Søgeresultat


Søgningen fandt 57 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
DOM nr 11370 af 07/04/2000 - Gældende
Dagpenge - beregning - arbejdsgiver - søgnehelligdage - landsretsdom
DOM nr 19045 af 30/03/1992 - Gældende
Vejledning om underretningspligt - tilbagebetaling - god og ond tro
KEN nr 10942 af 28/02/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-4-08 om barselsdagpenge - freelance vikar - aftale med arbejdsgiver - udskydelse
KEN nr 10942 af 23/08/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-23-06 om uarbejdsdygtighed - raskmelding - dagpenge fra A - kasse - sygedagpenge
KEN nr 10940 af 20/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-21-06 om tilbagebetaling - administrativ fejl - erkendelse - dagpenge
KEN nr 10939 af 20/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-20-06 om turnus - offshore - dagpenge - refusion
KEN nr 10938 af 01/06/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-19-06 om yderligere forlængelse - lægebehandling - ventetid - hospitalsbehandling - dagpenge
KEN nr 10936 af 01/06/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-17-06 om bortfald af dagpenge - manglende medvirken - nægtelse af deltagelse i lægebehandling - forhalelse
KEN nr 10935 af 01/06/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-16-06 om frihedsberøvelse - arbejdsprøvning - sygedagpenge
KEN nr 10934 af 03/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-14-06 om orlov - inden for 14 uger efter fødslen - udskydelse - barseldagpenge
KEN nr 10932 af 03/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-12-06 om refusion af barseldagpenge - anmeldelse af refusionskrav - anmeldelse af fraværet
KEN nr 10931 af 03/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-11-06 om kommunens orientering - for sent returneret oplysningsskema - dagpenge - standsning
KEN nr 10929 af 31/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-9-06 om beregningsgrundlag - selvstændig - nystartet virksomhed - momsregistrering - regnskabsår - sygedagpenge
KEN nr 11007 af 02/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-1-06 om erhvervsrettede foranstaltninger - ophør - faglig organisation - formel mangel - dagpenge
KEN nr 10927 af 02/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-7-06 om udeblivelse fra opfølgningsmøde - misforståelse - bortfald af dagpenge - dagpenge
KEN nr 10926 af 02/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-6-06 om tilbagebetaling - oplysningspligt - flere erhverv - genoptagelse af arbejdet i det ene erhverv - dagpenge
KEN nr 10925 af 03/02/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-5-06 om uarbejdsdygtighed - fortsat jobtræning - overgang til fleksjob og ledighedsydelse - dagpenge
KEN nr 10924 af 03/02/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-4-06 om nedsatte - delvis genoptagelse af arbejdet - fast arbejdsturnus - dagpenge
KEN nr 10923 af 03/02/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-3-06 om barseldagpenge - komplikationer - sygdom - beskæftigelseskrav - graviditet
KEN nr 10922 af 03/02/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-2-06 om dagpenge - bortfald - kommunens opfølgning - manglende medvirken - undersøgelse hos anden speciallæge
KEN nr 10751 af 22/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-35-05 om beregningsgrundlag - selvstændige - overført underskud fra ægtefælle
KEN nr 10748 af 01/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-32-05 om opfølgning - udeblivelse - proportionalitet - dagpenge
KEN nr 10746 af 01/11/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-30-05 om supplerende arbejdsløshedsdagpenge - genoptagelse af deltidsarbejde - opstart ved gradvis stigning i arbejdstid - skånebehov - delvis uarbejdsdygtig. - nedsatte dagpenge
KEN nr 10744 af 04/10/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-28-05 om uarbejdsdygtighed - lægelige spørgsmål - lægekonsulentens opgaver
KEN nr 10743 af 04/10/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-27-05 om uarbejdsdygtighed - arbejdsprøvning - arbejdsevne - nævnets kompetence - dagpenge
KEN nr 10742 af 04/10/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-26-05 om barseldagpenge - forlængelse - udskydelse af retten til barselsdagpenge - 32 - ugersperioden - moderens sygdom
KEN nr 10740 af 04/10/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-24-05 om samfundstjeneste - fuldt uarbejdsdygtig - dagpenge
KEN nr 10739 af 04/10/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-23-05 om uarbejdsdygtighed - arbejdsprøvning - retlig mangel - ressourceprofil - uændret oplysningsgrundlag - dagpenge
KEN nr 10738 af 31/08/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-22-05 om udeblivelse fra undersøgelse i forbindelse med opfølgning - bortfald af dagpengeudbetaling - dagpenge
