Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1444 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om værgemål
BEK nr 1075 af 11/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v.
(Sagsbehandlingsbekendtgørelse)
CIR1H nr 10224 af 02/12/2016 - Gældende
Cirkulære om regulering pr. 1. januar 2017 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer
VEJ nr 9094 af 25/02/2009 - Gældende
Værgevejledning 2009
- en orientering for værger
CIS nr 9026 af 02/08/2002 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse af 7. januar 1992 og 26. juni 1995 om værgens regnskabsaflæggelse
CIS nr 9712 af 19/05/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse af 19.05.1998 vedrørende frigivelse af formue i situationer, hvor en mindreårig lider af en livstruende eller alvor invaliderende sygdom
CIS nr 13 af 07/01/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om værgemålsloven, faste værger og indberetning af afgørelser og om midler, der tilfalder personer under værgemål (Til domstolene og revisionen af eksekutorboer i København)
CIS nr 11641 af 27/12/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om værgemålslovens ikrafttræden (Til statsamterne og Københavns Overpræsidium)
CIS nr 11494 af 24/10/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om antagelse af faste værger
CIS nr 11281 af 29/05/1995 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om umyndiges midler