Søgeresultat


Søgningen fandt 37 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LOV nr 1711 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)
Dokumenter denne retsforskrift ændrer
LOV nr 548 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om ægtefællers økonomiske forhold
(Ægtefælleloven)
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
LOV nr 618 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om fremtidsfuldmagter
LOV nr 594 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ægtefælleskifte m.v.
LOV nr 515 af 06/06/2007 - Gældende
Arvelov
(Arveloven)
LOV nr 484 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse
(Ægtefællepensionsloven)
LBK nr 239 af 10/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af udlændingeloven
LBK nr 87 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven)
LBK nr 1284 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)
LBK nr 1257 af 07/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af børneloven
(Børneloven)
LBK nr 1256 af 07/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af forældreansvarsloven
(Forældreansvarsloven)
LBK nr 1114 af 30/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)
LBK nr 1064 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
LBK nr 1041 af 03/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af adoptionsloven
(Adoptionsloven)
LBK nr 769 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen
(Udstykningsloven)
LBK nr 1418 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
(Børnebortførelsesloven)
LBK nr 1002 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Funktionærloven)
LBK nr 646 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
(CPR-Loven)
LBK nr 1228 af 03/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Byfornyelsesloven)
LBK nr 1178 af 23/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af byggeloven
LBK nr 228 af 09/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
(Almenlejeloven)
LBK nr 1819 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag
(Bidragsopkrævningsloven)
LBK nr 1816 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af navneloven
(Navneloven)
LBK nr 1815 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse
(Børnebidragsloven)
LBK nr 1160 af 29/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
LBK nr 1055 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
LBK nr 810 af 01/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)
LBK nr 1252 af 27/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retsafgifter
(Retsafgiftsloven)
LBK nr 331 af 29/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi
LBK nr 838 af 10/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895
LBK nr 1015 af 20/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af værgemålsloven
(Værgemålsloven)
LBK nr 681 af 23/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
LBK nr 619 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af strandingsloven
(Strandingsloven)
LBK nr 564 af 28/08/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af Midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m.
FOR nr 11100 af 16/03/1842 - Gældende
Forordning ang. Dykkervæsenet m.v. (* 1)
FOR nr 11100 af 02/12/1825 - Gældende
Forordning ang. Strandings-Commissionaires Sallarium. (* 1)