Søgeresultat


Søgningen fandt 18 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10522 af 26/06/2014 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 – forbrydelser mod kønssædeligheden, nævnets j.nr. 14-520-03937
KEN nr 9819 af 24/04/2009 - Gældende
Befordringstilskud, modtager efterløn, løst ansat
KEN nr 10291 af 15/12/2008 - Gældende
Kost og logi, indkvartering uden for bopæl under kursusdeltagelse, egen virksomhed i DK, bopæl på Færøerne, ingen folkeregisteradresse i DK
KEN nr 9975 af 19/09/2005 - Gældende
Afslag på VEU-godtgørelse og befordringstilskud til kordegn.
KEN nr 9914 af 17/06/2005 - Gældende
Uddannet videregående teknisker som levnedsmiddeltekniker, som er uddannelse rettet mod fødevareindustrien, derfor ikke brugt uddannelsen inden for de sidste 5 år som køkkenassistent og senere køkkenleder på institution, derfor afgørende at vurdere uddannelserne som køkkenassistent og leder. Disse fundet ikke overstige erhvervsuddannelse, hvorfor VEU-godtgørelse/refusion og befordringstilskud er berettiget.
KEN nr 9205 af 04/03/2003 - Gældende
Spørgsmål om ugyldig afgørelse skulle opretholdes på baggrund af tertiære momenter
KEN nr 9266 af 13/01/2003 - Gældende
Ophør/vægring samt rådighed
KEN nr 9675 af 08/11/2002 - Gældende
Selvforskyldt ledighed. Afbrydelse af handlingsplan.
KEN nr 9673 af 08/11/2002 - Gældende
Rådighed. Opholds- og arbejdstilladelse.
KEN nr 9628 af 08/11/2002 - Gældende
Rådighed. Opholds- og arbejdstilladelse
KEN nr 9667 af 02/09/2002 - Gældende
Udeblivelse fra grundregistreringsmøde
KEN nr 9669 af 29/08/2002 - Gældende
Ikke selvforskyldt ledig
KEN nr 9458 af 12/07/2002 - Gældende
Betingelser for ret til attest E 303 - 4-ugerskravet og mellemperiode
KEN nr 9538 af 27/06/2002 - Gældende
Rådighed afmeldt AF under længere ferie vejledning
KEN nr 9536 af 21/06/2002 - Gældende
Selvforskyldt ledig. Ferie ikke meddelt AF
KEN nr 9182 af 21/03/2002 - Gældende
Supplerende dagpenge
KEN nr 9999 af 27/02/2002 - Gældende
Rådighed
KEN nr 12526 af 29/10/2001 - Gældende
Mistet dagpengeretten på grund af manglende rådighed