Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 301 af 16/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.)
BEK nr 874 af 04/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret
BEK nr 873 af 04/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret
BEK nr 576 af 22/11/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervelse af dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring.
BEK nr 463 af 24/11/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af lov nr. 252 af 27. maj 1950 om dansk infødsret.
AND nr 20 af 17/01/1969 - Gældende
Anordning, hvorefter visse bestemmelser i lov om dansk indfødsret finder anvendelse i forhold til Finland, Norge og Sverige.
CIR nr 11 af 20/01/1992 - Gældende
Cirkulære om erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring (Til Statsamterne, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland) (Erklæringscirkulæret)
CIR nr 9493 af 03/10/1986 - Gældende
Cirkulære om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske adoptivbørn (Til statsamterne, Københavns overpræsidium og rigsombudet på Færøerne/i Grønland)
CIR nr 164 af 03/10/1986 - Gældende
Cirkulære om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske adoptivbørn (Til statsamterne, Københavns overpræsidium og rigsombudet på Færøerne/i Grønland)
CIR nr 15 af 21/01/1969 - Gældende
Cirkulære om en med Finland, Norge og Sverige i henhold til § 10 i lov om dansk indfødsret indgået aftale. (Til kommunerne, overøvrigheden og politiet)
CIR nr 237 af 24/11/1950 - Gældende
Cirkulære til Københavns magistrat, samtlige amtmænd, rigsombudsmanden på Færøerne, landshøvdingen over Grønland, politidirektøren i København, samtlige politimestre og samtlige kommunalbestyrelser angående lov nr. 252 af 27. maj 1950 om dansk indfødsret
CIR nr 212 af 22/11/1978 - Gældende
Cirkulære om ændring af lov om dansk indfødsret
CIR nr 266 af 20/12/1968 - Gældende
Cirkulære om ændring af lov om dansk indfødsret (Til kommunerne, overøvrigheden og politiet)
VEJ nr 9123 af 01/01/2005 - Gældende
Vejledning om erstatning ved dødsfald
CIS nr 9248 af 16/03/2016 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om naturalisation)