Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 727 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto)
BEK nr 577 af 30/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto)
BEK nr 714 af 02/08/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af variabel morarente efter opkrævningsloven
BEK nr 731 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
BEK nr 223 af 03/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove
SKR nr 9437 af 06/02/2008 - Gældende
Skrivelse om oversigt over kravstyper i relation til virksomhedsrestancer og relevante inddrivelsesmidler mv.
SKR nr 9098 af 10/01/2008 - Gældende
Skrivelse om Forrentning af efterbetalingsbeløb
SKR nr 10231 af 02/10/2007 - Gældende
Kommentar til Landsskatterettens afgørelse offentliggjort som SKM2007.646.LSR
SKR nr 10225 af 25/09/2007 - Gældende
Indgivelse af konkursbegæring og inddragelse af en virksomheds registrering i henhold til opkrævningslovens § 11, stk. 9
SKR nr 9867 af 06/09/2007 - Gældende
Eftergivelse af beboerindskudslån
SKR nr 9197 af 21/02/2007 - Gældende
Behandling af klager i forbindelse med eftergivelse af renter og gebyrer, krav om sikkerhedsstillelse mv.
SKR nr 10126 af 02/01/2007 - Gældende
Regulering af ordensbøder nye bødesatser
SKR nr 10055 af 23/11/2006 - Gældende
Fastsættelse af kildeskattebøder
SKR nr 9605 af 23/03/2006 - Gældende
Afdragsordning i stedet for lønindeholdelse tilbagekaldelse af lønindeholdelse
SKR nr 9588 af 24/02/2006 - Gældende
Eftergivelse af børnebidrag mv.
SKR nr 9809 af 21/12/2005 - Gældende
Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2