Søgeresultat


Søgningen fandt 17 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 567 af 30/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, stk. 1, 2. pkt., i lov om almen voksenuddannelse
BEK nr 675 af 02/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang som selvstuderende for personer under 25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)
BEK nr 343 af 08/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
(Almen eksamensbekendtgørelse)
BEK nr 551 af 19/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk)
BEK nr 574 af 16/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering i almen voksenuddannelse (avu)
BEK nr 453 af 10/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKV-bekendtgørelsen)
BEK nr 262 af 20/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
CIR1H nr 9897 af 13/11/2009 - Gældende
Cirkulære om honorering af censorer ved almen voksenuddannelse, som er beskikket af Undervisningsministeriet
CIR nr 22178 af 10/09/1990 - Gældende
Cirkulære om tillidsrepræsentanter for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse ( *1) (Til alle amtsråd og Frederiksberg Kommunalbestyrelse)
CIR nr 107 af 25/05/1990 - Gældende
Cirkulære om ferieregler for tjenestemænd ved amtskommunale voksenuddannelsescentre (* 1) (Til alle amtsråd og Frederiksberg Kommunalbestyrelse)
CIR nr 33 af 07/03/1990 - Gældende
Cirkulære om normering, klassificering, tjenestetid m.m. for forstandere og viceforstandere ved amtskommunale voksenuddannelsescentre, samt tjenestemænd og timelærere ved almen voksenuddannelse (* 1) (Til alle amtsråd og Frederiksberg Kommunalbestyrelse)
CIR nr 22177 af 21/11/1989 - Gældende
Cirkulære om rammeaftale af 10. november 1989 mellem Kulturministeriet og Lærernes Centralorganisation om indgåelse af lokalaftaler om løn- og tjenestetidsvilkår i forbindelse med forsøg i henhold til § 11 i lov nr. 335 af 24. maj 1989 om almen voksenuddannelse (* 1) (Til alle amtsråd og Frederiksberg Kommunalbestyrelse)
VEJ nr 9463 af 19/05/2017 - Gældende
Vejledning om formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af almen voksenuddannelse (avu)
(avu-vejledningen)
SKR nr 22130 af 05/07/1991 - Gældende
Skrivelse om tillæg for skemalagte undervisningstimer, almen voksenuddannelse (* 1) (Til alle amtsråd og Frederiksberg kommunalbestyrelse)
SKR nr 22118 af 26/06/1991 - Gældende
Skrivelse om foreløbig videreførelse af cirkulære af 21. november 1989 om indgåelse af lokalaftaler om løn- og tjenestetidsvilkår i forbindelse med forsøg i henhold til § 11 i lov nr. 335 af 24. maj 1989 om almen voksenuddannelse (* 1)
AFT nr 22174 af 23/02/1990 - Gældende
Aftale mellem Kulturministeriet og Lærernes Centralorganisation om særligt tillæg til medlemmer af opgavekommission ved almen voksenuddannelse (* 1)