Søgeresultat


Søgningen fandt 7 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1489 af 11/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
BEK nr 512 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen)
BEK nr 871 af 08/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
BEK nr 1168 af 08/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.
CIR1H nr 10066 af 16/12/2018 - Gældende
Cirkulære om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
SKR nr 9658 af 30/06/2006 - Gældende
Information om reglerne vedrørende fleksjob, ledighedsydelse og fleksydelse som følge af vedtagelsen af L 233
SKR nr 9344 af 06/06/2006 - Gældende
Orienteringsbrev til kommunerne m.fl. Om reglerne vedrørende fleksjob, ledighedsydelse og fleksydelse som følge af vedtagelsen af L 233
(Orienteringsbrev om ændring af fleksjobordningen)