Søgeresultat


Søgningen fandt 81 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 10186 af 01/10/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel IV, maskineri og elektriske installationer, 1. oktober 2006
BEK nr 9651 af 28/06/2007 - Gældende
Teknisk forskrift om husbåde og flydende konstruktioners stabilitet, flydeevne m.v.
BEK nr 9879 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, D og E, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXI, Forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D)
BEK nr 9790 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel IV, radiokommunikation GMDSS, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D)
BEK nr 9789 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel II -2, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen d)
BEK nr 9788 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel I, almindelige bestemmelser, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D)
BEK nr 9787 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, indledende forskrift af 1. maj 2007
(Teknisk forskrift for skibets bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart)

(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D)
BEK nr 9786 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XII, Opholdsrum m.v., af 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E)
BEK nr 9785 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., indledende forskrift af 1. maj 2007
(Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.)

(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E)
BEK nr 9853 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007.
(Meddelelser fra Søfartssstyrelsen B)
BEK nr 9848 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B V, sejladsens betryggelse, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9840 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9833 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXV, forebyggelse af forurening med affald fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9832 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXIV, forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9831 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXIII, forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9830 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, kontrol med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9825 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel B XXI (1), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9806 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XI-1, særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9805 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B VIII, Nukleare skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9804 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B VII, Transport af farligt gods, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9803 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B VI, Transport af last, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9802 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XI, Sikker skibsdrift, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9800 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-3, opholdsrum m.v., 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9799 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-2 N(2), konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9798 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-2 N (1), konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9797 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-2, A og B, konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9796 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-I, D og E, Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektroniske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9795 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-1, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9794 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-1, Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9791 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., Indledende forskrift af 1. maj 2007
(Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr)

(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)
BEK nr 9199 af 08/02/2007 - Gældende
Teknisk forskrift om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95
BEK nr 1758 af 22/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen)
(Vagtholdsbekendtgørelsen)
BEK nr 10137 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om sikring af brændselsolierør i visse skibe
BEK nr 10136 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs
BEK nr 10189 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel VI, beskyttelse af besætningen, arbejdsmiljø og sikkerhed m.v., 1. oktober 2006
BEK nr 10188 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006.
BEK nr 10187 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., bilag 2, skilte og opslag, 1. oktober 2006
BEK nr 10185 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXIV, opbevaring og udledning af kloakspildevand, 1. oktober 2006
BEK nr 10184 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXV, forebyggelse af forurening med affald fra fartøjer, 1. oktober 2006
BEK nr 10183 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXIII, forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, 1. oktober 2006
BEK nr 10182 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXII, forebyggelse af forurening med skadelige flydende stoffer, 1. oktober 2006
BEK nr 10181 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXI, forebyggelse af olieforurening, 1. oktober 2006
BEK nr 10180 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XII, opholdsrum, 1. oktober 2006
BEK nr 10179 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XI, særlige bestemmelser for Grønland, 1. oktober 2006
BEK nr 10178 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr, kapitel X, sejladsens betryggelse, 1. oktober 2006
BEK nr 10177 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel VII, Redningsmidler og arrangementer, 1. oktober 2006
BEK nr 10176 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr, kapitel VIII, foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, 1. oktober 2006
BEK nr 10175 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel V, brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning, 1. oktober 2006
BEK nr 10174 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhversfartøjers bygning og udstyr m.v., indledende forskrift af 1. oktober 2006.
(Teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.)
BEK nr 10173 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel II(2), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, af 1. oktober 2006
BEK nr 10172 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhversfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel III, stabilitet og sødygtighed, 1. oktober 2006
BEK nr 10171 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel II(1), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, af 1. oktober 2006
BEK nr 10170 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., Kapitel I, Almindelige bestemmelser, af 1. oktober 2006
BEK nr 10146 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelse B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, regler om kontrol med forurening med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. oktober 2006
BEK nr 10145 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI (2), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
BEK nr 10143 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI (1), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
BEK nr 10142 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 C, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
BEK nr 10141 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 B (2), konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
BEK nr 10140 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 A (1), konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
BEK nr 10139 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel XXVI Meddelelser B; D, E, F, 1. oktober 2006
BEK nr 10152 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartssstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m v, passagerskibe i national fart, kapitel XI, særlige tiltaq til fremme af maritim sikring
BEK nr 10151 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
BEK nr 10150 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr, passagerskibe i national fart, kapitel IX, sikker skibsdrift, af 1. oktober 2006
BEK nr 10149 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, indledende forskrift af 1. oktober 2006
(Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart1))
BEK nr 10148 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v. Passagerskibe i national fart, kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
BEK nr 10156 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
BEK nr 10155 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, af 1. oktober 2006
BEK nr 10154 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., Kapitel E VI A, af 1. oktober 2006
BEK nr 10153 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., indledende forskrift af 1. oktober 2006
(Teknisk forskrift for fiskeskibes bygning og udstyr m.v.)
BEK nr 10138 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr. Indledende forskrift. 1. oktober 2006
(Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.)
BEK nr 10128 af 13/09/2006 - Gældende
Teknisk forskrift nr 5 om slæbespil- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge i skibe
BEK nr 9068 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B V, sejladsens betryggelse, 1. januar 2006
BEK nr 9067 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B VII, transport af farligt gods, 1. januar 2006
BEK nr 9057 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B III B, redningsmidler og arrangementer, 1. januar 2006
BEK nr 9051 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. januar 2006
BEK nr 9040 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Indledende forskrift
BEK nr 9811 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-3 Opholdsrum, 1. november 2004
(Meddelelser B)
BEK nr 10041 af 01/09/1988 - Gældende
Teknisk forskrift for slæbekroges konstruktion og anbringelse m.v. (* 1)
BEK nr 10034 af 01/09/1988 - Gældende
Teknisk forskrift for adgangsforhold til lastrumslejdere og lign. lejdere (* 1)
BEK nr 10030 af 01/09/1988 - Gældende
Teknisk forskrift for hjælpesejl i maskindrevne skibe (* 1)
VEJ nr 9654 af 24/11/2004 - Gældende
Vejledning om fastinstallerede brandslukningsanlæg med aerosoler som slukningsmiddel