Søgeresultat


Søgningen fandt 1 dokument. Dette ses herunder.




 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 410 af 27/05/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om fritagelse for indberetning af acontoudlodninger fra dødsboer m.v.