Søgeresultat


Søgningen fandt 129 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 737 af 17/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)
BEK nr 692 af 27/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)
BEK nr 691 af 27/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse)
BEK nr 462 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 18, i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)
BEK nr 676 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)
BEK nr 19 af 17/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love
BEK nr 850 af 21/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 15, nr. 16 og nr. 20, i lov nr. 431 af 28. april 2010 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.)
BEK nr 1313 af 05/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet
BEK nr 1186 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser
BEK nr 1184 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet
BEK nr 1182 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft
BEK nr 1181 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje
BEK nr 1180 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
BEK nr 1179 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
BEK nr 1176 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fleksjob m.v.
BEK nr 1173 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.
BEK nr 1171 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv.
BEK nr 1644 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
BEK nr 1606 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
BEK nr 1603 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud
BEK nr 1597 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
BEK nr 728 af 12/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser
BEK nr 1344 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud
BEK nr 972 af 02/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om de sagsbehandlingsskridt, som kommunerne skal foretage ved jobsamtaler i henhold til bekendtgørelse om matchvurdering (visitationstilsyn)
(Aktiv beskæftigelsesindsats)
BEK nr 1201 af 08/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2005 fra private arbejdsgivere til finansiering af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge
BEK nr 542 af 19/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om overgangsregler vedrørende tilskud i forbindelse med aftaler om ansættelse af dagpengeberettigede ledige i offentlig jobtræning indgået før 1. januar 1997
CIR nr 9467 af 23/07/2004 - Gældende
Cirkulære om regulering af befordringsgodtgørelse (kilometertaksten) i henhold til § 206 i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1224 af 20. december 2002 om en aktiv arbejdsmarkedsindsats.
CIR nr 9466 af 23/07/2004 - Gældende
Cirkulære om regulering af befordringsgodtgørelse (kilometertaksten) i henhold til § 135 i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 577 af 19. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
CIR nr 9825 af 08/12/2005 - Gældende
Cirkulære om AF's elektroniske fremsendelse af negative underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a-kasserne
Arbejdsmarkedsstyrelsen 2005
VEJ nr 10094 af 03/12/2019 - Gældende
Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler for forskellige målgrupper
VEJ nr 10084 af 29/11/2019 - Gældende
Vejledning om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
VEJ nr 10080 af 25/11/2019 - Gældende
Vejledning om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter og nytteindsats til private borgere
VEJ nr 10075 af 25/11/2019 - Gældende
Vejledning om løntilskud
VEJ nr 10073 af 25/11/2019 - Gældende
Vejledning om voksenlærlingeordningen
VEJ nr 10072 af 25/11/2019 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser
(Vejledning til bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser)
VEJ nr 10071 af 25/11/2019 - Gældende
Vejledning om mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
VEJ nr 10063 af 25/11/2019 - Gældende
Vejledning om jobrotation
VEJ nr 10062 af 25/11/2019 - Gældende
Vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige
(Kalkulationsvejledningen)
VEJ nr 10048 af 25/11/2019 - Gældende
Vejledning om fleksjob m.v.
VEJ nr 9202 af 14/03/2019 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
VEJ nr 9166 af 01/03/2019 - Gældende
Vejledning om satser m.v. 2019
VEJ nr 9542 af 12/06/2017 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser
VEJ nr 9227 af 10/03/2017 - Gældende
Vejledning om voksenlærlingeordningen
VEJ nr 10285 af 16/12/2016 - Gældende
Vejledning om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft
VEJ nr 10206 af 30/11/2016 - Gældende
Vejledning om ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem
VEJ nr 9465 af 27/05/2016 - Gældende
Vejledning om sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen
VEJ nr 9001 af 08/01/2016 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
VEJ nr 9242 af 21/04/2015 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om andre aktører
VEJ nr 9032 af 18/01/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
VEJ nr 9528 af 29/10/2012 - Gældende
Vejledning om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge
VEJ nr 9023 af 17/01/2006 - Gældende
Vejledning om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter til private borgere
VEJ nr 102 af 18/11/2005 - Gældende
Vejledning om modregning af sygedagpengerefusion i løntilskud og fleksjob
VEJ nr 9660 af 25/11/2004 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse nr. 1097 af 29. oktober 2004 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
(ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere)
VEJ nr 9345 af 21/06/2004 - Gældende
Orientering om bekendtgørelse om anvendelsen af midlerne i pulje til opkvalificering af ledig kortuddannet arbejdskraft.
