Søgeresultat


Søgningen fandt 141 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 11011 af 04/09/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der er blevet idømt en bøde for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 5, jf. stk. 6, samt færdselslovens § 118, stk. 5, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 82, nr. 14, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 4. september 2015 til en kommunalbestyrelse)
KEN nr 11013 af 12/05/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der er idømt en betinget fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 302, jf. bogføringslovens §§ 6, stk. 1, 10, stk. 1 og 13-15, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 12. maj 2015 til en kommunalbestyrelse)
KEN nr 225 af 04/12/1998 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der har vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af straffelovens § 276, jf. § 287, stk. 1, er valgbar.
KEN nr 211 af 13/02/1998 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et amtsrådsmedlem, der har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffeloven, er valgbar.
KEN nr 220 af 13/09/1996 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 278, stk. 1, nr. 3, er valgbar.
KEN nr 219 af 22/05/1996 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 276, er valgbar.
KEN nr 9076 af 11/10/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget dagbøder for overtrædelse af straffelovens § 264, er valgbar
KEN nr 9074 af 11/10/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 267, er valgbar
KEN nr 9062 af 13/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 267, er valgbar.
KEN nr 9056 af 13/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af straffelovens § 121, er valgbar
KEN nr 9050 af 01/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 144, er valgbar.
KEN nr 11003 af 22/10/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring - faderskabssag (* 1)
KEN nr 11002 af 13/10/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - udlændinge (gruppe 2-3) - dømt i hjemlandet og afsonede der - ej tiltalefrafald, men ne bis in idem, jf. straffelovens § 10 a (* 1)
KEN nr 11001 af 17/07/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237 (* 1)
KEN nr 9175 af 04/05/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - forholdet til bistandslovens § 23 - tilståelse - tiltalerejsning
KEN nr 11035 af 24/04/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - fysisk egenskade - færdselsdrab på udenforstående - tilståelse - tiltalerejsning (* 1)
KEN nr 11025 af 17/03/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - samleverske, der havde bevaret egen bolig, dræbt (* 1)
KEN nr 9152 af 24/09/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - hustru dræbt - ej tiltale for overtrædelse af færdselsloven som alternativ til afgørelse efter kørekortbekendtgørelsens § 50.
KEN nr 9153 af 09/08/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - de sigtede i alderen 17-24 år og barnet en 13-årig pige - tilståelse - tiltalerejsning
KEN nr 11066 af 17/07/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - hustrus død ej en adækvat følge af færdselsuheldet (* 1)
KEN nr 11040 af 30/04/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - åndssvaghed - falsk anmeldelse(* 1)
KEN nr 11035 af 29/04/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 42-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
KEN nr 11020 af 17/04/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - fysisk egenskade - færdselsdrab på udenforstående(* 1)
KEN nr 11010 af 08/01/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende efter gerningstidspunktet -vold mod politiet (* 1)
KEN nr 11030 af 16/10/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede henholdsvis en 17-årig og en 25-årig mand og barnet en 12-årig pige - tiltale mod den 25-årige(* 1)
KEN nr 11120 af 13/07/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v.( gruppe 5) - kæreste og lillebror tilskadekommet(* 1)
KEN nr 11110 af 26/06/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - tilstand efter straffelovens § 69 - straffelovens § 238 - tilståelse(* 1)
KEN nr 11100 af 18/06/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1(gruppe 4) - sigtede en 23-årig kvinde og barnet en 14-årig dreng(* 1)
KEN nr 11080 af 25/04/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - samleverske dræbt (* 1)
KEN nr 11070 af 09/04/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - sindssygdom - straffelovens § 218, stk. 2 - tilståelse (* 1)
KEN nr 11060 af 30/03/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 237 (* 1)
KEN nr 11041 af 20/02/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - sædelighedssager - straffelovens § 219 (* 1)
KEN nr 11010 af 10/01/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - sindssygdom - straffelovens § 237 (* 1)
KEN nr 11115 af 29/12/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - søster tilskadekommet og krævede erstatning - udenforstående tilskadekommet - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11085 af 02/10/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - hustru tilskadekommet - ej varigt men - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11070 af 18/08/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 28-årig mand og barnet en 14.1/2-årig pige.(* 1)
KEN nr 11030 af 05/04/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11020 af 08/03/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse(* 1)
KEN nr 11175 af 21/12/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - åndssvaghed - brandstiftelse uden for institution(* 1)
KEN nr 11145 af 30/09/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215 - frit lejde(* 1)
KEN nr 11130 af 11/08/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - tilståelse - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11120 af 02/08/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt afvigende grundet egenskade - færdselsdrab m.v.(* 1)