KEN nr 10737 af 29/07/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-21-05 om afslag på forlængelse - revalidering ikke overvejende sandsynlig - efterprøvelse af retlige spørgsmål - dagpenge
KEN nr 10736 af 29/07/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-20-05 om bredere vurdering af uarbejdsdygtighed - mangelfuld sagsbehandling - dagpenge - Højesterets dom
KEN nr 10735 af 01/06/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-19-05 om ophold i udlandet - rekreation - dagpenge
KEN nr 10731 af 29/04/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-14-05 om beskæftigelseskrav - tilknytning til arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før fravær - Yngre Lægers Lønfond - dagpenge
KEN nr 10730 af 29/04/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-13-05 om barseldagpenge - for sen anmeldelse - dispensation - refusion
KEN nr 10729 af 29/04/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-12-05 om opfølgning - manglende medvirken - dokumentation for arbejdsindsats i ægtefællens virksomhed - dagpenge
KEN nr 10728 af 29/04/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-11-05 om dispensation - særlige forhold - tekniske problemer - risikoafvejning - dagpenge - refusion
KEN nr 10726 af 08/03/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-9-05 om uarbejdsdygtighed - arbejdsprøvning - arbejdsevne - dagpenge
KEN nr 10725 af 08/03/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-8-05 om beregning - midlertidig ansættelse - varierende arbejdstid - dagpenge fra A - kasse - dagpenge - dokumentation
KEN nr 10723 af 08/03/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-6-05 om dagpengeforlængelse - ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag - kommunens vejledningsforpligtelse
KEN nr 10722 af 08/03/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-5-05 om barseldagpenge - rådighedsvederlag - barselsorlov - genoptagelse af arbejdet
KEN nr 10721 af 08/03/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-4-05 om uarbejdsdygtighed - en vis sygemeldingsperiode - bredere vurdering - dagpenge
KEN nr 10720 af 04/02/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-3-05 om uarbejdsdygtighed - revalidering - dagpenge
KEN nr 9347 af 23/12/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-29-04 om forlængelse - ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag - dagpenge
KEN nr 9345 af 01/12/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-26-04 om dokumentation for uarbejdsdygtighed - tvillingegraviditet - barseldagpenge
KEN nr 9343 af 01/12/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-24-04 om barseldagpenge - forlængelse (retsbaseret) - ændret valg - nedsatte dagpenge - udskydelse
KEN nr 9340 af 01/12/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-21-04 om opfølgning - delvis sygemelding - manglende medvirken - virksomhedspraktik - dagpenge
KEN nr 9339 af 01/12/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-20-04 om selvstændig - kontrolundersøgelse - integreret del af behandlingsforløb - dagpenge
KEN nr 11554 af 29/09/2000 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - dagpengerefusion - problemer på arbejdspladsen - af fuldmægtig Ellen Toft Larsen
KEN nr 11157 af 31/03/2000 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - kommentar til sm d-3-98 - af dagpengekonsulent Ulla Drost
KEN nr 10698 af 31/10/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - vejledende udtalelser fra Ankestyrelsen - dagpenge til forældre med alvorligt syge børn - af fuldmægtig Ellen Tofte Larsen
KEN nr 10522 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - indsendte nævnsafgørelser efter dagpengeloven - af fuldmægtig E. Frølund Thomsen
KEN nr 9299 af 31/03/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - fleksjob - af ankechef Karin Rasch og fuldmægtig Ellen Tofte Larsen
KEN nr 19197 af 03/05/1991 - Gældende
Forlængelse udover varighedsbegrænsningen (* 1)
KEN nr 19212 af 17/08/1990 - Gældende
13-ugers perioden - karantæne - aktuel ret til arbejdsløshedsdagpenge (* 1)
KOM nr 19254 af 31/10/1996 - Gældende
Kommentar til SM-afgørelser - om fra hvilket tidspunkt Dagpengeudvalgets afgørelse af 4. december 1995 (SM D-1-96) - om beregning af supplerende barseldagpenge efter indførelse af arbejdsmarkedsbidrag har virkning (SM D-28-96). (* 1)
KOM nr 19302 af 31/07/1995 - Gældende
Kommentar til SM-afgørelse - SM D-004-95 - beregning af dagpenge, når der udbetales løntilskud efter bistandslovens § 43, stk. 8 - af fuldmægtig Ellen Tofte Larsen, Ankestyrelsen (* 1)
KOM nr 19303 af 31/10/1994 - Gældende
Kommentar til afgørelser fra Dagpengeudvalget - af fuldmægtig Connie Solbjerg - 'Fritstillede funktionærer og sygedagpenge'