Søgeresultat


Søgningen fandt 493 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 919 af 02/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.)
BEK nr 182 af 26/03/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven
BEK nr 324 af 04/06/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven (Motorcykel med tilkoblet påhængsvogn eller påhængsredskab)
BEK nr 692 af 28/08/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven
BEK nr 263 af 08/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af bekendtgørelse om kørekort og af cirkulære om kørekort
BEK nr 566 af 20/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af færdselslovens § 124 a, stk. 2, og af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere
BEK nr 1050 af 17/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
BEK nr 849 af 20/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt
BEK nr 782 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort
BEK nr 620 af 17/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger
(Vejbumpbekendtgørelsen)
BEK nr 41 af 14/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard
BEK nr 40 af 14/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul
BEK nr 1696 af 20/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på statslige veje
BEK nr 1618 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.
BEK nr 1617 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer
BEK nr 1318 af 22/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer
BEK nr 1278 af 13/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1276 af 13/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1241 af 24/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet
BEK nr 1222 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godskørsel
BEK nr 1197 af 28/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter
BEK nr 878 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs
BEK nr 877 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol
BEK nr 850 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed
BEK nr 571 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport
BEK nr 295 af 23/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen
BEK nr 201 af 12/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingbil
BEK nr 200 af 12/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus
BEK nr 57 af 25/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer
BEK nr 1633 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
BEK nr 1632 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vejafmærkning
BEK nr 1639 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)
BEK nr 1486 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser
BEK nr 1304 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)
BEK nr 1303 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)
BEK nr 1302 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)
BEK nr 1301 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)
BEK nr 1300 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)
BEK nr 1299 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
BEK nr 1293 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E)
BEK nr 1243 af 07/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1240 af 07/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 818 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
BEK nr 789 af 16/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer
BEK nr 828 af 10/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
BEK nr 576 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet
BEK nr 1595 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter 2017)
BEK nr 1594 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige
BEK nr 1529 af 09/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringsskiver
(Parkeringsskivebekendtgørelsen)
BEK nr 1502 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tivolitog
BEK nr 1573 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber
BEK nr 1497 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk
(Dimensionsbekendtgørelsen)
BEK nr 1471 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1470 af 28/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 i
BEK nr 1469 af 28/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a
BEK nr 1027 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport
BEK nr 976 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.
BEK nr 494 af 27/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.
BEK nr 594 af 26/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område
BEK nr 516 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod udførelse, salg og markedsføring af visse former for chiptuning
BEK nr 485 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer
BEK nr 458 af 12/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil
BEK nr 443 af 10/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til lyd- og lyssignaler for letbanekøretøjer ved kørsel på færdselslovens område
BEK nr 344 af 08/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassifikation og anvendelse af visse mindre motordrevne køretøjer som motorredskaber (minitruck)
(Minitruckbekendtgørelsen)
BEK nr 203 af 04/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve
BEK nr 121 af 08/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser
BEK nr 1649 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1631 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 i
BEK nr 1629 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a
BEK nr 1372 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om buskørsel
(Buskørselsbekendtgørelsen)
BEK nr 982 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for Tempo 100-ambulancer uden udrykning
BEK nr 314 af 26/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås
BEK nr 280 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning
BEK nr 236 af 10/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)
BEK nr 192 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere
BEK nr 191 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen
BEK nr 99 af 29/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere
BEK nr 1396 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1395 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 i
BEK nr 1394 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a
BEK nr 1328 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om særtransport
BEK nr 1002 af 16/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler
BEK nr 434 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2014)
BEK nr 202 af 28/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder
BEK nr 1593 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 d
BEK nr 1592 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 h
BEK nr 1591 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 g
BEK nr 1590 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 e
BEK nr 1589 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a
BEK nr 1417 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods
BEK nr 1410 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1282 af 12/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter
BEK nr 1156 af 27/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med kørsel i nødspor
BEK nr 730 af 20/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning ved reparation eller fjernelse af havarerede køretøjer på motorvej m.v.
BEK nr 463 af 02/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører
BEK nr 289 af 19/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2013)
BEK nr 1140 af 30/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af gebyr for udstedelse af kørekort efter frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer
BEK nr 1138 af 30/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1056 af 08/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort
BEK nr 1018 af 25/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets fjernelse og afhændelse af køretøjer
BEK nr 516 af 01/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
(Synsbekendtgørelsen)
BEK nr 247 af 16/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 1102 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 551 af 27/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder (Godshåndtering og rangering af sættevogne)
BEK nr 258 af 10/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 1417 af 10/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1415 af 10/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for visse pansrede personbiler
BEK nr 659 af 11/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
BEK nr 351 af 11/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 1345 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1042 af 26/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for visse vogntog beregnet til støjmåling
BEK nr 666 af 01/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om barnesæde på tohjulet motorcykel
BEK nr 648 af 15/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om uddannelse af visse førere af køretøjer i vejtransport
BEK nr 154 af 25/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om udrykningskørsel
BEK nr 1313 af 17/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1076 af 07/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog
BEK nr 1006 af 09/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af lastbil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg
BEK nr 726 af 03/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet
BEK nr 1472 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 900 af 11/07/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om udåndings-, spyt- og svedprøver samt øjenbesigtigelse efter færdselsloven
BEK nr 655 af 19/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer
BEK nr 328 af 28/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
BEK nr 9402 af 08/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 1228 af 01/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 9702 af 23/08/2006 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2006
BEK nr 9392 af 20/06/2006 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2006
BEK nr 9471 af 13/06/2006 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2006
BEK nr 324 af 07/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler m.v.
