Søgeresultat


Søgningen fandt 67 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10875 af 01/02/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-2-08 om ung person - statens uddannelsesstøtte - handicaptillæg - begrænsninger i arbejdsevnen - revalideringsydelse - revalidering
KEN nr 11112 af 21/12/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-28-07 om starthjælp - udmåling - gift - samlivsophør - faktisk adskilt - separation - kompetent myndighed
KEN nr 11111 af 21/12/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-27-07 om kontanthjælp - EU - borger - registreringsbevis - lovligt ophold - opsættende virkning - processuelt ophold - EU/EØS - opholdsbevis
KEN nr 11108 af 28/11/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-24-07 om ledighedsydelse - fleksjob - feriedage - fradrag
KEN nr 11107 af 02/11/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-21-07 om kontanthjælp - formue - ejerlejlighed - uomsættelig - tinglyst gavebrev - friværdi
KEN nr 11106 af 02/11/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-20-07 om ledighedsydelse - fradrag - diæter - offentlige erhverv - indtægter - honorarer
KEN nr 11105 af 02/11/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-19-07 om varetægtsfængsling - løbende udgifter - bolig - husleje
KEN nr 11104 af 27/09/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-17-07 om enkeltudgift - forudsigelighed - uforsvarlig økonomi - tilbagebetaling - manglende konkretisering
KEN nr 11103 af 26/07/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-16-07 om kontanthjælp - tilbud - ophør af hjælpen - negativ adfærd - jobsamtale
KEN nr 11102 af 26/07/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-15-07 om jobplan - manglende revision - kontanthjælp - revalideringsydelse - standsning
KEN nr 11101 af 26/07/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-14-07 om kontanthjælp - nedsættelse - betingelser ikke opfyldt - jobplan
KEN nr 11100 af 28/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-13-07 om kontanthjælp - separation - enlig - genoptagelse af samlivet - gensidig forsørgelsespligt - tilbagebetaling
KEN nr 11097 af 28/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-10-07 om særlig ydelse - sygemelding - fleksjob - kontanthjælp
KEN nr 11096 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-9-07 om enkelt udgift - befordringsudgifter - behandling på sygehus
KEN nr 11095 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-8-07 om enkeltydelser - advokatsalær - Byretsdom - fri proces
KEN nr 11094 af 27/04/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-7-07 om fleksjob - ledighedsydelse - praktikforløb - arbejdsprøvning - afklaring
KEN nr 11093 af 27/04/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-6-07 om kontanthjælp - formue - identifikation - godtgørelse for varigt mén - standsning
KEN nr 11092 af 30/03/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-5-07 om arbejdsevne - ressourceprofil - forlængelse af revalideringsperiode - ny studiereform - revalidering
KEN nr 11091 af 30/03/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-4-07 om kontanthjælp - behovsbestemt tillæg - personkreds
KEN nr 11090 af 30/03/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-3-07 om fradrag - erhvervsevnetabserstatning - hidtidig indtægt - årsløn - regulering - tilbagevirkende kraft - revalideringsydelse
KEN nr 11172 af 01/03/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse F-1-07 om partsrepræsentation - fleksjob - ledighedsydelse - bisidder - kommunalt beskæftigelsesprojekt - forvaltningsmyndighed - afgørelsessag
KEN nr 11089 af 31/01/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-2-07 om ledighedsydelse - fradrag - tilsidesat oplysningspligt - tilbagebetaling - hjemmel
KEN nr 11088 af 31/01/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-1-07 om kortvarig afbrydelse - orlov fra uddannelsessted - afbrydelse af jobplan - revalideringsydelse
KEN nr 10861 af 21/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-41-06 om løntilskud - alder - forsørger - særlige forhold - revalidering - tilknytning til arbejdsmarkedet
KEN nr 10860 af 21/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-39-06 om kontanthjælp - ophør af hjælpen - sanktioner - indhold af CV - Job og CVbank
KEN nr 10859 af 21/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-38-06 om kontanthjælp - rådighed - forlænget barselorlov - social begivenhed
KEN nr 10858 af 21/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-37-06 om samværsudgifter - udlandet - særlige forhold - konkret vurdering
KEN nr 10856 af 01/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-35-06 om kontanthjælp - løbende udgifter - varetægtsfængslet - indsat til afsoning - rådighed
KEN nr 10855 af 01/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-34-06 om kontanthjælp - starthjælp - EU - borger - arbejdstagerstatus
KEN nr 10854 af 01/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-33-06 om særlig støtte - merudgift - boligudgift - nedsat psykisk funktionsevne - unge under 25 år
KEN nr 10853 af 01/11/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-31-06 om jobplan - virksomhedsrevalidering - garantiforskrift - revalidering
KEN nr 10852 af 01/11/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-30-06 om fleksjob - ledighedsydelse - revalideringsydelse - revalideringsforløb
KEN nr 10975 af 29/09/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-13-06 om befordringsgodtgørelse - faktiske udgift - vejledende sats
