladte hastighed for salt- og grusspredere af mærket Epoke. (* 1).
CIS nr 11309 af 31/07/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om sager vedrørende motorcrossmotorcykler. (* 1).
CIS nr 11129 af 12/02/1981 - Gældende
Cirkulærskrivelse om generende lys fra anlæg uden for vejen. (* 1)
CIS nr 11235 af 31/03/1980 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring uanset tidligere straf for vold. (* 1)
CIS nr 11185 af 26/03/1980 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tilkaldeordninger for militære motorsagkyndige ved færdselsuheld, hvor forsvarets motorkøretøjer er indblandet. (* 1)
CIS nr 11444 af 26/11/1979 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om højst tilladte hastighed for salt- og grusspredere af mærket Epoke. (* 1)
CIS nr 11414 af 13/11/1979 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om registrering af motorredskaber. (* 1)
CIS nr 11673 af 22/12/1978 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tiltalerejsning i sager om ulovligt indrettede knallerter. (Sondringen motorcykel/knallert). (* 1)
CIS nr 11523 af 24/10/1978 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forbud mod brug af 'cykelbiler'. (* 1)
CIS nr 11213 af 13/04/1978 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om sikring af skoleveje (* 1)
CIS nr 11043 af 02/01/1978 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om dispensation fra forbud mod forhandling af tuningsdele til knallerter. (* 1)
CIS nr 11422 af 04/10/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørsel med belgiske og hollandske sættevogne. (* 1)
CIS nr 11402 af 27/09/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om cyklisters anvendelse af fortov og gangsti. (* 1)
CIS nr 11261 af 31/05/1976 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om transport af uindregistrerbare campingvogne. (Til politiet). (* 1)
CIS nr 11290 af 11/12/1975 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om undersøgelse af knallerter. (Til politiet og bilinspektørerne). (* 1)
CIS nr 11280 af 09/12/1975 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om internationale førerbeviser (ændret fortegnelse over stater tilsluttet færdselskonventionen af 1949). (Til politiet). (* 1)
CIS nr 11470 af 12/11/1974 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om engelske sættevogne. (* 1)
CIS nr 11390 af 27/09/1974 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet om kørsel med kunstgødning i gødningsspreder efter ikke registreret eller godkendt traktor. (* 1)
CIS nr 11228 af 31/05/1974 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet om anvendelsen af firmalastmotorkøretøjer. (* 1)
CIS nr 11120 af 05/02/1974 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om registrering af udenlandske sættevogne. (Til politiet). (* 1)
CIS nr 11339 af 25/05/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til domstolene, politiet, anklagemyndigheden og bilinspektørerne om vederlag til bilinspektørerne. (* 1)
CIS nr 11279 af 27/04/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet om orientering om generhvervelse af førerbevis efter frakendelse. (* 1)
CIS nr 11259 af 03/04/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om traktat mellem Danmark og Spanien om straf for færdselsforseelser.
CIS nr 11139 af 25/01/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af forelæggelsespligt i færdselssager. (* 1)
CIS nr 11417 af 25/07/1972 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet og anklagemyndigheden om straf for færdselsforseelser begået i udlandet (* 1)
CIS nr 11387 af 30/06/1972 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændringer af retsplejelovens og færdselslovens regler om tiltalekompetencen. (* 1)
CIS nr 11236 af 07/09/1970 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forespørgsler til rigsregistraturen i sager, hvor der nedlægges påstand om frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 70 (nu færdselsloven af 1976 § 126). (* 1)
CIS nr 11206 af 28/07/1970 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om underretning til ejeren af et udenlandsk motorkøretøj, der tilbageholdes i medfør af færdselslovens § 69, stk. 3. (Til politiet). (* 1)
CIS nr 11153 af 05/10/1967 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udlevering af stjålne motorkøretøjer, der har været afmeldt.(Til politiet). (* 1)
CIS nr 11772 af 20/12/1966 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om afmærkningsmateriel (til brandmyndighederne). (* 1)
CIS nr 11721 af 03/08/1965 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet om civilforsvarets prøveskilte. (* 1)
CIS nr 11320 af 06/04/1964 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om parkering (til politimesteren). (* 1)
CIS nr 11550 af 02/08/1962 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om godkendelse af slukningsapparater til tankvogne og busser m.v. (Til politimestrene og bilinspektørerne). (* 1)