BEK nr 9316 af 03/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 9827 af 13/12/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2005
BEK nr 1261 af 09/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
BEK nr 1259 af 09/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 973 af 17/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn mv. for ubetalt standsnings- og parkeringsafgift
BEK nr 9667 af 06/10/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2005
BEK nr 9506 af 10/08/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2005
BEK nr 687 af 29/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af fartskriverkort
BEK nr 242 af 07/04/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser udstedt i henhold til færdselsloven
BEK nr 9235 af 04/03/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2005
BEK nr 133 af 02/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk knallertundervisning og knallertbeviser
BEK nr 9146 af 08/02/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 9145 af 25/01/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 9826 af 29/12/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 9825 af 17/12/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 1341 af 15/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til offentlig befordring af skoleelever
BEK nr 9824 af 14/12/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 1178 af 01/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 1176 af 01/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
BEK nr 9823 af 16/11/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 9822 af 03/09/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 856 af 26/07/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af skoleruter, krav til føreren mv. i forbindelse med offentlig befordring af skoleelever
BEK nr 9821 af 08/07/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004
BEK nr 375 af 18/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.
BEK nr 9830 af 09/03/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2004
BEK nr 1258 af 19/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb uden for vej
BEK nr 1131 af 15/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 9796 af 19/11/2003 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1825 Standardtypegodkendelse efter anmeldelse af påhængsredskaber
BEK nr 9773 af 11/11/2003 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1824 Typegodkendelse efter anmeldelse af påhængs-/sættevogn O3 og O4
BEK nr 9542 af 22/09/2003 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1823 AL-KO AKS 1300 / 2000 / 2002 / 2004 / 3004 kuglekobling med stabiliseringsanordning.
BEK nr 723 af 15/08/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af advarselstrekant og havariblink
BEK nr 9398 af 26/06/2003 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1817 Nye krav om sidestabilitet for tankkøretøjer til vejtransport af farligt gods
BEK nr 9281 af 14/05/2003 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1815 Anmeldt EF-typegodkendelse af knallerter og motorcykler mv.
BEK nr 9268 af 03/03/2003 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2003
BEK nr 1144 af 13/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb uden for vej
BEK nr 1143 af 13/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 9157 af 08/03/2002 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2002
BEK nr 932 af 24/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 931 af 24/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 11895 af 07/03/2001 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2001
BEK nr 1420 af 29/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om landets inddeling i bilinspektionsregioner
BEK nr 989 af 03/11/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 11569 af 29/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for Køretøjer 2000
BEK nr 11290 af 13/03/2000 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2000
BEK nr 802 af 18/10/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 9738 af 09/03/1999 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 1999
(Detailforskrifter for køretøjer)
BEK nr 74 af 03/02/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om E- og e-godkendelse af køretøjers indretning og udstyr mv.
BEK nr 9423 af 09/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for Køretøjer 1998
BEK nr 748 af 16/10/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod visse typer radar- og laserudstyr m.v. i køretøjer
BEK nr 518 af 03/07/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om styrthjelme
BEK nr 60240 af 08/06/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for Køretøjer 1998
BEK nr 17135 af 12/03/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1998
BEK nr 941 af 10/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 940 af 10/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om afgift for standsnings- og parkeringsforseelser
BEK nr 17225 af 15/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1997 (* 1)
BEK nr 702 af 04/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om bevis for køretøjers overensstemmelse med direktiv 96/53/EF(* 1)
BEK nr 17212 af 23/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)
BEK nr 17132 af 20/03/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1997
BEK nr 1097 af 12/12/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 17943 af 19/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter for køretøjer 1996
BEK nr 17924 af 19/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for køretøjer 1996 (* 1)
BEK nr 17944 af 21/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter 1996
BEK nr 530 af 29/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)
(Traktorbekendtgørelsen)
BEK nr 970 af 12/12/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 817 af 17/10/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med hyrevogne i busbaner på strækningen mellem Christiansborg Slotsplads og Christmas Møllers Plads i København
BEK nr 17701 af 14/09/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter for køretøjer 1994 (* 1)
BEK nr 17300 af 10/03/1995 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1995
BEK nr 17700 af 14/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter for køretøjer(* 1) (* 2) Nr 17700 14/09/1994 BKG i LT A: 00/00/0000
BEK nr 17300 af 22/03/1994 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1994
BEK nr 210 af 21/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 17190 af 14/02/1994 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 1993 (* 1)
BEK nr 116 af 14/02/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om installation og plombering af hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser (* 1)
BEK nr 17350 af 17/09/1993 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 1993 (* 1)
BEK nr 17225 af 11/06/1993 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 1993(* 1)
BEK nr 136 af 22/03/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg
BEK nr 97 af 03/03/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 17067 af 03/03/1993 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1993
BEK nr 11171 af 17/12/1992 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 1992(* 1)
BEK nr 426 af 01/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om internationalt kørecertifikat
BEK nr 295 af 28/04/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplaner for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) og til store køretøjer (kategori C, D og E)
BEK nr 207 af 26/03/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 11040 af 12/03/1992 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR
BEK nr 42 af 22/01/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ombytning af kørekort
BEK nr 11115 af 14/03/1991 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 1991 (* 1)
BEK nr 131 af 26/02/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 21 af 09/01/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ombytning af kørekort
BEK nr 11270 af 10/07/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter for køretøjer 1990
BEK nr 166 af 09/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 11150 af 09/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
BEK nr 145 af 06/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ombytning af kørekort
BEK nr 11010 af 07/03/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (detailforskrifter for køretøjer 1989) (* 4)
BEK nr 791 af 15/12/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kørselsrestriktioner i tøbrudsperioder
BEK nr 127 af 11/03/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
BEK nr 11050 af 04/03/1988 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR (Detailforskrifter for køretøjer 1988)
BEK nr 11010 af 12/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1987 (* 1) (* 2)
BEK nr 11620 af 28/01/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (Detailforskrifter for køretøjer 1986) (* 1)
BEK nr 513 af 27/11/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om efteruddannelse af kørelærere (* 1)
BEK nr 11100 af 05/03/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1985')
BEK nr 565 af 21/11/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om vederlag til forsvarere i sager om spiritus- eller promillekørsel, der kan afgøres ved udenretlig vedtagelse(* 1)
BEK nr 11100 af 30/01/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1984').
