Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LOV nr 1729 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.)
Dokumenter denne retsforskrift ændrer
LOV nr 654 af 08/06/2017 - Gældende
Ejendomsvurderingsloven
(Ejendomsvurderingsloven)
LOV nr 278 af 17/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.)
LOV nr 688 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.)
LOV nr 61 af 16/01/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om kommunal ejendomsskat (Videreførelse af vurderingerne med 1 år, fremrykning af beskatningsgrundlaget og udvidelse af den ekstraordinære revisionsbestemmelse)
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)
LBK nr 1164 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af selskabsskatteloven
(Selskabsskatteloven)
LBK nr 1147 af 29/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)
(Afskrivningsloven)
LBK nr 1114 af 18/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)
(Virksomhedsskatteloven)
LBK nr 1112 af 30/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter
(Grundskyldslåneloven)
LBK nr 1104 af 22/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat
(Kommunal ejendomsskatteloven)
LBK nr 486 af 14/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven
(Ejendomsværdiskatteloven)