Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10925 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-28-08 om afbrydelse af uddannelse - dansk kommune - fortsat ophold i Danmark - Færøerne - færøsk borger - refusion - revalidering
KEN nr 10923 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-26-08 om frivillig anbringelse - klageadgang - nævnets kompetence - tidspunkt for anbringelse
KEN nr 10922 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-25-08 om beregning - flytning - forbrugsafgifter - merudgifter - netto prisindeks - årlig regulering
KEN nr 10921 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-24-08 om løbende ydelse - periode - tabt arbejdsfortjeneste - udløbsdato
KEN nr 10920 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-23-08 om afføringsinkontinens - behandlingsredskab - forstoppelse - hjælpemiddel - sektoransvarlighed - transanal irrigation
KEN nr 10919 af 18/07/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-21-08 om frakendelse - funktionsnedsættelse - merudgifter - personkreds - utilstrækkelige oplysninger - uændrede forhold
KEN nr 10918 af 18/07/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-20-08 om Cochrane analyse - hjælpemiddel - husstøvmideallergi - madrasbetræk - manglende videnskabelig evidens
KEN nr 11013 af 05/07/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-5-08 om børn - mellemkommunal refusion - opretholdelse af anbringelse - revision af handleplan - ubegrundet hjemgivelse
KEN nr 10917 af 31/05/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-18-08 om hjælpetimer - højskoleophold - integreret del af botilbud - socialpædagogisk støtte
KEN nr 10916 af 31/05/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-17-08 om beregning - invaliditetsydelse - nødvendig merudgift
KEN nr 10912 af 31/05/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-12-08 om beregningsgrundlag - bygningsafskrivninger - fripladstilskud - oplysningspligt - selvstændig virksomhed - skattetekniske fradrag - tilbagebetaling
KEN nr 10910 af 01/04/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-10-08 om ændret anbringelsessted - uden samtykke - fælles forældremyndighed - ugyldighed
KEN nr 10909 af 01/04/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-9-08 om pålæg til kommunen - revision af undersøgelse - forældreevneundersøgelse
KEN nr 10905 af 01/02/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-3-08 om voksne med handicap - beregning - medlemskab - Sygeforsikringen Danmark - merudgifter
KEN nr 10904 af 01/02/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-2-08 om pasning af døende - plejevederlagets størrelse - ophørt med arbejde
KEN nr 10903 af 01/02/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-1-08 om merudgifter til børn - særlige tilfælde - ekstra omkostninger - ferieophold - familiebesøg - udlandet
KEN nr 11155 af 21/12/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-40-07 om sagsbehandling - aftaleskema - sammenfatning - væsentlig mangel - fortsat bevilling - merudgifter
KEN nr 11154 af 21/12/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-39-07 om frakendelse - tidligere bevilget bilstøtte - gangdistance - ikke særligt skånebehov - lang afstand til offentlig transport - leddegigt - trivselsbil - bil - hjælpemidler
KEN nr 11151 af 28/11/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-36-07 om forbrugsgode - sædvanligt indbo - hæve/sænke skrivebord
KEN nr 11150 af 28/11/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-34-07 om leje af sommerhus - hjælpere - gennemsnitsberegning - merudgifter til voksne
KEN nr 9332 af 01/07/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-30-03 om kompetence - klageadgang - kommunal daginstitution - flytning - amtskommunalt særligt dagtilbud - udmeldelse - opsigelse