BEK nr 11100 af 31/01/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1983')
BEK nr 11100 af 09/02/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1982')
BEK nr 349 af 29/06/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af motionsløb for cyklister (* 1)
BEK nr 319 af 16/06/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringskontrollører (* 1)
BEK nr 11150 af 26/01/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1981')
BEK nr 11100 af 24/01/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1980')
BEK nr 11100 af 14/02/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1979')
BEK nr 11100 af 28/02/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1978')
BEK nr 157 af 22/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af afmærkningslygte (gult blinklys). (* 1)
BEK nr 154 af 20/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)
BEK nr 11100 af 20/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1977')
BEK nr 151 af 19/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af hestekøretøjer og trækvogne. (* 1)
BEK nr 142 af 14/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod forhandling af særligt hastighedsøgende udstyr ('tuningsdele'), der kan anvendes til knallert. (* 1)
BEK nr 125 af 29/03/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om afmnærkning af langt eller bredt gods. (* 1)
BEK nr 22 af 20/01/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af ridende. (* 1)
BEK nr 93 af 09/03/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om et særligt mærke til handicappede trafikanter. (* 1)
BEK nr 143 af 21/03/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om straf for færdselsforseelser begået i Spanien. (* 1)
BEK nr 304 af 05/07/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om straf for færdselsforseelser begået i udlandet. (* 1)
BEK nr 175 af 21/05/1962 - Gældende
Bekendtgørelse om motorkøretøjer, der erhversvmæssigt benyttes til befordring af personer. (* 1)
BEK nr 309 af 09/08/1960 - Gældende
Bekendtgørelse om forsvarets, civilforsvarets og brandvæsernes køretøjer. (* 1)
BEK nr 251 af 15/09/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets tegngivning ved færdselsregulering. (* 1)
BEK nr 198 af 24/06/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr.
CIR nr 10713 af 02/07/1997 - Gældende
Kundgørelse om behandling af sager vedrørende ophør af lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer
CIR nr 17912 af 30/08/1996 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1697 om Walter Winterhoff WS 3000 kuglekobling med stabiliseringsanordning (* 1)
CIR nr 131 af 08/08/1996 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om regnskabsførelsen med gebyrer i henhold til færdselsloven (Til politiet og bilinspektørerne)
CIR nr 17351 af 26/04/1995 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om pligten til at anvende sikkerhedsudstyr for børn under 3 år
CIR nr 10712 af 25/01/1995 - Gældende
Kundgørelse om registreringspligt for motorkøretøjer mv.
CIR nr 10705 af 25/01/1995 - Gældende
Kundgørelse om nummerplader (kendingsmærker) til motorkøretøjer mv.
CIR nr 10709 af 23/02/1994 - Gældende
Kundgørelse om nummerpladefjernelse mv., hvor motorkøretøjer udebliver fra eller nægtes godkendt ved syn
CIR nr 10708 af 16/02/1994 - Gældende
Kundgørelse om registrering af forsvarets og beredskabsstyrelsens køretøjer
CIR nr 217 af 16/12/1992 - Gældende
Cirkulære om skader, forvoldt af ukendte eller uforsikrede, motordrevne køretøjer. (Til politiet og anklagemyndigheden.)
CIR nr 84 af 11/06/1992 - Gældende
Godkendte køretekniske anlæg pr. 1. juli 1992.
CIR nr 69 af 26/05/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om de redningsbelønninger, der henhører under Justitsministeriet.
CIR nr 22 af 11/02/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politi og Statens Bilinspektion om sager vedrørende transport af farligt gods.
CIR nr 11451 af 20/12/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om lov om kommunal parkeringskontrol
CIR nr 10715 af 20/12/1989 - Gældende
Kundgørelse om standsnings- og parkeringsafgifter
CIR nr 10675 af 15/07/1987 - Gældende
Kundgørelse om politiets udrykningskørsel
CIR nr 11531 af 27/06/1986 - Gældende
Cirkulære om den nordiske overenskomst om gensidig anerkendelse af kørekort og af registrering af køretøjer. (* 1)
CIR nr 125 af 19/11/1985 - Gældende
Cirkulære om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej (* 1)
CIR nr 5 af 04/01/1979 - Gældende
Cirkulære om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej. (Til politiet)
CIR nr 77 af 29/03/1977 - Gældende
Cirkulære om hel eller delvis afspærring af veje og etablering af gågader. (Til politiet og vejbestyrelserne). (* 1)
CIR nr 76 af 29/03/1977 - Gældende
Cirkulære om afgift for standsnings- og parkeringsforseelser. (Til politiet). (* 1)
CIR nr 221 af 20/10/1967 - Gældende
Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne. (Til politidirektøren i København og politimestrene). (* 1)
CIR nr 6 af 23/01/1958 - Gældende
Cirkulære om kampagner mod færdselsforseelser. (Til rigspolichefen, politidirektøren og politimestrene).(* 1)
CIR nr 164 af 07/10/1955 - Gældende
Cirkulære om transport af industrifisk. (Til rigspolitichefen, politidirektøren i København og politimestrene). (* 1)
CIR nr 124 af 27/07/1954 - Gældende
Cirkulære om kontrol med ansvarsforsikring for cykler med hjælpemotor. (Til rigspolitichefen, politidirektøren i København og politimestrene) (* 1)
CIR nr 195 af 30/11/1937 - Gældende
Cirkulære til samtlige Statsadvokater og Politimestre.
