Søgeresultat


Søgningen fandt 8 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10301 af 16/12/2008 - Gældende
Efterløn, 18½-timers-ordningen, ikke drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, langvarig sygdom
KEN nr 9912 af 07/07/2008 - Gældende
Beregning, nedsat tid, beskytte tidligere dagpengesats, personligt tilmeldt AF, mangelfuld vejledning fra a-kassen
KEN nr 9911 af 07/07/2008 - Gældende
Beregning, nedsat tid, personlig tilmeldt AF, beskytte tidligere dagpengesats, direktoratets mangeårige praksis
KEN nr 9895 af 20/06/2008 - Gældende
Medlemmet havde ret til at blive overflyttet til en anden a-kasse med erhvervede rettigheder i det omfang medlemmet konkret opfyldte betingelserne for at kunne få beregnet en individuel dagpengesats og blive indplaceret i en dagpengeperiode
KEN nr 9217 af 01/02/2008 - Gældende
Beskyttelse af tidligere satsberegning, positiv administrativ praksis, krav om personlig tilmelding, 5-års forældelseskrav, valgfrihed, dimittendsats, ny beregning
KEN nr 9206 af 25/01/2008 - Gældende
En selvstændig erhvervsdrivende havde drevet virksomheden i mindre end tre sammenhængende hele regnskabsår og skulle derfor have udbetalt dagpenge på grundlag af den dagpengesats, som medlemmet tidligere havde fået udbetalt
KEN nr 10476 af 23/10/2007 - Gældende
En selvstændig erhvervsdrivende havde ikke ret til dagpenge med mindstesatsen, da hun ikke havde drevet virksomheden i væsentligt omfang i de sidste tre år forud for ledigheden
AFG nr 9048 af 10/08/2007 - Gældende
A-kassens vejledning, beregning af dagpengesats, praktikforløb, lønnet, del af uddannelse