Søgeresultat


Søgningen fandt 6 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 833 af 25/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
(Udleveringsloven)
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 987 af 04/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og forskellige andre love og om ophævelse af lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige og i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
BEK nr 1044 af 03/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
BEK nr 340 af 19/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere
BEK nr 483 af 24/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.
VEJ nr 9498 af 19/12/2003 - Gældende
VEJLEDNING OM BEHANDLINGEN AF ANMODNINGER OM UDLEVERING AF LOVOVERTRÆDERE PÅ GRUNDLAG AF EN EUROPÆISK ARRESTORDRE
(Arrestordrevejledningen)