CIR nr 74 af 25/10/2012 - Gældende
Cirkulære om politiets fjernelse og afhændelse af køretøjer
CIR nr 120 af 11/12/2009 - Gældende
Cirkulære om standardkontroldirektivet
(Til politiet)
CIR nr 57 af 11/07/2005 - Gældende
Cirkulære om optagelse af rapport i færdselsuheldssager og om indberetning af færdselsuheldsdata
CIR nr 17140 af 17/03/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bødefastsættelse i sager vedrørende køre- og hviletidsbestemmelserne
CIR nr 17324 af 23/12/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende ændring af kørelærerprøvens forprøve
CIR nr 17312 af 10/12/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende køretøjer, der anvendes ved øvelseskørsel og køreprøve i forbindelse med erhvervelse af kørekort til kategori B/E
CIR nr 17221 af 25/08/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørsel med 'åbne dobbeltdækkerbusser'
CIR nr 11112 af 25/02/1997 - Gældende
Cirkulære om spirituspåvirkethed m.v. i straffesager (Til samtlige politimestre og Politidirektøren i København)
CIR nr 151 af 04/10/1996 - Gældende
Cirkulære om kontrol med vejtransport af farligt gods
VEJ nr 9693 af 31/07/2017 - Gældende
Vejledning om helbredskrav til kørekort
VEJ nr 11282 af 23/05/2000 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
VEJ nr 160 af 16/09/1998 - Gældende
Vejledning om dispensation for brug af fastspændt styrthjelm under kørsel med motorcykel og knallert
VEJ nr 17150 af 11/03/1997 - Gældende
Vejledning om anvendelse af koder og underkoder og om forelæggelse af sager for Statens Bilinspektion i forbindelse med udstedelse af kørekort
VEJ nr 3 af 04/01/1993 - Gældende
Vejledning om dispensation for brug af sikkerhedssele (Til landets læger)
VEJ nr 11263 af 23/04/1992 - Gældende
Vejledning vedrørende lov nr. 278 af 8. maj 1991 om ændring af færdselsloven (* 1)
VEJ nr 11259 af 24/06/1991 - Gældende
Vejledning vedrørende lov nr. 278 af 8. maj 1991 om ændring af færdselsloven.
VEJ nr 11643 af 12/09/1986 - Gældende
Justitsministeriets prøvevejledning til køreprøven til kategori A og B
VEJ nr 11603 af 31/12/1985 - Gældende
Justitsministeriets lærervejledning om køreuddannelsen til kategori B.
VEJ nr 11453 af 22/09/1978 - Gældende
Vejledning om gennemførelse af trafiksaneringer af den art, som tilsigtes med færdselslovens § 40. (* 1)
SKR nr 9279 af 29/05/2002 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1806 Slidgrænse for bremseskiver til Land Rover og Range Rover
SKR nr 9244 af 15/05/2002 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1805 Vejtransport af farligt gods
SKR nr 11856 af 15/03/2001 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1781. Slidgrænse for forreste bremseskiver til VW Golf, Golf Variant og Bora, type 1J.
SKR nr 60260 af 24/07/1998 - Gældende
Orienteringsskrivelse vedrørende kørsel med hundevogn
SKR nr 60264 af 26/06/1998 - Gældende
Orienteringsskrivelse vedrørende transport af farligt gods med slamsuger
SKR nr 17227 af 12/09/1997 - Gældende
Orientering om nye regler om vendecirkel, ladlængder mv. (* 1)
SKR nr 60259 af 09/09/1997 - Gældende
Orienteringsskrivelse vedrørende køreuddannelse i forbindelse med ombytning af Grønlandsk kørekort til dansk kørekort særligt vedrørende øvelser på lukket øvelsesplads
SKR nr 9115 af 28/03/1994 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1671
SKR nr 11262 af 23/04/1992 - Gældende
Skrivelse om ændret vejledning vedrørende lov nr. 278 af 8. maj 1991 (* 2)
SKR nr 11300 af 30/07/1991 - Gældende
Vedrørende fritagelse for pligten til at anvende sikkerhedsele
SKR nr 11272 af 06/08/1987 - Gældende
Skrivelse om Danmarks ratifikation af Wienerkonventionen af 8. november 1968 om vejtrafik. (* 1)
SKR nr 11653 af 13/12/1978 - Gældende
Skrivelse om el-drevet go-cart. (* 1)
SKR nr 11493 af 13/10/1978 - Gældende
Skrivelse om cykling over fortov. (* 1)
SKR nr 11110 af 30/01/1974 - Gældende
Skrivelse om tilbageholdelse i sager om spirituskørsel.
SKR nr 11437 af 04/08/1972 - Gældende
Skrivelse om slæbning af registreringspligtigt køretøj efter køretøj godkendt til slæbning. (* 1)
SKR nr 11297 af 25/05/1972 - Gældende
Skrivelse om slæbning på motorvej. (* 1)
SKR nr 11163 af 20/10/1967 - Gældende
Skrivelse om transport af fisk. (* 1)
SKR nr 11113 af 01/05/1967 - Gældende
Skrivelse om skilt 'Corps Consulaire' på motorkøretøjer. (* 1)
SKR nr 11421 af 01/03/1965 - Gældende
Skrivelse om kørsel med uindregistreret traktor med påhængsvogn med lagertank til nedfældningsaggregat på traktor. (* 1)
SKR nr 11321 af 26/02/1965 - Gældende
Skrivelse om udskiftning af strålespids i typegodkendte knallertmotorer.
SKR nr 11370 af 29/04/1964 - Gældende
Skrivelse om slæbning af skurvogn. (* 1)
SKR nr 11200 af 28/05/1962 - Gældende
Skrivelse om maskinforhandleres kørsel med traktorer og mejetærskere. (* 1)
SKR nr 11100 af 14/07/1938 - Gældende
Skrivelse om frakendelse af førerret fremfor administrativ inddragelse af kørekortet.
SKR nr 11100 af 22/04/1933 - Gældende
Skrivelse om førerretsfrakendelse ved gentagne, grovere overtrædelser af færdselslovens hastighedsbestemmelser.
CIS nr 10085 af 20/12/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse om fritagelse for pligten til at anvende styrthjelm
CIS nr 9779 af 15/10/2014 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse af 27. april 1957 om beskikkelse af polititjenestemænd til førerprøver m.v.
(Til samtlige politikredse)
CIS nr 112 af 07/12/2009 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om sikkerhedsseler, sikkerhedsudstyr til børn og antallet af passagerer, der lovligt kan befordres
CIS nr 31 af 17/06/2008 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af vejledning om færdselslovens forbud mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel
(Til politi og anklagemyndighed)
CIS nr 9988 af 31/10/2006 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet
Til politi og anklagemyndighed
CIS nr 9091 af 07/03/2002 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om syn ved vejsiden ("§77-syn") af tunge køretøjer med henblik på undersøgelse for fejl og mangler
CIS nr 9645 af 03/05/1999 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørekortbekendtgørelsens regler om synskravene
CIS nr 9338 af 24/03/1999 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ny slæbningsbekendtgørelse
CIS nr 60263 af 09/07/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om præcisering af reglerne for kørelærerprøvens forprøve (teoriprøve)
CIS nr 60045 af 09/07/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af fremgangsmåden ved afholdelse af kørelærerprøvens forprøve
CIS nr 60040 af 22/06/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om inddragelse af nummerplader
CIS nr 17222 af 26/08/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Trafikministeriets lov nr. 468 af 10. juni 1997 om ændring af færdselslovens § 124 a
CIS nr 17121 af 20/03/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om den nye kørekortsbekendtgørelse mv.
CIS nr 17008 af 17/01/1995 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet (Cirkulæreskrivelse om forsikring for motorløb)
CIS nr 11097 af 01/06/1994 - Gældende
Om deponering af danske kørekort.
CIS nr 17207 af 22/02/1994 - Gældende
Orienteringsskrivelse om hastighedsbegrænser i lastbiler og busser.
CIS nr 17545 af 29/09/1993 - Gældende
Skrivelse om ophævelse af Justitsministeriets skrivelse af 3. marts 1972 om dispensationer efter færdselslovens § 42 (nu § 44) ved transport ad motorvej
CIS nr 134 af 02/08/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om godkendelse af bloksættevogne og udstedelse af transporttilladelser til blokvognskørsel
CIS nr 109 af 25/06/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 96 af 19. juni 1991 om reglerne for generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb
CIS nr 17125 af 31/03/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om reglerne for synsfri sammenkobling af biler og påhængskøretøjer.
CIS nr 10453 af 24/03/1993 - Gældende
Om registrering af mindreårige som ejere (brugere) af motorkøretøjer mv.
CIS nr 19 af 03/02/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørsel med dansk registreret campingvogn koblet til bil registreret på Færøerne
CIS nr 11017 af 21/01/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af forsikringskontrollen for køretøjer, der er hjemmehørende i Island.
CIS nr 11010 af 06/01/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ansvarsforsikring af køretøjer indregistreret i Albanien, Tjekkoslovakiet og Estland.
CIS nr 11734 af 22/12/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer.
CIS nr 11730 af 21/12/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende: Ændring af reglerne for kørsel i international trafik.
CIS nr 10544 af 16/12/1992 - Gældende
Om tilladelser til kørsel i Danmark med køretøjer registreret på grænsenummerplader og visse køretøjer registreret i udlandet.
CIS nr 214 af 15/12/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om sikkerhedsseler m.v.
CIS nr 11701 af 09/12/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ansvarsforsikring af køretøjer indregistreret i Kroatien, Slovenien, og Irak.
CIS nr 11681 af 30/11/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om generhvervelse af dansk kørekort på grundlag af et grønlandsk kørekort.
CIS nr 11601 af 04/11/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af cirkulære nr. 76 af 29. marts 1977 om afgift for standsnings- og parkeringsforseelser.
CIS nr 11531 af 30/09/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ansvarsforsikring af køretøjer indregistreret i det tidligere jugoslaviske område ved kørsel i Danmark
CIS nr 11502 af 23/09/1992 - Gældende
Lysbilledserie BD ved teoriprøve
CIS nr 11451 af 26/08/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kontrolsyn af biler der er registreret til synsfri sammenkobling
CIS nr 11430 af 31/07/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende en forstærket politimæssig indsats over for færdselsforseelser begået med tunge køretøjer.
CIS nr 11411 af 15/07/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om afholdelse af køreprøver til erhvervsmæssig personbefordring
CIS nr 11345 af 17/06/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende lysbilledserier ved C-D prøver
CIS nr 11331 af 09/06/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende lysbilledserier ved c-d prøver
CIS nr 11300 af 25/05/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om betaling for køreprøver og betaling for midlertidige erstatningskørekort.
CIS nr 11280 af 07/05/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende undervisningsplan for kategori B/E og nyt rettet oplag af undervisningsplan for kategori C-D og E
CIS nr 11242 af 15/04/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende: Forslag til ændring af den generelle hastighedsgrænse på motorveje
CIS nr 11211 af 02/04/1992 - Gældende
Revideret bilag til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 26. marts 1980 om tilkaldeordning for militære motorsagkyndige ved færdselsuheld, hvor forsvarets motorkøretøjer er indblandet.
