Søgeresultat


Søgningen fandt 8 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1272 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.
(Systemrevisionsbekendtgørelsen)
BEK nr 632 af 21/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelser, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v.
BEK nr 518 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse og deres brug af visse fælles, administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger
BEK nr 478 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v.
BEK nr 191 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens IT's levering af basale it-driftsløsninger
BEK nr 1492 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institutioner for forberedende grunduddannelse
BEK nr 1483 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetenceforholdet mellem bestyrelsen for en institution for forberedende grunduddannelse og en produktionsskole ved visse økonomiske dispositioner
BEK nr 1094 af 30/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse