Søgeresultat


Søgningen fandt 196 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10560 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende information om støtte ved provokeret abort
KEN nr 10543 af 12/11/2008 - Gældende
Klage over bedøvelse af en 3½ årig dreng
KEN nr 10462 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende mundtlig information
KEN nr 10477 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation
KEN nr 10498 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i sønnens journal under henvisning til, at denne skulle bruges til bevismateriale for politiet
KEN nr 10497 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i plejejournal
KEN nr 10496 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i datters journal
KEN nr 10490 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt
KEN nr 10488 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10487 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10486 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10485 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over for sen imødekommelse af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10484 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over for sen imødekommelse af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10483 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over, at 10-dages fristen ikke blev overholdt
KEN nr 10482 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over, at der ikke blev reageret på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10479 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt i journal fra privat praktiserende læge
KEN nr 10478 af 14/07/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i hospitalsjournal fra 1974
KEN nr 10455 af 03/07/2008 - Gældende
Klage over behandling af meningitis og manglende vaccination
KEN nr 10402 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over føleforstyrrelser i ben
KEN nr 10393 af 11/06/2008 - Gældende
Klage over forsøg på anlæggelse af rygmarvsbedøvelse flere gange
KEN nr 10372 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt, herunder over manglende klagevejledning
KEN nr 10351 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af informeret samtykke til tandregulering i flere faser
KEN nr 10350 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke forud for indgreb af mindre karakter
KEN nr 10349 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over håndtering af anmodning om aktindsigt, hvor en ikke-forældremyndighedsindehaver har ret til orientering om barnet, men ikke aktindsigt, medmindre forældremyndighedsindehaveren giver tilsagn
KEN nr 10347 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over håndtering af anmodning om aktindsigt, idet speciallæger skal opbevare deres papirer vedr. undersøgelse i forbindelse med udfærdigelse af erklæringer, samt besvare anmodninger om aktindsigt inden 10 dage
KEN nr 10346 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt, når 10-dagesfristen stadig gælder, selvom lægen er ophørt med at praktisere, og ikke længere opbevarer journalen
KEN nr 10341 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke til videregivelse af fortrolige oplysninger
KEN nr 10317 af 20/01/2008 - Gældende
Behandling uden samtykke fra en patient med øjeblikkeligt behandlingsbehov
KEN nr 10814 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10809 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over manglende information forud for en brokoperation
KEN nr 10808 af 20/11/2007 - Gældende
Klage over opkrævning af gebyr i forbindelse med aktindsigt i lægejournal
KEN nr 10797 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10793 af 20/10/2007 - Gældende
Klager over ufuldstændig aktindsigt i sin journal
KEN nr 10789 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information forud for meniskoperation
KEN nr 10785 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over betaling for journalkopier fra en praktiserende læg
KEN nr 10759 af 22/08/2007 - Gældende
Klage over at et sygehus kun delvist besvarede gentagne anmodninger om aktindsigt
KEN nr 10652 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over læge A’s tilsidesættelse af sin tavshedspligt ved videregivelse af urigtige oplysninger til kommune X, og læge A’s afslag på en anmodning om aktindsigt. Klage over læge B’s ukorrekte behandling
KEN nr 10649 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over behandling i forbindelse med korrektion af næseskillevæg
KEN nr 10647 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over behandling og information ved penicillinallergi
KEN nr 10643 af 11/06/2007 - Gældende
Klage over manglende information om risiko ved anlæggelse af stent i en pulsåre i benet
KEN nr 10632 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over manglende information i forbindelse med operation samt behandling
KEN nr 10627 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over praktiserende læges håndtering af anmodning om aktindsigt
KEN nr 10617 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over manglende information inden operation for lyskebrok
KEN nr 10733 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over fjernelse af modermærke samt information om indgrebet
KEN nr 10732 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over videregivelse af oplysninger til henvisende læge
KEN nr 10721 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse og ukorrekt information vedrørende muligheden for bedøvelse i forbindelse med en gastroskopi
KEN nr 10736 af 16/04/2007 - Gældende
Klage over at andre forældre på afdelingen blev bekendt med en lille piges helbredsoplysninger
KEN nr 10735 af 16/04/2007 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligt i forbindelse med samtale med patients søster
KEN nr 10734 af 13/04/2007 - Gældende
Klage over at egen læge uden samtykke gav visse journaloplysninger til patients advokat
KEN nr 10700 af 20/03/2007 - Gældende