CIS nr 11098 af 13/02/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende sammenkobling af køretøjer tilhørende Civilforsvaret.
CIS nr 11026 af 16/01/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende bekendtgørelse af 10. januar 1992 om registrering af motorkøretøjer m.v.
CIS nr 11021 af 13/01/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende ændringer i teoriprøver.
CIS nr 11005 af 03/01/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende vurdering af rust og tæring
CIS nr 11358 af 27/09/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændret dækmønsterdybde
CIS nr 152 af 02/09/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulære om registrering af forsvarets og civilforsvarets køretøjer.
CIS nr 96 af 19/06/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om reglerne for generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb
CIS nr 95 af 06/06/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ønskenummerplader
CIS nr 11260 af 08/11/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende ændring af kørekortbekendtgørelsen.
CIS nr 211 af 07/11/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om transporttilladelser.
CIS nr 11315 af 29/05/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udløbet af gyldigheden af danske kørekort, som ikke er af EF-model, for personer født i tidsrummet 1. januar 1924 til 31. december 1940.
CIS nr 11305 af 21/05/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørekort til almindelig bil med påhængskøretøj
CIS nr 11050 af 05/01/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende en forstærket politimæssig indsats over for spirituskørsel (til politiet) (+ bilag) (* 1)
CIS nr 11265 af 03/07/1989 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om fastsættelse af første registrering af visse veterankøretøjer. (Til politiet og Statens Bilinspektion). (* 1)
CIS nr 11098 af 13/02/1989 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende sammenkobling af køretøjer tilhørende Civilforsvaret.
CIS nr 11315 af 18/10/1988 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende undersøgelse af effekten af stoptavler. (* 1)
CIS nr 92 af 01/08/1988 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om reservation af parkeringspladser til køretøjer forsynet med invalideskilt. (Til politiet)
CIS nr 11040 af 14/01/1987 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gensidig underretning om landevejssyn i de nordiske lande. (* 1).
CIS nr 11795 af 19/12/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udsendelse af en ny bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej. (* 1)
CIS nr 11747 af 05/12/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indførelse af kørekortkategori E (B)
CIS nr 11737 af 03/12/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om transport af personer med vare- og lastbiler indregistreret på gule nummerplader i forbindelse med deltagelse i hjemmeværnets og civilforsvarets øvelser. (* 1)
CIS nr 11606 af 05/08/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om § 77-eftersyn i anledning af dæk- og lygtekampagne i efteråret 1986. (* 1)
CIS nr 11572 af 09/07/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørsel med dansk registreret campingvogn koblet til bil registreret i udlandet. (* 1)
CIS nr 11502 af 28/05/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om fartkampagne.
CIS nr 11673 af 16/12/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vejledning om aflæggelse af orienterende køreprøve i forbindelse med frakendelse af førerretten. (* 1)
CIS nr 11388 af 29/07/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udlevering af oplysninger fra politiets kørekortregistre til Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. (* 1).
CIS nr 11348 af 05/07/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændringer i retningslinierne for fastsættelse af lokale hastighedsbegrænsninger. (* 1).
CIS nr 11318 af 26/06/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bemyndigelse til at tillade afholdelse af motorløb på vej. (* 1).
CIS nr 11038 af 02/01/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af registreringsbekendtgørelsen. (* 1)
CIS nr 11277 af 04/07/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.
CIS nr 11187 af 01/05/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om cykelløb på vej. (* 1)
CIS nr 11310 af 11/05/1982 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om opkrævning af afgifter for standsnings- og parkeringsforseelser vedrørende udenlandske køretøjer og tilbageholdelse af køretøjet i forbindelse hermed. (* 1)
CIS nr 11240 af 02/04/1982 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indberetning til rigsregistraturen af afgørelser om hastighedsovertrædelse. (* 1)
CIS nr 11539 af 11/12/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om højst tilladte hastighed for salt- og grusspredere af mærket Epoke. (* 1).
CIS nr 11309 af 31/07/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om sager vedrørende motorcrossmotorcykler. (* 1).
CIS nr 11129 af 12/02/1981 - Gældende
Cirkulærskrivelse om generende lys fra anlæg uden for vejen. (* 1)
CIS nr 11235 af 31/03/1980 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring uanset tidligere straf for vold. (* 1)
CIS nr 11185 af 26/03/1980 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tilkaldeordninger for militære motorsagkyndige ved færdselsuheld, hvor forsvarets motorkøretøjer er indblandet. (* 1)
CIS nr 11444 af 26/11/1979 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om højst tilladte hastighed for salt- og grusspredere af mærket Epoke. (* 1)
CIS nr 11414 af 13/11/1979 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om registrering af motorredskaber. (* 1)
CIS nr 11673 af 22/12/1978 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tiltalerejsning i sager om ulovligt indrettede knallerter. (Sondringen motorcykel/knallert). (* 1)
CIS nr 11523 af 24/10/1978 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forbud mod brug af 'cykelbiler'. (* 1)
CIS nr 11213 af 13/04/1978 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om sikring af skoleveje (* 1)
CIS nr 11043 af 02/01/1978 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om dispensation fra forbud mod forhandling af tuningsdele til knallerter. (* 1)
CIS nr 11422 af 04/10/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kørsel med belgiske og hollandske sættevogne. (* 1)
CIS nr 11402 af 27/09/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om cyklisters anvendelse af fortov og gangsti. (* 1)
CIS nr 11261 af 31/05/1976 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om transport af uindregistrerbare campingvogne. (Til politiet). (* 1)
CIS nr 11290 af 11/12/1975 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om undersøgelse af knallerter. (Til politiet og bilinspektørerne). (* 1)
CIS nr 11280 af 09/12/1975 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om internationale førerbeviser (ændret fortegnelse over stater tilsluttet færdselskonventionen af 1949). (Til politiet). (* 1)
CIS nr 11470 af 12/11/1974 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om engelske sættevogne. (* 1)
CIS nr 11390 af 27/09/1974 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet om kørsel med kunstgødning i gødningsspreder efter ikke registreret eller godkendt traktor. (* 1)
CIS nr 11228 af 31/05/1974 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet om anvendelsen af firmalastmotorkøretøjer. (* 1)
CIS nr 11120 af 05/02/1974 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om registrering af udenlandske sættevogne. (Til politiet). (* 1)
CIS nr 11339 af 25/05/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til domstolene, politiet, anklagemyndigheden og bilinspektørerne om vederlag til bilinspektørerne. (* 1)
CIS nr 11279 af 27/04/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet om orientering om generhvervelse af førerbevis efter frakendelse. (* 1)
CIS nr 11259 af 03/04/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om traktat mellem Danmark og Spanien om straf for færdselsforseelser.
