Søgeresultat


Søgningen fandt 32 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 533 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark
BEK nr 1444 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
BEK nr 372 af 25/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(Risikobekendtgørelsen)
BEK nr 956 af 28/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer
BEK nr 1247 af 30/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om eksplosivstoffer
BEK nr 698 af 27/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe
BEK nr 294 af 23/04/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse
BEK nr 17300 af 22/03/1994 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1994
BEK nr 972 af 09/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land. (* 1)
BEK nr 84 af 08/03/1948 - Gældende
Bekendtgørelse om tilbagelevering og registrering af våben m.v. hidrørende fra modstandsbevægelsen
CIR nr 35 af 18/03/1958 - Gældende
Cirkulære om opbevaring af skydevåben hos medlemmer af skytteforeninger under Overbestyrelsen for De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger.
SKR nr 11317 af 20/09/1989 - Gældende
Skrivelse om godkendelse af skydebaner. (Til politiet)
SKR nr 11512 af 15/12/1977 - Gældende
Skrivelse om omdannelse af rifler af kaliber 22 til et glatløbet haglgevær. (* 1)
SKR nr 11361 af 16/07/1976 - Gældende
Skrivelse om bl.a. forlængelse af våbentilladelser til revolvere i kaliber .44 og .45.
SKR nr 11090 af 07/05/1975 - Gældende
Skrivelse om modifikation af våben. (*1).
SKR nr 26006 af 16/01/1975 - Gældende
Skrivelse om våbentilladelse til kårdestokke til dekorativt brug (* 1)
SKR nr 11419 af 09/07/1973 - Gældende
Skrivelse om tilladelse til forhandling af våben i forbindelse med bevilling til handel med brugte genstande. (* 1)
CIS nr 11266 af 23/05/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til landets politikredse om tilladelse til Iaido-sværd
CIS nr 11429 af 16/09/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til landets politikredse om kravet om 2 års medlemsskab af en skytteforening i forbindelse med meddelelse af tilladelse til pistol
CIS nr 11175 af 30/04/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til landets politikredse vedrørende godkendelse af skydebaner
CIS nr 11170 af 25/04/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til landets politikredse om overførsel af militært udstyr i Den Europæiske Union
CIS nr 11541 af 07/12/1994 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til landets politikredse om ophævelse af cirkulæreskrivelse af 27. maj 1969 om patroner af typen kaliber .22 Hollow Point.
CIS nr 11211 af 22/10/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til landets politimestre (Politidirektøren i København) om storkalibrede pistoler.
CIS nr 11205 af 05/05/1989 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af cirkulære om våben m.v. (Til landets politikredse)
CIS nr 11182 af 29/01/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende gebyr for samlertilladelser til blankvåben
CIS nr 11452 af 17/10/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kontrol med eksport af håndskydevåben (* 1)
CIS nr 11432 af 07/10/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ansøgninger om våbentilladelse til diplomater og deres bevogtningspersonale. (* 1)
CIS nr 11392 af 23/09/1977 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om våbentilladelser til forsvarets personel. (* 1)
CIS nr 11479 af 30/08/1973 - Gældende
Cirkulærskrivelse til politiet om ophævelse af adgangen for forsvarets personel til at erhverve og besidde private skydevåben.
CIS nr 11420 af 12/06/1964 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om statens ejendomsret til de våben, som af forsvarsministeriet er stillet til disposition for de under Overbestyrelsen for De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger stående skytteforeninger.
CIS nr 11700 af 07/12/1960 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om, at geværer og ammunition, der af forsvaret er stillet til disposition for skytteforeninger, ikke må anvendes til jagt (* 1)
MED nr 11245 af 08/05/1990 - Gældende
Meddelse om frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven (* 1)