Søgeresultat


Søgningen fandt 8 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 653 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(CVR-loven)
Dokumentets afgørelser
UDT nr 10306 af 17/11/2014 - Gældende
2014-32. Dataudtræk. Særlig tavshedspligtsbestemmelse. Få og enkle kommandoer
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1474 af 10/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.)
BEK nr 1385 af 15/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.)
BEK nr 186 af 24/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
BEK nr 766 af 07/10/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Det Centrale Virksomhedsregister
BEK nr 488 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen
BEK nr 932 af 21/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk
(CVR-bekendtgørelsen)