Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 11148 af 27/09/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-32-07 om boligindretning - automatisk døråbner - bedre egnet som opholdssted - klare sig alene
KEN nr 11146 af 27/09/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-30-07 om hjælpemiddel - insuflon - insulin - diabetes - barn
KEN nr 11145 af 31/08/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-29-07 om sagsbehandling - funktionsevnemetoden - væsentlige ændringer - samtaleskema - aftaleskema - sammenfatning - ændrede forhold - el - varme - merudgifter til voksne
KEN nr 11144 af 26/07/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-28-07 om hjælpemiddel - midlertidig udlån af ekstra plejeseng - familiebesøg - beskeden varighed
KEN nr 11140 af 28/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-23-07 om dækning af tabt arbejdsfortjeneste - afviklingsperiode - arbejdsindtægter - modregning - krone for krone princippet
KEN nr 11139 af 28/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-21-07 om foranstaltninger til børn og unge - efterskoleophold - afslag - parter - forældremyndighed - sagsbehandlingsfejl - krav til undersøgelse
KEN nr 11137 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-19-07 om istandsættelse - maling - merudgifter ved forsørgelsen - nyindkøbt hus - anlæg af have
KEN nr 11136 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-18-07 om trehjulet knallert - styrthjelm - hjælpemidler
KEN nr 11132 af 27/04/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-14-07 om grønlandsk kommune - dansk kommune - botilbud - behandling - refusion
KEN nr 11131 af 27/04/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-12-07 om behandlingsmæssige grunde - almindelig daginstitution - særligt dagtilbud - friplads - nedsat funktionsevne
KEN nr 11130 af 30/03/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-11-07 om foranstaltninger - børn med særlige behov - økonomisk hjælp - løbende forsørgelsesudgifter
KEN nr 11128 af 30/03/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-9-07 om merudgifter til voksne - håndsrækninger - iværksættelse - tilbagevirkende kraft - hjælpeordning
KEN nr 11127 af 01/03/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-8-07 om voksne med handicap - diabetes - beregning Sygeforsikringen Danmark - merudgifter til voksne
KEN nr 11126 af 01/03/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-7-07 om voksne med handicap - tandbehandling - merudgifter til voksne