Søgeresultat


Søgningen fandt 2 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift
FOU nr 1995.221 - Gældende
Partsstatus i sager om dispensation fra lokalplan
FOU nr 1993.205 - Gældende
Dispensation fra en byplanvedtægt. Vurdering af hensyn til landskabelige værdier.