Klage over at patientens tidligere praktiserende læger fremsendte journal til patientens nye praktiserende læge uden hendes samtykke
KEN nr 10684 af 20/02/2007 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke til oplæggelse af spiral
KEN nr 10680 af 20/02/2007 - Gældende
Klage over manglende information om risici i forbindelse med anvendelse af præparatet Deprakine under graviditet
KEN nr 10675 af 20/02/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig behandling
KEN nr 10672 af 20/02/2007 - Gældende
Klager over brud på tavshedspligten ved videregivelse af oplysninger til Patientklagenævnet
KEN nr 10666 af 20/01/2007 - Gældende
Klage over behandling og information i forbindelse med bedøvelsen ved en hofteoperation
KEN nr 10067 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende behandling og udredning af 91- årig
KEN nr 10066 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over sundhedssygeplejerskes indgivelse af en bekymringsskrivelse om et barn på et halvt år i henhold til servicelovens § 35 uden forinden at have forsøgt at få moderens samtykke hertil, samt klage over utilstrækkelig journalføring af sundhedssygeplejerske
KEN nr 10061 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende information forud for vaccination
KEN nr 10026 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende strålebehandling inden operation af en kræftsvulst, der sad mindre end 10 cm fra endetarmsåbningen
KEN nr 10017 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende oplysning om røntgenfund af muligt brud efter udskrivelse
KEN nr 10062 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over at læge sendte original journal til forsikringsselskab
KEN nr 10060 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten ved fremsendelse af journalmateriale mv. til socialforvaltningen i forbindelse med udfyldelse af en attest vedrørende uarbejdsdygtighed (LÆ 205)
KEN nr 10054 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over behandling af tarmproblemer som førte til tarmbrist
KEN nr 10051 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over operativ behandling af kuskefingre (Dupuytrens kontraktur) og utilstrækkelig information om risici og komplikationer ved et sådant indgreb
KEN nr 10043 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over fødselsforløb, herunder manglende ordination af kejsersnit samt manglende aktindsigt
KEN nr 10018 af 20/10/2004 - Gældende
Klage over manglende effekt og følger af laserbehandling i ansigtet
KEN nr 10021 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over brystformindskende operation
KEN nr 9994 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over mangelfuld information
KEN nr 10016 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling af syreætsninger i den kommunale tandpleje
KEN nr 10014 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over behandlingen af en kronisk hudlidelse (xeroderma pigmentosum) samt informationen i forbindelse med laserbehandling
KEN nr 10009 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over brystforstørrende operation
KEN nr 10008 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med fjernelse af strækmærker
KEN nr 10005 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over tandreguleringsbehandling efter ulykke
KEN nr 9948 af 20/06/2004 - Gældende
Klage over manglende information om risici for blodpropper i forbindelse med ændring af langvarig kønshormonbehandling
KEN nr 9947 af 20/06/2004 - Gældende
Klage over information og behandling i forbindelse med laseroperation for nærsynethed
KEN nr 9946 af 20/06/2004 - Gældende
Klage overbehandling i forbindelse med kræftsvulst i bugspytkirtlen
KEN nr 9981 af 20/05/2004 - Gældende
Klage over operation uden samtykke
KEN nr 9973 af 20/04/2004 - Gældende
Klage over manglende opfølgning på undersøgelsesfund
KEN nr 9954 af 20/04/2004 - Gældende
Klage over ændring af operationsprocedure samt manglende samtykke og information
KEN nr 9955 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke
KEN nr 9918 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over information og behandling i forbindelse med anlæggelse af permanent colostomi
KEN nr 10045 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt og overdragelse af journal
KEN nr 10044 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over tandlæges afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10035 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over manglende information forud for operation af kraftig håndsved
KEN nr 9939 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i søns psykoterapiark
KEN nr 9936 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over ufuldstændig aktindsigt i lægejournal, ukorrekt journalføring, videregivelse af fortrolige oplysninger til familiemedlem samt manglende henvisning til gynækologisk undersøgelse i forbindelse blødningsforstyrrelser opstået efter flere P-pillepauser
KEN nr 9926 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over manglende information og fejl i forbindelse med operation for lungekræft
KEN nr 9891 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over at praktiserende læge ville undersøge patient før henvisning til gynækolog
KEN nr 10077 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over indsprøjtning med Nozinan til 17-årig psykisk handicappet dreng uden forældrenes samtykke
KEN nr 10039 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over manglende information forud for næsekorrektion
KEN nr 10038 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over neuropsykologisk vurdering samt information
KEN nr 9930 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over manglende information og behandling i forbindelse med kemoterapi
KEN nr 9925 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i afdød brors sygehusjournal
KEN nr 9924 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over afslag på datters anmodninger om aktindsigt i sin afdøde faders journal