CIS nr 11139 af 25/01/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af forelæggelsespligt i færdselssager. (* 1)
CIS nr 11417 af 25/07/1972 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet og anklagemyndigheden om straf for færdselsforseelser begået i udlandet (* 1)
CIS nr 11387 af 30/06/1972 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændringer af retsplejelovens og færdselslovens regler om tiltalekompetencen. (* 1)
CIS nr 11236 af 07/09/1970 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forespørgsler til rigsregistraturen i sager, hvor der nedlægges påstand om frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 70 (nu færdselsloven af 1976 § 126). (* 1)
CIS nr 11206 af 28/07/1970 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om underretning til ejeren af et udenlandsk motorkøretøj, der tilbageholdes i medfør af færdselslovens § 69, stk. 3. (Til politiet). (* 1)
CIS nr 11153 af 05/10/1967 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udlevering af stjålne motorkøretøjer, der har været afmeldt.(Til politiet). (* 1)
CIS nr 11772 af 20/12/1966 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om afmærkningsmateriel (til brandmyndighederne). (* 1)
CIS nr 11721 af 03/08/1965 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet om civilforsvarets prøveskilte. (* 1)
CIS nr 11320 af 06/04/1964 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om parkering (til politimesteren). (* 1)
CIS nr 11550 af 02/08/1962 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om godkendelse af slukningsapparater til tankvogne og busser m.v. (Til politimestrene og bilinspektørerne). (* 1)
CIS nr 11900 af 14/12/1960 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om afmelding af stjålne motorkøretøjer af motorregistret. (Til rigspolitichefen, politidirektøren og politimestrene). (* 1)
CIS nr 11628 af 13/11/1959 - Gældende
Cirkulæreskrivelse angående sikkerhedsstillelse for bødekrav mod udenlandske førere af motorkøretøjer. (Til politidirektøren i København og samtlige politimestre). (* 1)
CIS nr 11676 af 21/11/1957 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politidirektøren og politimestrene om uindregistrerede motorkøretøjer på havneplads m.m. (* 1)
CIS nr 11476 af 02/09/1957 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politidirektøren og samtlige politimestre om gribekløer på traktorer. (* 1)
INS nr 72 af 26/03/1962 - Gældende
Instruks om tjenesteforhold for bilassistenter og færdselsbetjente under tjeneste hos justitsministeriets motorsagkyndige. (* 1)
INS nr 230 af 27/10/1960 - Gældende
Instruks for lederen af de motorsagkyndiges kontor i København. (* 1)
MED nr 17318 af 17/12/1997 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr 1721 (Administrative retningslinier om fradrag i vægtafgiften for varebiler, der opfylder miljønormer for år 2000 og år 2005) (* 1)
MED nr 17300 af 23/10/1997 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1718 (* 1) 50 mm kuglekoblinger
MED nr 17229 af 15/09/1997 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1715 (Bevis for køretøjers overensstemmelse med EF-direktiv 96/53/EF) (* 1)
MED nr 17105 af 06/01/1997 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1705 (ny ildslukkerstandard) *)
MED nr 17121 af 23/12/1996 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr 1704 (typegodkendelse efter anmeldelse)*1
MED nr 17113 af 22/11/1996 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr 1700 (meddelelser om køretøjers indretning og udstyr)*1
MED nr 17941 af 18/04/1996 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr 1689
MED nr 17601 af 14/08/1995 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr nr. 1679 (* 1)
MED nr 17600 af 14/08/1995 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1680 Kørelys (* 1)
MED nr 17260 af 14/06/1995 - Gældende
Orienteringsskrivelse om hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser
MED nr 17004 af 06/06/1995 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1669 (Westalia SSK kuglekobling med stabiliseringsanordning)(* 1)
MED nr 17042 af 03/03/1995 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1675 (Forøgelse af 'påhængskøretøjs største totalvægt med bremser')(* 1)
MED nr 17520 af 22/09/1993 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1645 (Ang.: Udskiftning af luftfjederbælge og bremseventiler på typegodkendelsespligtige køretøjer) (* 1)
MED nr 17505 af 21/09/1993 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1644 (Ang.: Tilladt bogietryk) (* 1)
MED nr 17310 af 12/07/1993 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1641 (Ang.: Blokeringsfri bremser efter amerikansk standard (* 1)
MED nr 11022 af 31/03/1993 - Gældende
Meddelelse om frakendelse af førerret - ubetinget vigepligt. (* 1)
MED nr 11025 af 16/01/1992 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1597 (Ang: Gebyr for typegodkendelse.) (* 1)
MED nr 11266 af 28/06/1991 - Gældende
Konfiskation af motorkøretøjer i medfør af færdselsloven (* 1)
MED nr 11180 af 22/04/1991 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1586 af 22.04.91 (Ang.: Afmærkningslygter.) (* 1)
MED nr 11095 af 27/02/1991 - Gældende
Meddelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1583 af 27.02.91 (Ang.: Slidgrænser for bremser på (* 1)
MED nr 11250 af 07/05/1990 - Gældende
Campingbiler.
