Søgeresultat


Søgningen fandt 40 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1038 af 10/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af en del af lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
BEK nr 1046 af 29/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af en del af lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om leje
(Gennemførelse af medieaftale 2007-2010 m.v.)
BEK nr 1030 af 11/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Ændringer som følge af lov om TV 2/DANMARK A/S)
BEK nr 719 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur
BEK nr 267 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)
BEK nr 79 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1
BEK nr 1613 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder
BEK nr 1441 af 08/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder
BEK nr 514 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal
BEK nr 1460 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
BEK nr 1459 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed
BEK nr 697 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed
BEK nr 686 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1
BEK nr 685 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg
BEK nr 414 af 09/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3
BEK nr 70 af 22/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet (forsøgsordningen)
BEK nr 62 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR's, TV 2 DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed
BEK nr 1288 af 18/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for DR
BEK nr 1580 af 27/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om medielicens
(Licensbekendtgørelsen)
BEK nr 1579 af 27/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv (Public Service-Puljen)
BEK nr 1479 af 22/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet
BEK nr 1254 af 25/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed
BEK nr 259 af 20/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal
BEK nr 1527 af 16/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet
BEK nr 801 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber
(Reklamebekendtgørelsen)
BEK nr 537 af 27/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg
BEK nr 198 af 09/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af DR's og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester
BEK nr 106 af 28/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om korte nyhedsuddrag fra begivenheder af stor interesse for offentligheden
BEK nr 103 af 28/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed
BEK nr 897 af 24/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser om lokalradiovirksomhed og om ikke-kommercielt tv i MUX 1
BEK nr 311 af 28/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige DAB-sendemuligheder i blok 2
BEK nr 1658 af 14/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser på Kulturministeriets område
BEK nr 461 af 19/05/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsvirksomhed i henhold til radio- og fjernsynsloven
BEK nr 134 af 28/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om midlertidige tilladelser til udøvelse af lokal programvirksomhed
BEK nr 607 af 20/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer
BEK nr 164 af 16/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om DR's, TV 2/DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders forpligtelse til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning (Beredskabsmeddelelser)
BEK nr 27 af 20/01/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige mellembølgefrekvenser
BEK nr 515 af 07/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af dekodere i fællesantenneanlæg m.v.
BEK nr 522 af 15/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om programvirksomhed i Drogden-tunnelen
(Drogden)
BEK nr 260 af 15/04/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn m.v. for skyldig radio- og fjernsynslicens