KEN nr 10851 af 29/09/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-29-06 om kontanthjælp - særlig støtte til boligudgifter - tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse
KEN nr 10849 af 29/09/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-27-06 om kontanthjælp - hjælp til etablering - trangsbeneficiet - skøn
KEN nr 10848 af 29/09/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-26-06 om uddannelsesbetingede udgifter - specialpædagogisk støtte - handicaptillæg efter lov om statens uddannelsesstøtte - revalidering - nedsat funktionsevne
KEN nr 10847 af 23/08/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-25-06 om ledighedsydelse - rådighedsvurdering - ressourceprofil - oplysningsgrundlag
KEN nr 10846 af 23/08/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-24-06 om kontanthjælp - nordisk statsborger - flytning fra udlandet - studerende ægtefælle - social begivenhed
KEN nr 10845 af 23/08/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-23-06 om kontanthjælp - orlov fra studium - lønnet praktikperiode
KEN nr 10844 af 20/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-21-06 om kontanthjælp - ansøgningstidspunkt - opfølgning - rimelig frist - udeblivelse fra samtale
KEN nr 10842 af 20/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-18-06 om brøkpension - særligt behov - beregning - supplerende kontanthjælp
KEN nr 10841 af 01/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-16-06 om kontanthjælp - arbejdsløshedsdagpenge - tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse
KEN nr 10840 af 01/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-15-06 om særlige ydelser - introlejr - revalidering
KEN nr 10839 af 01/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-14-06 om kontanthjælp - enkeltudgifter - overgang til ledighedsydelse - ændringer i forhold - sygedagpenge
KEN nr 10879 af 01/06/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-14-06 om merudgift - medicin - diætkost - forrang - aktivloven - sygebehandling mv. - subsidiær
KEN nr 10838 af 01/06/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-13-06 om kontanthjælp - formue - kapitalpension - delvis tilbagekøb
KEN nr 10837 af 01/06/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-12-06 om beregning af starthjælp - fradrag for indtægter - udlejning - ejerlejlighed - selvstændig virksomhed
KEN nr 10836 af 03/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-11-06 om kontanthjælp - ophør af udbetaling - myndighedens manglende dokumentation for afsendelse af brev
KEN nr 10835 af 03/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-10-06 om kontanthjælp - brug af arv - tilbagebetaling - ændret begrundelse - samtidig begrundelse - særligt vilkår
KEN nr 10834 af 03/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-9-06 om ledighedsydelse - selvforskyldt ledig - fleksjob
KEN nr 10833 af 03/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-8-06 om enkeltudgift - ansøgningstidspunkt - flytning fra udlandet - depositum
KEN nr 10970 af 31/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-7-06 om beskæftigelsesindsats - jobplan - garantiforskrift - ugyldighed
KEN nr 10949 af 31/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse F-3-06 om redegørelse - væsentlig - revalidering - partshøring
KEN nr 10832 af 31/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-7-06 om kontanthjælp - uddannelse - barsel - indtjeningsevne - social begivenhed
KEN nr 10831 af 31/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-6-06 om personkredsen - ressourceprofil - tidligere berettiget - berettiget forventning - ikke opretholde - revalidering
KEN nr 10967 af 02/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-4-06 om beskæftigelsesindsats - jobplan - formål - indhold - mangler - væsentlighed
KEN nr 10830 af 02/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-5-06 om fleksjob - ledighedsydelse - revalidering
KEN nr 10829 af 02/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-4-06 om kontanthjælp - ægtefælle - udlandet - gensidig forsørgelsespligt - ugyldig afgørelse - retsvirkninger - social begivenhed
KEN nr 10828 af 02/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-3-06 om uddannelse - betaling af løn - lærlingeløn - revalidering
KEN nr 10827 af 02/03/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-2-06 om brøkdelspension - omregning - retsvirkning af tidligere udsendt SM - supplerende kontanthjælp
KEN nr 10711 af 22/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-53-05 om merudgift - boligindskud - enkeltudgift - flytning
KEN nr 10655 af 22/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-47-05 om kontanthjælp - social begivenhed - folkepension
KEN nr 10654 af 22/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-45-05 om kontanthjælp - tilbagebetaling - børneopsparing - formue - kassekredit - uforfalden gæld - uforsvarlig økonomi - indfrielse af gæld
KEN nr 10653 af 22/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-44-05 om kontanthjælp - rådighedskrav - problemer ud over ledighed - manglende medvirken - sygdom - førtidspension
KEN nr 10652 af 22/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-43-05 om tilskud til forsørgelse - etablering af selvstændig virksomhed
KEN nr 10650 af 01/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-39-05 om ledighedsydelse - kursus - ikke rimeligt tilbud - panikangst
KEN nr 10649 af 01/12/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-38-05 om kontanthjælp - ophør af hjælpen - udeblivelse fra formidlingssamtale - rådighed for arbejdsmarkedet - sanktioner