KEN nr 11105 af 19/07/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - sindssyg - hærværk(* 1)
KEN nr 11090 af 17/06/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - åndssvaghed - straffelovens § 184(* 1)
KEN nr 11080 af 06/06/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v.(gruppe 5) - nevø dræbt(* 1)
KEN nr 11070 af 31/05/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. l(gruppe 4) - sigtede en 24-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
KEN nr 11051 af 30/03/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 72-årig mand og barnet en 14-årig pige - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11045 af 29/03/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215 - udenforstående medvirket(* 1)
KEN nr 11030 af 25/01/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v.(gruppe 5) - søulykke - søn og samleverskes nevø dræbt(* 1)
KEN nr 11235 af 17/12/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
KEN nr 11210 af 23/11/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - ægtemand og moder dræbt - tilståelse(* 1)
KEN nr 11190 af 22/10/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - åndssvaghed - straffelovens § 119(* 1)
KEN nr 11180 af 19/10/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - straffelovens § 119(* 1)
KEN nr 11179 af 19/10/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - faderskabssag(* 1)
KEN nr 11145 af 11/08/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - påtaleopgivelse(* 1)
KEN nr 11125 af 30/07/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - foranstaltningen tilendebragt - straffelovens § 119(* 1)
KEN nr 11120 af 29/07/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 239(* 1)
KEN nr 11100 af 06/07/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - 9-årig søn dræbt - alene tiltale for spirituskørsel(* 1)
KEN nr 11080 af 12/06/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215(* 1)
KEN nr 11070 af 19/05/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - forlovet dræbt(* 1)
KEN nr 11060 af 28/04/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - åndssvaghed - brandstiftelse på institution(* 1)
KEN nr 11035 af 18/02/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 239(* 1)
KEN nr 11030 af 17/02/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - frit lejde (* 1)
KEN nr 11020 af 15/01/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
KEN nr 11010 af 07/01/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - sindssygdom - foranstaltning i udlandet - straffelovens § 119(* 1)
KEN nr 11175 af 18/12/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 251 - tilståelse(* 1)
KEN nr 11165 af 12/12/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovns § 215 - tilståelse - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11155 af 04/12/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - frit lejde(* 1)
KEN nr 11145 af 01/12/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 28-årig mand og barnet en 14.1/2-årig pige(* 1)
KEN nr 11090 af 30/04/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - exces i nødværge - tilståelse - tiltale(* 1)
KEN nr 9549 af 16/03/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - tilståelse - påtaleopgivelse
KEN nr 11055 af 11/03/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - broder og udenforstående tilskadekommet - ej betinget frakendelse(* 1)
KEN nr 11035 af 07/02/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - tilståelse(* 1)
KEN nr 11030 af 04/02/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - åndssvaghed - brandstiftelse på institution - nævningesag som alternativ(* 1)
KEN nr 11015 af 22/01/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - udenforstående medvirket(* 1)
KEN nr 11110 af 11/11/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - brandstiftelse på institution - tilståelse - eventuel påtaleopgivelse(* 1)
KEN nr 11100 af 08/11/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - hustru, børnog udenforstående dræbt - alvorlig egenskade(* 1)
KEN nr 11080 af 23/10/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - allerede dømt til behandling - brandstiftelse på institution(* 1)
KEN nr 11055 af 09/05/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - åndssvaghed - straffelovens § 222, stk. 1(* 1)
KEN nr 11030 af 18/02/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 16-årig dreng og barnet en 12-årig pige(* 1)
KEN nr 11020 af 05/02/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - veninde eller kæreste gennem to måneder dræbt - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11010 af 11/01/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - gentagne gange frit lejde(* 1)
KEN nr 11100 af 07/12/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - samleverske og dennes søster dræbt(* 1)
KEN nr 11090 af 26/11/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 20-årig kvinde og barnet en 14-årig dreng(* 1)
KEN nr 11080 af 08/11/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - brandstiftelse på institution - alternativ til dom til sikringsanstalt(* 1)
KEN nr 11055 af 12/04/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - hærværk(* 1)
KEN nr 11030 af 27/02/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - hustru dræbt - ej frakendelsespåstand(* 1)
KEN nr 11010 af 26/01/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - forurettedes ønske - straffelovens § 227(* 1)
KEN nr 11120 af 30/11/1983 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 43-årig mand og barnet en 14-årig pige (* 1)
KEN nr 11031 af 14/04/1983 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - broder alvorligt tilskadekommet - recidiv og grove subjektive omstændigheder - egenskade(* 1)
KEN nr 11161 af 13/12/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - åndssvaghed - straffelovens § 222, stk. 2(* 1)