CIS nr 11900 af 14/12/1960 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om afmelding af stjålne motorkøretøjer af motorregistret. (Til rigspolitichefen, politidirektøren og politimestrene). (* 1)
CIS nr 11628 af 13/11/1959 - Gældende
Cirkulæreskrivelse angående sikkerhedsstillelse for bødekrav mod udenlandske førere af motorkøretøjer. (Til politidirektøren i København og samtlige politimestre). (* 1)
CIS nr 11676 af 21/11/1957 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politidirektøren og politimestrene om uindregistrerede motorkøretøjer på havneplads m.m. (* 1)
CIS nr 11476 af 02/09/1957 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politidirektøren og samtlige politimestre om gribekløer på traktorer. (* 1)
INS nr 72 af 26/03/1962 - Gældende
Instruks om tjenesteforhold for bilassistenter og færdselsbetjente under tjeneste hos justitsministeriets motorsagkyndige. (* 1)
INS nr 230 af 27/10/1960 - Gældende
Instruks for lederen af de motorsagkyndiges kontor i København. (* 1)
MED nr 17318 af 17/12/1997 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr 1721 (Administrative retningslinier om fradrag i vægtafgiften for varebiler, der opfylder miljønormer for år 2000 og år 2005) (* 1)
MED nr 17300 af 23/10/1997 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1718 (* 1) 50 mm kuglekoblinger
MED nr 17229 af 15/09/1997 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1715 (Bevis for køretøjers overensstemmelse med EF-direktiv 96/53/EF) (* 1)
MED nr 17105 af 06/01/1997 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1705 (ny ildslukkerstandard) *)
MED nr 17121 af 23/12/1996 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr 1704 (typegodkendelse efter anmeldelse)*1
MED nr 17113 af 22/11/1996 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr 1700 (meddelelser om køretøjers indretning og udstyr)*1
MED nr 17941 af 18/04/1996 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr 1689
MED nr 17601 af 14/08/1995 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr nr. 1679 (* 1)
MED nr 17600 af 14/08/1995 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1680 Kørelys (* 1)
MED nr 17260 af 14/06/1995 - Gældende
Orienteringsskrivelse om hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser
MED nr 17004 af 06/06/1995 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1669 (Westalia SSK kuglekobling med stabiliseringsanordning)(* 1)
MED nr 17042 af 03/03/1995 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1675 (Forøgelse af 'påhængskøretøjs største totalvægt med bremser')(* 1)
MED nr 17520 af 22/09/1993 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1645 (Ang.: Udskiftning af luftfjederbælge og bremseventiler på typegodkendelsespligtige køretøjer) (* 1)
MED nr 17505 af 21/09/1993 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1644 (Ang.: Tilladt bogietryk) (* 1)
MED nr 17310 af 12/07/1993 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1641 (Ang.: Blokeringsfri bremser efter amerikansk standard (* 1)
MED nr 11022 af 31/03/1993 - Gældende
Meddelelse om frakendelse af førerret - ubetinget vigepligt. (* 1)
MED nr 11025 af 16/01/1992 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1597 (Ang: Gebyr for typegodkendelse.) (* 1)
MED nr 11266 af 28/06/1991 - Gældende
Konfiskation af motorkøretøjer i medfør af færdselsloven (* 1)
MED nr 11180 af 22/04/1991 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1586 af 22.04.91 (Ang.: Afmærkningslygter.) (* 1)
MED nr 11095 af 27/02/1991 - Gældende
Meddelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1583 af 27.02.91 (Ang.: Slidgrænser for bremser på (* 1)
MED nr 11250 af 07/05/1990 - Gældende
Campingbiler.
MED nr 11355 af 11/10/1989 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1561 af 10.11.1989 (Ang.: Længde af sættevognstog.) (* 1)
MED nr 11310 af 28/08/1989 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1558 af 28.08.1989 (Ang.: 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning).) (* 1)
MED nr 11300 af 21/09/1988 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1536 af 21/9 1988 (Ang.: Tilladelig bremseskivetykkelse på Opel biler. (* 1)
MED nr 11225 af 08/07/1988 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. Nr. 1534 af 08/07 1988 (Ang.: Bredde af kølekasser.) (* 1)
MED nr 11175 af 26/04/1988 - Gældende
Meddelelse om strafudmåling i sager om samtidig påkendelse af 2 førstegangstilfælde af kørsel i frakendelsestiden. (* 1)
MED nr 11140 af 23/03/1988 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1532 af 23/3 1988. (Ang.: Administration af bestemmelser om asbestfri friktionsbelægninger og om bremsefading i Detailforskrifter for køretøjer 1988).
MED nr 11728 af 24/11/1986 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1509 af 24/11/1986 (Ang.:Maling af lygter ikke tilladt.)
MED nr 11180 af 29/01/1986 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1497 af 29/1/1986 (Ang.: Chassis og fjedre, herunder spændingsberegninger.) (* 1)
MED nr 11337 af 21/09/1984 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1486 af 21/9 1984 (Ang.: Afmærkningslygter og udrykningslygter) (* 1)
MED nr 11716 af 06/12/1983 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1478 af 06/12/1983 (Ang.: Tvangsstyret forskydelig trækstang.)
MED nr 11413 af 30/08/1978 - Gældende
Meddelelse om strafudmåling i sager om kørsel i en frakendelsesperiode - (færdselslovens § 117, stk. 4). (* 1)
MED nr 11295 af 20/06/1978 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1399 af 20/6/1978 (Ang.: Koblingsspecifikationer.)
MED nr 11472 af 18/11/1977 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1378 af 18/11 1977. (Ang.: Påhængsvogne uden lad eller lignende opbygning (f.eks. bådtrailere).)(* 1)
MED nr 11042 af 03/01/1977 - Gældende
Meddelelse om tilbageregning af alkoholpromiller (* 1)
MED nr 11381 af 12/08/1976 - Gældende
Meddelelse om ophævelse af forelæggelsespligten i sager vedrørende uforsvarlig kørsel. (* 1)
MED nr 11045 af 10/01/1975 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v nr. 1267 af 10/01/1975 (Ang.: Fiat Minibus, type 238 B 1.) (* 1)
MED nr 11370 af 23/09/1974 - Gældende
Meddelelse om førerretsfrakendelse ved tilsidesættelse af ubetinget vigepligt efter færdselslovens § 37, stk. 2. (Fuld Stop).(* 1)
MED nr 11349 af 08/06/1973 - Gældende
Meddelelse om overførelse af sager om spirituskørsel til Sverige og Norge.(* 1)
MED nr 11487 af 04/09/1972 - Gældende
Meddelelse om forfølgningen af færdselslovsovertrædelser begået af danske i udlandet og udlændinge i Danmark. (* 1)
MED nr 11076 af 06/01/1970 - Gældende
Meddelelse om knallerter - udborede - konfiskation(* 1).
MED nr 11233 af 31/12/1967 - Gældende
Meddelelse om underretning til efterladte om henlagte færdselssager.(* 1)
MED nr 11522 af 31/08/1966 - Gældende
Meddelelse om førerbevis - Opbevaring indtil endelig dom. (* 1)
MED nr 11221 af 31/01/1965 - Gældende
Meddelelse om praksis med hensyn til nægtelse eller frakendelse af retten til erhvervsmæssigt førerbevis. (* 1)
MED nr 11171 af 31/01/1965 - Gældende
Meddelelse om spiritusprøve. (* 1)
MED nr 11500 af 31/08/1963 - Gældende
Meddelelse om praksis med hensyn til nægtelse eller frakendelse af retten til erhvervsmæssigt førerbevis. (* 1)
MED nr 11100 af 31/01/1963 - Gældende
Meddelelse om indsendelse af blod- og urinprøver til Retsmedicinsk Institut. (* 1)
MED nr 11578 af 31/10/1959 - Gældende
Meddelelse om behandlingen af færdselssager - økonomiske oplysninger.(* 1)
MED nr 11528 af 31/10/1959 - Gældende
Meddelelse om behandlingen af færdselsessager - trafikmængde (* 1)
MED nr 11478 af 31/10/1959 - Gældende
Meddelelse om færdselslovsovertrædelser begået af danske i udlandet (* 1)
MED nr 11477 af 30/06/1958 - Gældende
Meddelelse om behandlingen af færdselssager - erstatningsspørgsmålets udskydelse. (* 1)
MED nr 11077 af 28/02/1958 - Gældende
Meddelelse om færdselslovens § 52. stk. 1 (nu § 49. stk. 1 og § 51. stk. 1) - retningslinier for tiltale.(* 1)
MED nr 11426 af 31/07/1957 - Gældende
Meddelelse om behandlingen af færdselssager. (* 1)
MED nr 11226 af 31/01/1957 - Gældende
Meddelelse om færdselssager, hvor det ikke er lykkedes at standse trafikanten.(* 1)
MED nr 11475 af 31/07/1956 - Gældende
Meddelelse om tiltale mod 16-årig traktorfører for uagtsomt manddrab. (* 1)
MED nr 11175 af 30/04/1956 - Gældende
Meddelelse om færdselssager. (* 1)