VEJ nr 134 af 27/11/2003 - Gældende
Vejledning om a-kassernes indberetning til Arbejdsformidlingen om medlemmernes ledighed mv.
VEJ nr 9908 af 09/07/2002 - Gældende
Vejledning om bortfald af 1/3 løntilskud og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende i egen virksomhed, jf. §§ 72 og 74 j i lov om aktiv socialpolitik
Samtlige kommuner m.fl.
SKR nr 9470 af 20/06/2018 - Gældende
Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension)
SKR nr 9229 af 16/04/2018 - Gældende
Skrivelse om, hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt
SKR nr 9228 af 16/04/2018 - Gældende
Skrivelse om nye satser i "Vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige" (vejledning nr. 9066 af 11. januar 2005)
SKR nr 9585 af 29/06/2017 - Gældende
Skrivelse om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere
SKR nr 9543 af 08/06/2017 - Gældende
Skrivelse om nye satser i vejledning nr. 9066 af 11. januar 2005 om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige
SKR nr 9248 af 14/03/2017 - Gældende
Skrivelse om ressourceforløb
SKR nr 9699 af 05/07/2016 - Gældende
Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
SKR nr 9669 af 29/06/2016 - Gældende
Skrivelse om ændring af om om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 1. juli 2016 - Tilbagebetaling af løntilskud ogArbejdsmarkedets Erhvervssikring
SKR nr 9430 af 16/05/2016 - Gældende
Skrivelse om nye satser i ”Vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige” (vejledning nr. 9066 af 11. januar 2005)
SKR nr 10512 af 10/09/2015 - Gældende
Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan
SKR nr 9721 af 30/06/2015 - Gældende
Vedrørende ændret frikommunebekendtgørelse.
SKR nr 9235 af 15/04/2015 - Gældende
Skrivelse om nye satser i vejledning nr. 9066 af 11. januar 2005 om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige
SKR nr 9485 af 30/06/2014 - Gældende
Skrivelse om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013
SKR nr 9460 af 23/06/2014 - Gældende
Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.)
SKR nr 9123 af 29/03/2012 - Gældende
Skrivelse om lov nr. 268 af 27. marts 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Til samtlige jobcentre, kommuner, arbejdsløshedskasser m.v.
SKR nr 9096 af 09/03/2012 - Gældende
Skrivelse om lov nr. 153 af 28. februar 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.)
SKR nr 9058 af 23/01/2012 - Gældende
Skrivelse med orientering om L 46, som er vedtaget af Folketinget den 10. januar 2012
SKR nr 9497 af 12/10/2011 - Gældende
Skrivelse om den maksimale timeløn pr. 1. oktober 2011 ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere
SKR nr 9275 af 30/06/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om to ændringer til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsatsats
Til jobcentrene m.fl.
SKR nr 9221 af 16/06/2011 - Gældende
Skrivelse om skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser
SKR nr 9237 af 23/05/2011 - Gældende
Prisloft for selvvalgt uddannelse contra uddannelsestilbud uden prisloft. Muligheder for opkvalificering ved ansættelse
Til samtlige jobcentre
SKR nr 9260 af 13/04/2011 - Gældende
Orienteringsskrivelse om fleksjob på virksomheder, der ikke er overenskomstdækkede (LAB § 72, stk. 1, 2. pkt.)
Samtlige kommuner m.fl.
SKR nr 9009 af 12/01/2011 - Gældende
Orienteringsskrivelse om etablering af fleksjob på virksomheder, der ikke er overenskomstdækkede (LAB § 72, stk. 1, 2. pkt.)
Samtlige kommuner m.fl.
SKR nr 9834 af 21/12/2010 - Gældende
Skrivelse med orientering om L 71, som er vedtaget af Folketinget den 17. december 2010
Til samtlige jobcentre, kommuner, arbejdsløshedskasser m.v.