MED nr 11355 af 11/10/1989 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1561 af 10.11.1989 (Ang.: Længde af sættevognstog.) (* 1)
MED nr 11310 af 28/08/1989 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1558 af 28.08.1989 (Ang.: 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning).) (* 1)
MED nr 11300 af 21/09/1988 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1536 af 21/9 1988 (Ang.: Tilladelig bremseskivetykkelse på Opel biler. (* 1)
MED nr 11225 af 08/07/1988 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. Nr. 1534 af 08/07 1988 (Ang.: Bredde af kølekasser.) (* 1)
MED nr 11175 af 26/04/1988 - Gældende
Meddelelse om strafudmåling i sager om samtidig påkendelse af 2 førstegangstilfælde af kørsel i frakendelsestiden. (* 1)
MED nr 11140 af 23/03/1988 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1532 af 23/3 1988. (Ang.: Administration af bestemmelser om asbestfri friktionsbelægninger og om bremsefading i Detailforskrifter for køretøjer 1988).
MED nr 11728 af 24/11/1986 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1509 af 24/11/1986 (Ang.:Maling af lygter ikke tilladt.)
MED nr 11180 af 29/01/1986 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1497 af 29/1/1986 (Ang.: Chassis og fjedre, herunder spændingsberegninger.) (* 1)
MED nr 11337 af 21/09/1984 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1486 af 21/9 1984 (Ang.: Afmærkningslygter og udrykningslygter) (* 1)
MED nr 11716 af 06/12/1983 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1478 af 06/12/1983 (Ang.: Tvangsstyret forskydelig trækstang.)
MED nr 11413 af 30/08/1978 - Gældende
Meddelelse om strafudmåling i sager om kørsel i en frakendelsesperiode - (færdselslovens § 117, stk. 4). (* 1)
MED nr 11295 af 20/06/1978 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1399 af 20/6/1978 (Ang.: Koblingsspecifikationer.)
MED nr 11472 af 18/11/1977 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1378 af 18/11 1977. (Ang.: Påhængsvogne uden lad eller lignende opbygning (f.eks. bådtrailere).)(* 1)
MED nr 11042 af 03/01/1977 - Gældende
Meddelelse om tilbageregning af alkoholpromiller (* 1)
MED nr 11381 af 12/08/1976 - Gældende
Meddelelse om ophævelse af forelæggelsespligten i sager vedrørende uforsvarlig kørsel. (* 1)
MED nr 11045 af 10/01/1975 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v nr. 1267 af 10/01/1975 (Ang.: Fiat Minibus, type 238 B 1.) (* 1)
MED nr 11370 af 23/09/1974 - Gældende
Meddelelse om førerretsfrakendelse ved tilsidesættelse af ubetinget vigepligt efter færdselslovens § 37, stk. 2. (Fuld Stop).(* 1)
MED nr 11349 af 08/06/1973 - Gældende
Meddelelse om overførelse af sager om spirituskørsel til Sverige og Norge.(* 1)
MED nr 11487 af 04/09/1972 - Gældende
Meddelelse om forfølgningen af færdselslovsovertrædelser begået af danske i udlandet og udlændinge i Danmark. (* 1)
MED nr 11076 af 06/01/1970 - Gældende
Meddelelse om knallerter - udborede - konfiskation(* 1).
MED nr 11233 af 31/12/1967 - Gældende
Meddelelse om underretning til efterladte om henlagte færdselssager.(* 1)
MED nr 11522 af 31/08/1966 - Gældende
Meddelelse om førerbevis - Opbevaring indtil endelig dom. (* 1)
MED nr 11221 af 31/01/1965 - Gældende
Meddelelse om praksis med hensyn til nægtelse eller frakendelse af retten til erhvervsmæssigt førerbevis. (* 1)
MED nr 11171 af 31/01/1965 - Gældende
Meddelelse om spiritusprøve. (* 1)
MED nr 11500 af 31/08/1963 - Gældende
Meddelelse om praksis med hensyn til nægtelse eller frakendelse af retten til erhvervsmæssigt førerbevis. (* 1)
MED nr 11100 af 31/01/1963 - Gældende
Meddelelse om indsendelse af blod- og urinprøver til Retsmedicinsk Institut. (* 1)
MED nr 11578 af 31/10/1959 - Gældende
Meddelelse om behandlingen af færdselssager - økonomiske oplysninger.(* 1)
MED nr 11528 af 31/10/1959 - Gældende
Meddelelse om behandlingen af færdselsessager - trafikmængde (* 1)
MED nr 11478 af 31/10/1959 - Gældende
Meddelelse om færdselslovsovertrædelser begået af danske i udlandet (* 1)
MED nr 11477 af 30/06/1958 - Gældende
Meddelelse om behandlingen af færdselssager - erstatningsspørgsmålets udskydelse. (* 1)
MED nr 11077 af 28/02/1958 - Gældende
Meddelelse om færdselslovens § 52. stk. 1 (nu § 49. stk. 1 og § 51. stk. 1) - retningslinier for tiltale.(* 1)
MED nr 11426 af 31/07/1957 - Gældende
Meddelelse om behandlingen af færdselssager. (* 1)
MED nr 11226 af 31/01/1957 - Gældende
Meddelelse om færdselssager, hvor det ikke er lykkedes at standse trafikanten.(* 1)
MED nr 11475 af 31/07/1956 - Gældende
Meddelelse om tiltale mod 16-årig traktorfører for uagtsomt manddrab. (* 1)
MED nr 11175 af 30/04/1956 - Gældende
Meddelelse om færdselssager. (* 1)