Søgeresultat


Søgningen fandt 51 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 72 af 18/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning
BEK nr 1808 af 28/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervsstyrelsen og afskæring af administrativ rekurs af afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bevillingsudvalg nedsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
BEK nr 1589 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
BEK nr 1045 af 09/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai
(EXPO 2020 bekendtgørelsen)
BEK nr 593 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner
BEK nr 592 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte
BEK nr 591 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte
BEK nr 590 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere
BEK nr 583 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter
BEK nr 582 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme
BEK nr 547 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om e-mærkning af færdigpakkede varer
BEK nr 546 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter
BEK nr 545 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere
BEK nr 544 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
BEK nr 545 af 29/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen
BEK nr 1381 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte
BEK nr 1087 af 08/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om EU's informationsprocedure for tekniske forskrifter og forskrifter for informationssamfundets tjenester
BEK nr 1505 af 06/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse måletekniske forskrifter og direktiver
BEK nr 1025 af 02/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til Design Society
BEK nr 1178 af 06/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg
BEK nr 524 af 14/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen
BEK nr 133 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
BEK nr 142 af 12/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje
BEK nr 985 af 11/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse måletekniske direktiver inden for metrologi
BEK nr 737 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af måleteknisk direktiv om udmåling af skibstanke. EØF-udmåling (MDIR 32.06-01)
BEK nr 778 af 22/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Visitdenmarks koordination af den nationale turismefremmeindsats, om Visitdenmarks bestyrelse og om den rådgivende nomineringskomité
BEK nr 14 af 11/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af diverse forskrifter inden for metrologi
BEK nr 1230 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan
BEK nr 1229 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder
BEK nr 913 af 25/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om akkreditering af virksomheder
BEK nr 998 af 08/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere
BEK nr 817 af 29/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om retningslinier for Danmarks Erhvervsråds virke
BEK nr 1139 af 15/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation
(Fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder)
BEK nr 923 af 20/11/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til regionale erhvervsservicecentre
BEK nr 796 af 15/09/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af 4 måletekniske direktiver inden for metrologi udstedt i henhold til lov om erhvervsfremme
AND nr 603 af 18/11/1918 - Gældende
Anordning angående forkortede Betegnelser for metrisk Mål og Vægt. (* 1)
DIR nr 10031 af 15/10/1986 - Gældende
Måleteknisk direktiv. Ophævelse af tekniske direktiver (MDIR 20.05-01)
DIR nr 10004 af 15/03/1985 - Gældende
Måleteknisk direktiv. Maskemålere. National typegodkendelse og verifikation (* 1)
CIR nr 85 af 16/06/1995 - Gældende
Cirkulære om gennemførelse i Danmark af den nye internationale aftale under WTO om tekniske handelshindringer
CIR nr 79 af 06/05/1994 - Gældende
Cirkulære om forretningsorden for Erhvervsudviklingsrådet
CIR nr 55 af 03/04/1991 - Gældende
Cirkulære om forretningsorden for Industri- og Handelsstyrelsens udvalg for de danske nationale primærnormaler
CIR nr 1 af 04/01/1991 - Gældende
Cirkulære om forretningsorden for Bevillingsudvalget
CIR nr 46 af 29/06/2007 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om forretningsorden for Danmarks Erhvervsråd
VEJ nr 9469 af 20/06/2018 - Gældende
Vejledning om vægtejerens egenkontrol af ikke-automatiske vægte i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte
VEJ nr 9468 af 20/06/2018 - Gældende
Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af flerdimensionale måleinstrumenter i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter
VEJ nr 9467 af 20/06/2018 - Gældende
Vejledning om vægtejerens egenkontrol af automatiske vægte i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte
VEJ nr 9466 af 20/06/2018 - Gældende
Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner
VEJ nr 9464 af 20/06/2018 - Gældende
Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.
VEJ nr 10023 af 31/05/1990 - Gældende
Vejledning vedrørende: Ansøgning om tilskud til iværksætteres og nye virksomheders bearbejdning af nye perspektivrige produktideer
VEJ nr 10021 af 04/05/1990 - Gældende
Vejledning vedrørende: Ansøgning om tilskud til industrielle samarbejdsprojekter
VEJ nr 10020 af 25/04/1990 - Gældende
Almindelige betingelser for tilskud ydet af Industri- og Handelsstyrelsen, 4. udgave, april 1990