SKR nr 9706 af 17/12/2010 - Gældende
Orienteringsskrivelse
Til samtlige jobcentre m.fl
SKR nr 9272 af 22/04/2010 - Gældende
Skrivelse med orientering om L 151, som er vedtaget af Folketinget den 22. april 2010
Til samtlige jobcentre, kommuner, arbejdsløshedskasser m.v.
SKR nr 9950 af 30/11/2009 - Gældende
Orienteringsskrivelse om etablering af fleksjob på virksomheder, der ikke er overenskomstdækkede (LAB § 72, stk. 1, 2. pkt.)
Samtlige kommuner m.fl.
SKR nr 9790 af 08/10/2009 - Gældende
Aktivering af unge dagpengemodtagere under 30 år med uddannelse
SKR nr 9795 af 02/10/2009 - Gældende
Skrivelse om ny lovbekendtgørelse til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Til jobcentrene m.fl.
SKR nr 9676 af 11/08/2009 - Gældende
Skrivelse ang. overgangsbestemmelser i de nye regler om beskæftigelsesindsatsen for unge
Til Jobcentrene m.fl.
SKR nr 9333 af 16/06/2009 - Gældende
Orientering om Folketingets vedtagelse af lovforslag L 182 om forsikrede lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse
Til samtlige a-kasser og jobcentre
SKR nr 9300 af 16/06/2009 - Gældende
Orientering om Folketingets vedtagelse af lovforslag L 183 om afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.
Til samtlige jobcentre, kommuner m.v.
SKR nr 9299 af 29/05/2009 - Gældende
Orientering om fem vedtagne lovforslag
Til jobcentre, kommuner, a-kasser m.fl.
SKR nr 9278 af 25/05/2009 - Gældende
Skrivelse om særligt tilrettelagte forløb i form af ”hjemmeaktivering”
Til samtlige jobcentre, beskæftigelsesregioner, driftsregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen
SKR nr 9926 af 18/12/2008 - Gældende
Orientering om vedtagelse af forslag til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)
Til jobcentrene m.fl.
SKR nr 9310 af 26/06/2008 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 1. juli 2008
Samtlige jobcentre, kommuner m.fl.
SKR nr 9259 af 29/05/2008 - Gældende
Skrivelse om den maksimale timeløn ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere
Til samtlige jobcentre Kopi til alle a-kasser, beskæftigelsesregionerne, driftsregionerne, beskæftigelsesankenævnene, Ankestyrelsen, Beskæftigelsesrådet, Danske Regioner, Personalestyrelsen, DA, LO og KL
SKR nr 10312 af 05/12/2007 - Gældende
Orientering om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til at få refusion af udgifterne til kontant- og starthjælp m.v. til personer, der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
SKR nr 9538 af 09/07/2007 - Gældende
Orientering om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Samtlige jobcentre, kommuner m.fl.
SKR nr 9537 af 27/06/2007 - Gældende
Orientering om ny bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats ændring vedr. andre aktørers køb af uddannelse
SKR nr 9395 af 10/05/2007 - Gældende
Bemærkninger til ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 1. juni 2007 (Ang. ændringsbekendtgørelse nr. 425 af 9. maj 2007)
SKR nr 9216 af 13/03/2007 - Gældende
Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007
Til samtlige jobcentre, kommuner m. fl.
SKR nr 9152 af 05/03/2007 - Gældende
Satser pr. 1. marts 2007 for den nye særlige løntilskudsordning og jobrotationsydelsen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Til alle jobcentre m.fl.
SKR nr 9232 af 02/03/2007 - Gældende
Orientering om ny bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Til samtlige jobcentre og kommuner m.fl.