KEN nr 9923 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over videregivelse af oplysninger til en anden læge til brug i klagesag mod denne læge
KEN nr 9922 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over afslag på oplysninger om en afdød forælders sygdomsforløb
KEN nr 10539 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over behandling af brystkræft
KEN nr 10527 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende journalføring af oplysning om sammenhæng mellem arbejdsskade i lænd og generel dårlig tilstand i ryg
KEN nr 10523 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende henvisning, over vurdering på for lavt niveau og manglende information om behandling i udlandet
KEN nr 10511 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over operation for seneskedehindebetændelse (Morbus De Quervain)
KEN nr 10433 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende information ved kosmetisk operation
KEN nr 10400 af 20/12/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling af for tidlig født barn samt information herom
KEN nr 10533 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over lægeerklæring og læges samt social- og sundhedsassistents brud på tavshedspligt
KEN nr 10528 af 20/11/2003 - Gældende
Afslag på anmodning om aktindsigt i fødselsjournal fra 1978 med henblik på at få kendskab til klokkeslættet for fødslen
KEN nr 10525 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over mangelfuld information til gravid vedrørende læbe-gane-spalte hos barnet
KEN nr 10512 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over at aktindsigt ikke fuldt ud blev imødekommet
KEN nr 10492 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over knæoperation samt smertebehandling
KEN nr 10547 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over manglende overdragelse af journal til ny læge
KEN nr 10515 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information om og behandling af dyb årebetændelse i forbindelse med achilleseneruptur
KEN nr 10510 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med tandreguleringsbehandling
KEN nr 10488 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over manglende information, kontrol og lægetilsyn
KEN nr 10482 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over anvendelse af afspritning i forbindelse med elektrokirurgi
KEN nr 10475 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse forinden operativt indgreb
KEN nr 10455 af 20/09/2003 - Gældende
Klage manglende behandling og information af praktiserende læge
KEN nr 10415 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over manglende undersøgelser, overvågning og information af patient med brystsmerter
KEN nr 10390 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over forkert indgift af BCG-vaccine
KEN nr 10383 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over at praktiserende læge ikke henviste til udredning hos specialist samt over mangelfuld journalføring og brud på tavshedspligt
KEN nr 10478 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over kikkertundersøgelse (perforation)
KEN nr 10472 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligt
KEN nr 10471 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i afdød patients journaloplysninger til dennes pårørende
KEN nr 10470 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligt
KEN nr 10468 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over operation for poser under øjnene
KEN nr 10467 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over behandling af håndledsbrud (afdelingens retningslinier)
KEN nr 10403 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling for blodprop
KEN nr 10457 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over, at læge ikke gav vejledning i forbindelse med journalaktindsigt
KEN nr 10438 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over forsøg på at sætte brud på plads uden bedøvelse.
KEN nr 10421 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over en kikkertoperation i et knæ
KEN nr 10420 af 20/06/2003 - Gældende
Indberetning over manglende opfølgning på foretagne prøver
KEN nr 10410 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over behandling af brud i ryggen (journalføring og information)
KEN nr 10396 af 20/04/2003 - Gældende
Klage over akupunkturbehandling hos egen læge
KEN nr 10578 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over manglende behandling af brud på nøgleben
KEN nr 10572 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over videregivelse af resultatet af en HIV-test
KEN nr 10407 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over behandling og manglende information om risici for komplikationer i forbindelse med indgreb i storetå (Hohmans osteotomi)
KEN nr 10399 af 20/03/2003 - Gældende
Anmodning om aktindsigt i sygejournal ikke besvaret inden 10 dage
KEN nr 10591 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over ændring af én type operation til en anden uden forudgående informeret samtykke og uden efterfølgende information herom
KEN nr 10589 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over delvist afslag på aktindsigt i mindreårig datters journal
KEN nr 10575 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over fødselsforløb samt manglende information om hindesprængning
KEN nr 10388 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over manglende indlæggelse (smerter, opkastning, føleforstyrrelser i benene)
KEN nr 10564 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over psykologs undersøgelse, herunder kropsundersøgelse
KEN nr 10440 af 20/12/2002 - Gældende
Klage over manglende procedure for indhentelse af samtykke i forbindelse med anvendelse af personale under uddannelse
KEN nr 10437 af 20/12/2002 - Gældende
Klage over manglende færdiggørelse af tandregularingsbehandling
KEN nr 10241 af 20/12/2002 - Gældende
Klage over at læge ikke imødekom anmodning om aktindsigt
KEN nr 10240 af 20/12/2002 - Gældende
Indberetning vedrørende ordination af for høj dosis kemoterapi og information herom.