KEN nr 11135 af 15/09/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 35-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
KEN nr 11115 af 09/09/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - afhængighedsforhold til ægtefællen - tilståelse(* 1)
KEN nr 11110 af 08/09/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - faderskabssag(* 1)
KEN nr 11100 af 31/08/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse(* 1)
KEN nr 11090 af 26/08/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 251(* 1)
KEN nr 11060 af 08/07/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - allerede dømt til behandling - tiltalerejsning fremfor straffelovens § 72 - berigelseskriminalitet(* 1)
KEN nr 11040 af 21/05/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237 - fysisk egenskade(* 1)
KEN nr 11030 af 03/05/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - forlovet dræbt(* 1)
KEN nr 11020 af 28/04/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
KEN nr 11180 af 10/12/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - moster dræbt(* 1)
KEN nr 11165 af 02/11/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - forholdet til bistandslovens § 23(* 1)
KEN nr 11155 af 19/10/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 25-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
KEN nr 11145 af 14/10/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
KEN nr 11115 af 24/07/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - afhængighedsforhold til ægtefællen - tilståelse - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11100 af 16/07/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - tilståelse - påtaleopgivelse (* 1)
KEN nr 11090 af 01/07/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 119 mod fængselspersonale(* 1)
KEN nr 11080 af 13/05/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
KEN nr 11065 af 29/04/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - niece dræbt(* 1)
KEN nr 11055 af 21/04/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse(* 1)
KEN nr 11045 af 05/03/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 239(* 1)
KEN nr 11035 af 27/02/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - lighedshensyn - færdselsulykke med personskade(* 1)
KEN nr 11025 af 23/02/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 119, stk. 2 mod fængselspersonale (* 1)
KEN nr 11020 af 18/02/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 39-årig mand og barnet en 13-årig pige - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11011 af 03/02/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
KEN nr 11155 af 22/12/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 34-årig mand og barnet en 13-årig pige - tiltalerejsning - ej medvirkenansvar(* 1)
KEN nr 11140 af 05/11/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237 - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11100 af 01/10/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
KEN nr 11090 af 11/09/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) barndomsven og udenforstående dræbt - tiltalerejsning (* 1)
KEN nr 11070 af 18/07/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - svigerinde dræbt(* 1)
KEN nr 11050 af 29/05/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
KEN nr 11100 af 27/11/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - faderskabssag - tiltalerejsning (* 1)
KEN nr 11090 af 06/11/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 31-årig mand og barnet hans 13-årige broderdatter - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11080 af 30/10/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 240 (* 1)
KEN nr 11065 af 03/10/1978 - Gældende
Benådning - benådningsbøde - inddrivelse af benådningsbøde.
KEN nr 11015 af 17/03/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 29-årig mand og barnet en 14-årig pige - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11040 af 30/03/1977 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - hospitalspersonales fejl - straffelovens § 241(* 1)
KEN nr 11015 af 10/02/1977 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - fader og udenforstående dræbt(* 1)
KEN nr 11035 af 08/06/1976 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - undtagelsesvis tiltalefrafald i stk. 2-sag - sigtede en 15-årig dreng og barnet hans 8-årige søster(* 1)
KEN nr 11050 af 06/10/1975 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - ægtefælle dræbt og udenforstående dræbt og tilskadekommet - alvorlig egenskade(* 1)
KEN nr 11015 af 13/02/1975 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 119, stk. 2, mod domsmænd(* 1)
KEN nr 11085 af 03/12/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - menalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse(* 1)
KEN nr 11075 af 30/10/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - svoger dræbt(* 1)
KEN nr 11055 af 10/07/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - afhængighedsforhold til ægtefællen(* 1)
KEN nr 11015 af 18/01/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
KEN nr 11045 af 08/11/1973 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - begge parter skyld - hustru dræbt og forlovet tilskadekommet(* 1)
KEN nr 11031 af 05/09/1973 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - datter og udenforstående dræbt(* 1)
KEN nr 11011 af 21/03/1973 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - 8-årig søn dræbt - spirituskørsel - egenskade(* 1)
UDT nr 9681 af 23/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og sundhedsministeriet om lovligheden af en bodsbelagt tavshedsklausul i en fratrædelsesaftale mellem en kommune og en tidligere ansat
UDT nr 11371 af 26/09/1989 - Gældende
Tavshedspligt for lærere der varetager indvandrerundervisning
UDT nr 11355 af 28/07/1989 - Gældende
Straffeloven - tavshedspligtsforholdet mellem personalet på et apotek og privatpraktiserende læger