Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1338 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser
BEK nr 1086 af 31/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser
BEK nr 527 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om gymnasial supplering
BEK nr 1491 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser
BEK nr 1169 af 24/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser
(Pædagogikumbekendtgørelsen)
BEK nr 224 af 19/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser
BEK nr 1276 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser
BEK nr 497 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser
BEK nr 343 af 08/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
(Almen eksamensbekendtgørelse)
BEK nr 1298 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.
BEK nr 551 af 19/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk)
BEK nr 1168 af 08/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.
BEK nr 262 af 20/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse