Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 552 af 02/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte
(Boligstøtteloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 11240 af 01/03/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse M-1-07 om boligstøtte - beboerindskud - pligtlån - formue - bortgivelse - behov
KEN nr 10963 af 21/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse M-12-06 om boligydelse - tilbagebetaling - flytning - uberettiget - oplysningspligt - mod bedre vidende - nedsat funktionsevne
KEN nr 10962 af 21/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse M-11-06 om boligstøtte - tilbagebetaling - condictio indebiti - fejludbetaling
KEN nr 10960 af 01/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse M-9-06 om boligstøtte - beregning - opgørelse af boligudgift - lejerens vedligeholdelsespligt
KEN nr 10958 af 01/11/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse M-7-06 om boligydelse - efterregulering - tilbagebetaling - husstandsindkomst - erstatning - renter
KEN nr 10957 af 01/11/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse M-6-06 om boligstøtte - oplysningspligt - efterregulering - værnepligtig - husstanden
KEN nr 10955 af 20/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse M-4-06 om beboerindskudslån - økonomiske forhold - boligbehovets art
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
SKR nr 9160 af 08/03/2007 - Gældende
Skrivelse om genoptagelse af kommunens sager om boligstøtte, hvor boligstøttelovens § 11, stk. 1, har fundet anvendelse
(Til samtlige kommuner m.fl.)