Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 11011 af 01/04/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-3-08 om kompetence - tilmelding til Jobnet - matchkategori - ikke egentlig afgørelse - retsvirkninger
KEN nr 11241 af 27/09/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-7-07 om oplysningspligt - officialmaximen - adresse - ubekendt
KEN nr 11214 af 27/09/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-8-07 om mellemkommunal refusion - forældelse - stiftelse
KEN nr 11213 af 31/08/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-6-07 om mellemkommunal refusion - barn anbragt uden for hjemmet - hjemgivelse - familiecenter
KEN nr 11212 af 26/07/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-5-07 om opholdskommune - folkeregisterkommune - kompetence - mellemkommunal refusion
KEN nr 11102 af 26/07/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-15-07 om jobplan - manglende revision - kontanthjælp - revalideringsydelse - standsning
KEN nr 11211 af 28/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-4-07 om borgerinddragelse - berettiget forventning - garantiforskrift - ugyldighed
KEN nr 11210 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-3-07 om matchgruppeplacering - supplement til jobplan - klageadgang
KEN nr 11209 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-2-07 om formandsafgørelse - genvurdering - kompetence
KEN nr 11133 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-15-07 om ændring af anbringelsessted - formålet med anbringelsen - klageadgang
KEN nr 11208 af 27/04/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-1-07 om mellemkommunal refusion - passivitet - anbringelse uden for hjemmet - ikke åbenbart