Søgeresultat


Søgningen fandt 41 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift
FOU nr 2010.2006 - Gældende
2010 20-6. Ledere i kommune måtte ikke udtale sig som privatpersoner imod besparelser. Ytringsfrihed
FOU nr 2010.2004 - Gældende
2010 20-4. Ansættelser i overborgmesterens sekretariat
FOU nr 2010.1801 - Gældende
2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen
FOU nr 2008.347 - Gældende
Klage til ombudsmanden anset som brud på aftale
FOU nr 2006.254 - Gældende
Skuespilleruddannelsen. Krav om forhåndsgodkendelse af optræden der ikke er en del af undervisningen
FOU nr 1995.381 - Gældende
Kommunalt ansattes ytringsfrihed i forhold til kommunalbestyrelsers
FOU nr 1989.78 - Gældende
Vilkår om religionsforhold ved fastsættelse af sam værs ret.
FOU nr 1999.536 - Gældende
Offentligt ansattes ytringsfrihed
FOU nr 2000.535 - Gældende
Optagelse af læserbrev i personaleblad offentligt ansattes ytringsfrihed. Underretningspligt. Principper for offentlig ledelse
FOU nr 2004.525 - Gældende
Fremlæggelse af folder i venteværelse på hospital
FOU nr 2000.439 - Gældende
SU-berettigende uddannelser. Partshøring. Begrundelse. Lighedsgrundsætning. Skøn under regel
FOU nr 2003.429 - Gældende
Afslag på varmetillæg med tilbagevirkende kraft Hjemmel. Tidspunktet for ydelse af personligt tillæg. Det socialretlige prin cip om forudgående ansøgning
FOU nr 1992.330 - Gældende
Ytringsfrihed for institutionsleder.
FOU nr 1998.319 - Gældende
Offentligt ansattes ytringsfrihed
FOU nr 1997.293 - Gældende
Aktindsigt i dronningens nytårstale
FOU nr 1990.227 - Gældende
Begrænsninger i tvangsfjernet barns adgang til fortrolige telefonsamtaler med moderen.
FOU nr 1998.224 - Gældende
Afslag på aktindsigt i personalesager med henvisning til igangværende udvalgsarbejde i Justitsministeriet
FOU nr 2000.212 - Gældende
Afslag på behandling af ansøgning om benådning på grund af udeblivelse
FOU nr 1995.199 - Gældende
Afslag på ansøgning om benådning af livstidsfange
FOU nr 2004.190 - Gældende
Polititjenestemands adgang til at udtale sig offentligt
FOU nr 2000.189 - Gældende
Forbud mod demonstrationer. Grundlovens § 79
FOU nr 1991.189 - Gældende
Kommunale tillidsrepræsentanters ytringsfrihed i forbindelse med privatiseringssag.
FOU nr 1995.170 - Gældende
TV-interview i fængsel
FOU nr 1996.131 - Gældende
Kommunalt ansattes ret til at henvende sig til byrådet uden om de administrative chefer
FOU nr 1999.117 - Gældende
Optagelse af to læserbreve i skoleblad - ytringsfrihed
FOU nr 2015.64 - Gældende
2015-64. Kommune kunne lovligt etablere en vandresti ved aftale i stedet for ved ekspropriation
FOU nr 2015.51 - Gældende
2015-51. Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien
FOU nr 2015.49 - Gældende
2015-49. Telefonsamtale om en læges kritiske hjemmeside var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed
FOU nr 2016.37 - Gældende
2016-37. Gymnasielærer kunne ikke afskediges for at have sendt kritik af skolen til medlemmer af Folketingets Finansudvalg
FOU nr 2016.31 - Gældende
2016-31. Forsvarschefens udtalelser i en tale var misvisende og kunne skabe usikkerhed om de ansattes ret til at ytre sig kritisk
FOU nr 2017.31 - Gældende
2017-31. Det var kommunens ansvar, at møde foregik i fuld respekt for ansats ytringsfrihed
FOU nr 2017.27 - Gældende
2017-27. Manglende hjemmel til postkontrol på sikret institution
FOU nr 2019.27 - Gældende
2019-27. Lærers kommentar på Facebook var ikke urimeligt grov
FOU nr 2018.23 - Gældende
2018-23. Kommunes beslutning om ikke at deltage i tv-programmer under valgkamp begrænsede ikke medarbejdernes ytringsfrihed
FOU nr 2016.2 - Gældende
2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed
FOU nr 2019.2 - Gældende
2019-2. Samtaler med ansatte i en kommune foregik ikke i respekt for deres ytringsfrihed
FOU nr 2019.18 - Gældende
2019-18. Kritik på Facebook af forvaltningsdirektørs tale overskred ikke rammerne for kommunalt ansats ytringsfrihed
FOU nr 2012.0026 - Gældende
2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed
FOU nr 2012.0025 - Gældende
2012-25. Regionsrådsformands opfordring i avisartikel til internt samarbejde krænkede ikke medarbejderes ytringsfrihed
FOU nr 2014.0012 - Gældende
2014-12. Ytringsfrihed for medarbejdere i DR
EDP nr 1990.339 - Gældende
A. Undersøgelse angående 130 sager om uansøgt afsked fra DSB og P&T