Søgeresultat


Søgningen fandt 36 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1201 af 08/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2005 fra private arbejdsgivere til finansiering af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge
BEK nr 103 af 18/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
BEK nr 1211 af 18/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2003 af bidrag til dækning af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge
BEK nr 40 af 20/01/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2002 af bidrag til dækning af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge
BEK nr 1055 af 01/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2001 af bidrag til dækning af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge
BEK nr 938 af 10/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling i 1998 af en midlertidig pensionsopsparing ved udbetaling af dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
BEK nr 897 af 26/11/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til dækning af de kommunale dagpengemyndigheders merudgifter vedrørende indbetaling af ATP-bidrag i forbindelse med udbetaling af dagpenge
VEJ nr 9267 af 05/04/2011 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Indien om social sikring
VEJ nr 9268 af 23/10/2006 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring
VEJ nr 9269 af 10/05/2004 - Gældende
Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring
VEJ nr 171 af 28/09/2001 - Gældende
Vejledning om regres for sygedagpenge
VEJ nr 19107 af 30/04/1997 - Gældende
Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse
SKR nr 9553 af 30/06/2005 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov nr. 396 af 1. juni 2005 om en styrket sygefraværsindsats med ny visitation og opfølgning i sygedagpengesager m.v.
(Orienteringsskrivelse om en styrket opfølgning i sygedagpengesager)
SKR nr 9591 af 26/04/2004 - Gældende
Skrivelse om orientering om ny vejledning om præciseringen i § 12 a i lov om aktiv socialpolitik af reglerne om hjælp til EU-borgere
Til samtlige kommuner, de sociale nævn, Ankestyrelsen m.fl.
SKR nr 9077 af 07/01/2004 - Gældende
Skrivelse til orientering om lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Egenbetaling for private arbejdsgivere)
SKR nr 9490 af 02/07/2003 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
SKR nr 9443 af 01/07/2003 - Gældende
Skrivelse om orientering om 1. Ny refusions-, regnskabs- og revisionsbekendtgørelse vedr. lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område. 2. Opfølgning på skrivelse af 28. marts 2003 om temarevision - kommunernes administration af rådighedsreglerne
SKR nr 9225 af 20/02/2003 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen
SKR nr 9626 af 11/12/2002 - Gældende
Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
SKR nr 18 af 31/01/2002 - Gældende
Skrivelse om opgørelsen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid til personer med ukendt arbejdstid ved sygedagpenge og delpension i 2002
SKR nr 11984 af 19/06/2001 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen
SKR nr 6 af 15/01/2001 - Gældende
Skrivelse om opgørelsen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid til personer med ukendt arbejdstid ved sygedagpenge og delpension i 2001
SKR nr 11731 af 18/12/2000 - Gældende
Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Ophævelse af aldersgrænse på 70 år)
SKR nr 11728 af 18/12/2000 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
SKR nr 11678 af 08/12/2000 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
SKR nr 11034 af 21/12/1999 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt ændring af bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom eller fødsel
SKR nr 10490 af 23/09/1999 - Gældende
Skrivelse om orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom eller fødsel
SKR nr 9758 af 17/06/1999 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
SKR nr 9559 af 12/05/1999 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
SKR nr 60284 af 18/12/1998 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om ændring af lov om social pension. (Styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering m.v. og ændret finansiering samt sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende)
SKR nr 60280 af 18/12/1998 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om social pension (Styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering m.v.) (Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 117 af 03/07/1998 - Gældende
Skrivelse om orientering om bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Til samtlige kommuner, sygedagpengekontorer, arbejdsgiverorganisationer m. fl)
SKR nr 199 af 19/12/1997 - Gældende
Skrivelse vedrørende ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Til samtlige kommuner Social- og sundhedsforvaltningen Dagpengekontoret)
SKR nr 198 af 19/12/1997 - Gældende
Skrivelse om information om forsikringsselskabers pligt til at orientere skadelidtes opholdskommune i regressager, jf. § 39, stk. 3, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Til forsikringsselskaberne, kommunerne m.fl.)
SKR nr 19301 af 20/11/1997 - Gældende
Skrivelse om ændringer af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Til samtlige kommuner, Social- og sundhedsforvaltningen, Dagpenge kontoret)
CIS nr 11031 af 15/01/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til domstolene om udbetaling af sygedagpenge til stævningsmænd.