KEN nr 10453 af 01/12/2002 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information af pårørende
KEN nr 10452 af 20/11/2002 - Gældende
Klage over afslag på aktindsigt i journalmateriale (anmodning om aktindsigt i samme materiale flere gange)
KEN nr 10451 af 20/11/2002 - Gældende
Klage over praktiserende lægers forsinkede henvisning til videre udredning (hjernesvulst)
KEN nr 10449 af 20/11/2002 - Gældende
Klage over at man foretog kejsersnit uden samtykke
KEN nr 10441 af 20/10/2002 - Gældende
Klage over manglende behandling af feberkramper samt brud på tavshedspligten
KEN nr 10312 af 20/10/2002 - Gældende
Klage over manglende tilbud om livsforlængende behandling
KEN nr 10436 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over læges videregivelse af oplysninger om patient til kommune uden forsøg på at indhente samtykke hertil
KEN nr 10433 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over videregivelse af helbredsoplysninger og psykologerklæring udarbejdet til brug for dagpengesag
KEN nr 10388 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af samtykke fra den ene forælder (fælles forældremyndighed)
KEN nr 10387 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten ved at give oplysninger videre til politiet
KEN nr 10354 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over underretning til en børn- og ungdomsrådgivning
KEN nr 10295 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over operation af et spastisk lammet barn samt information i tilknytning hertil
KEN nr 10249 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over læges videregivelse af fortrolige oplysninger til tidligere samlever.
KEN nr 10397 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over at der ikke blev givet fuld aktindsigt i datters journal
KEN nr 10389 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over at operationsbilleder blev lagt ud til offentligheden
KEN nr 10363 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over manglende information om bivirkninger
KEN nr 10356 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt hos patientens tidligere læge
KEN nr 10321 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10320 af 20/08/2002 - Gældende
Klage over videregivelse af oplysninger til lægevagten
KEN nr 10355 af 20/06/2002 - Gældende
Klage over manglende aktindsigt i prøvesvar
KEN nr 10352 af 20/06/2002 - Gældende
Klage over behandling med Prednisolon og manglende information om birvirkninger
KEN nr 10421 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over delvis afslag på aktindsigt i søns journal, der var mindreårige
KEN nr 10332 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information ved udvidet operativt indgreb på storetå
KEN nr 10331 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten ved at fremsende brev til egen læge
KEN nr 10381 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over manglende information forud for behandling
KEN nr 10333 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over manglende diagnostisering i forbindelse med fund af lungekræft
KEN nr 10318 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over at psykiatrisk journal uden samtykke blev medbragt til en anden afdeling
KEN nr 10304 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over at aktindsigt ikke blev imødekommet
KEN nr 10289 af 20/04/2002 - Gældende
Klage over brud på tavshedspligten ved fremsendelse af oplysninger til fagforening
KEN nr 10371 af 20/03/2002 - Gældende
Indberetning om mangeårig fejlbehandling og mangelfuld information og journalføring
KEN nr 10326 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over videregivelse af speciallægeerklæring til patients arbejdsgiver uden skriftligt samtykke
KEN nr 10319 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over praktiserende læges journalføring
KEN nr 10309 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over manglende indhentelse af informeret samtykke til oplægning af anden spiral end den af patienten medbragte
KEN nr 10308 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over knystoperation
KEN nr 10307 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over speciallæges opfølgning på betændelsestilstand efter øjenoperation
KEN nr 10297 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over mangelfuld operation af venstre storetå og manglende preoperativ information
KEN nr 10274 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over afslag på fuld aktindsigt
KEN nr 10303 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om aktindsigt
KEN nr 10290 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over at læge videregav helbredsoplysninger til socialcenter til brug i dagpengesag
KEN nr 10278 af 20/02/2002 - Gældende
Indberetning af tandlæges mangelfulde behandling forud for strålebehandling samt mangelfuld information og journalføring
KEN nr 10267 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over manglende information af præparats virkninger og bivirkninger og journalføring heraf
KEN nr 10262 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over behandling og manglende information i forbindelse med operation for forhudsforsnævring
KEN nr 10293 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over behandling og information i forbindelse med fjernelse af polyp i livmoderhalsen
KEN nr 10270 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over ukorrekt information
KEN nr 10269 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over afslag på levertransplantationsudredning
KEN nr 10255 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over utilstrækkelig information i forbindelse med DC-konvertering
KEN nr 10246 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over manglende information om bivirkninger i form af hårtab
KEN nr 10238 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over udsættelse af operation for svær forkalkning af hjertekranspulsårene
KEN nr 9003 af 20/11/2000 - Gældende
Klage over manglende information om indgrebets karakter ved laparoskopi og om operationens forløb
KEN nr 10429 af 20/11/2000 - Gældende
Klage over manglende information om indgrebets karakter ved laparoskopi og om operationens forløb
UDT nr 9683 af 23/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovligheden af besøgsrestriktioner indført på et hospital
UDT nr 9680 af 23/05/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet omat der ved de kommunale tilsynsmyndigheders vurdering af, hvorvidt der foreligger et tab, som kan begrunde et erstatningskrav efter § 61, stk. 3, skal tages hensyn til en eventuel berigelse, som kommunen har opnået som en påregnelig følge af den ulovlige beslutning, der begrunder overvejelserne om erstatningskrav
UDT nr 9118 af 08/10/1996 - Gældende
Om kommunalt tilskud efter sygesikringslovens § 13.