Søgeresultat


Søgningen fandt 19 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1790 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag
BEK nr 1787 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.
BEK nr 1752 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.
BEK nr 1362 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2019 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge
BEK nr 843 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge
BEK nr 1383 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge
BEK nr 1416 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2015 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge
BEK nr 1110 af 26/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende
BEK nr 1415 af 11/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2008 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge og barseldagpenge
VEJ nr 9166 af 01/03/2019 - Gældende
Vejledning om satser m.v. 2019
VEJ nr 9622 af 03/08/2018 - Gældende
Vejledning om beregning af barselsdagpenge
VEJ nr 9528 af 29/06/2018 - Gældende
Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel
VEJ nr 9510 af 26/06/2018 - Gældende
Vejledning om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge
VEJ nr 9909 af 19/09/2017 - Gældende
Vejledning om satser m.v. 2017
VEJ nr 9615 af 30/06/2017 - Gældende
Vejledning om ret til dagpenge efter barselsloven ved pasning af alvorligt syge børn
VEJ nr 9614 af 30/06/2017 - Gældende
Vejledning om barsel og ferieydelse
SKR nr 9005 af 03/01/2019 - Gældende
Skrivelse om fremgangsmåde m.v. når Udbetaling Danmark anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis der ikke var ret til dagpenge efter barselsloven, jf. barselsloven § 48 a
SKR nr 9585 af 29/06/2017 - Gældende
Skrivelse om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere
CIS nr 9208 af 11/04/2014 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udskydelse/opdeling af fædreorlov