Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1074 af 07/09/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10986 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-6-08 om afklaringsforløb - arbejdsaktivering - jobplan - revision - ugyldighed
KEN nr 10925 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-28-08 om afbrydelse af uddannelse - dansk kommune - fortsat ophold i Danmark - Færøerne - færøsk borger - refusion - revalidering
KEN nr 10985 af 31/05/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-5-08 om almindeligt kontorinventar - arbejdsredskaber - hæve/sænkebord
KEN nr 10984 af 01/05/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-4-08 om fleksjob - løn - opsigelsesperiode - selvforsørgende - førtidspension - tilkendelsestidspunkt
KEN nr 10983 af 01/05/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-3-08 om tilbud - forsikret ledig - korteste vej til ordinær beskæftigelse - turistbachelor - ansættelse med løntilskud
KEN nr 10982 af 01/04/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-2-08 om jobplan - forlængelse - aktiveringsydelse - ledig - under uddannelse - sidste semester.
KEN nr 11192 af 21/12/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-10-07 om fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - anpartsselskab - afgørende indflydelse
KEN nr 11191 af 02/11/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-9-07 om fleksjob - betingelser for tildeling - varigt nedsat arbejdsevne - arbejdsprøvning - nuværende erhverv