SKR nr 9151 af 01/03/2007 - Gældende
Bemærkninger til ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
SKR nr 9150 af 09/01/2007 - Gældende
Skrivelse om Kapitel 3 om De minimis støtte fra Konkurrencestyrelsens Statsstøttehåndbog 2006
(Deminimis)
SKR nr 10089 af 20/12/2006 - Gældende
Orientering om bekendtgørelse nr. 1402, 1473 og 1474
SKR nr 10088 af 19/12/2006 - Gældende
Orientering om bekendtgørelse om flyttehjælp
SKR nr 10086 af 19/12/2006 - Gældende
Orientering om vedtagelsen af L 74 lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Tilskud til visse revalidenders elev- og lærlingeløn)
SKR nr 9419 af 29/06/2006 - Gældende
Orienteringsbrev om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksjob (6 ugers selvvalgt uddannelse)
SKR nr 9415 af 28/06/2006 - Gældende
Orientering om Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om kommunernes ret til at få 65 pct. i refusion af udgifterne til kontant- og starthjælp m.v. til personer, der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(Orientering om 10 timers regel)
SKR nr 9411 af 06/06/2006 - Gældende
Orientering om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
SKR nr 9344 af 06/06/2006 - Gældende
Orienteringsbrev til kommunerne m.fl. Om reglerne vedrørende fleksjob, ledighedsydelse og fleksydelse som følge af vedtagelsen af L 233
(Orienteringsbrev om ændring af fleksjobordningen)
SKR nr 9346 af 24/05/2006 - Gældende
Dokumentation i forbindelse med udbetaling af tilskud vedrørende mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Til samtlige kommuner m.fl.
SKR nr 9633 af 09/05/2006 - Gældende
Løntilskud skal ikke gøres til genstand for udlæg og modregning
SKR nr 10092 af 23/03/2006 - Gældende
Orientering om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik - udmøntning af integrationsaftalen "En ny chance til alle".
SKR nr 9097 af 06/03/2006 - Gældende
Ang. rapport om særligt tilrettelagte kommunale aktiveringsprojekter med produktion
(Til samtlige kommuner)
SKR nr 9797 af 09/12/2005 - Gældende
Skrivelse om in house-produktion i forbindelse med særligt tilrettelagte kommunale aktiveringsprojekter
SKR nr 9796 af 30/11/2005 - Gældende
Nye bekendtgørelser og vejledning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.
SKR nr 9622 af 23/05/2005 - Gældende
Skrivelse om konkurrence-, kunde- og kombinationsklausuler i forbindelse med afgivelse af tilbud om ansættelse med løntilskud
Til samtlige AF-regioner og kommuner
SKR nr 9122 af 03/03/2005 - Gældende
Højesteret har i en dom pålagt en kommune erstatning for det tab, som en ansat i fleksjob havde lidt ved ikke at få tilbud på fuld tid
SKR nr 9709 af 20/12/2004 - Gældende
Orientering om virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
SKR nr 9112 af 25/02/2004 - Gældende
NOA-Meddelelse: Ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere
SKR nr 9839 af 02/12/2003 - Gældende
Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud til personer, der er påbegyndt offentligt finansieret, statsligt godkendt uddannelse i perioden 1. juli 31. august 2003
Til samtlige kommuner og AF
SKR nr 9540 af 29/08/2003 - Gældende
Skrivelse til kommunerne om Ligestillingsnævnets kendelse nr. 16/2002 af 9. december 2002 vedrørende § 51 i lov om aktiv socialpolitik
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9443 af 01/07/2003 - Gældende
Skrivelse om orientering om 1. Ny refusions-, regnskabs- og revisionsbekendtgørelse vedr. lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område. 2. Opfølgning på skrivelse af 28. marts 2003 om temarevision - kommunernes administration af rådighedsreglerne
SKR nr 9772 af 01/07/2003 - Gældende
Skrivelse vedrørende bevilling af hjælpemidler tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger
MED nr 3705 af 16/09/1996 - Gældende
NOA-meddelelse om erstatningsansvar i forbindelse med arbejdsformidlingens fejlagtige vejledning om dagpengemæssige forhold.
MED nr 3840 af 22/07/1996 - Gældende
NOA-meddelelse om befordringsgodtgørelse i henhold til bekendtgørelsens § 149E - 149 G
MED nr 3608 af 07/07/1994 - Gældende
NOA-Meddelelse om deltidsforsikrede lediges deltagelse i fuldtidsjobtræning.
MED nr 3604 af 19/05/1994 - Gældende
NOA-Meddelelse om RAR's retningslinjer for offentlig jobtræning.
MED nr 3600 af 22/03/1994 - Gældende
NOA-meddelelse om § 46 i bekendtgørelse nr. 1200 af 27. december 1993 om en aktiv arbejdsmarkedsindsats
MED nr 3597 af 14/03/1994 - Gældende
NOA-meddelelse om § 14 stk. 4 og § 14 stk. 6, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.