Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9690 af 17/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 17. juni 2003 vedr. Rejse- og befordringsudgifter - sygeplejerske
AFG nr 60463 af 19/11/1997 - Gældende
Nærmere bestemt virksomhed anset for forsikringsvirksomhed og kunne kun udøves af virksomheder med koncession
AFG nr 60081 af 27/11/1996 - Gældende
Et automobilselskabs sikringsordning om dækning af kunders udgifter til bugsering mv. som følge af fabrikations- eller materialefejl kunne ikke anses for at være forsikringsvirksomhed, hvorfor Finanstilsynets afgørelse ophævedes.
AFG nr 60080 af 27/11/1996 - Gældende
Et brillefirmas sikringsordning, der i tilfælde af f.eks. tyveri gav kunden ret til køb af ny brille med rabat, ikke anset for forsikringsvirksomhed, hvorfor Finanstilsynets afgørelse ophævedes.
AFG nr 60079 af 27/11/1996 - Gældende
Erhvervsankenævnet godkendte, at Finanstilsynet havde bestemt, at rejsebranchens afbestillingssikringer ved sygdom m.v. måtte anses for at være en forsikringsvirksomhed og derfor skulle ophøre eller afdækkes i et forsikringsselskab.
AFG nr 60076 af 14/10/1996 - Gældende
Erhvervsankenævnet ændrede Finanstilsynets afgørelse, således at et pengeinstitut, der som følge af aktiebesiddelse havde afgørende indflydelse på en beslutning om at ændre depotbank for provenuet ved tvangsindløsning af medarbejderaktier, havde handlet i
AFG nr 60075 af 14/10/1996 - Gældende
Erhvervsankenævnet ændrede Finanstilsynets afgørelse, således at et pengeinstitut på visse områder havde handlet i strid med lovens ? 1, stk. 6, om redelig forretningsskik m.v. i forbindelse med et aftalt "management-buy-out".
AFG nr 60073 af 17/04/1996 - Gældende
Hjemmel til fusion af to sparekasser, hvor en selvejende sparekasse var den fortsættende sparekasse, således at det ophørende sparekasseaktieselskab kunne opløses uden likvidation. Spørgsmålet om partsstilling.
AFG nr 60072 af 12/02/1996 - Gældende
Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet.