Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift
FOU nr 1992.352 - Gældende
Moder part i sag om godkendelse af plejefamilie. Aktindsigt. Begrundelse.
FOU nr 1992.334 - Gældende
Kommunal afgørelse om samværsbegrænsning, jf. bistandslovens § 67, stk. 1. Sagsoplysning. Partshøring.
FOU nr 1994.296 - Gældende
Indholdet af Socialministeriets ulovbestemte ressorttilsyn.
FOU nr 1992.282 - Gældende
Fortolkning af regel om kontanthjælp til dækning af boligudgift.
FOU nr 1992.276 - Gældende
Rekursmyndigheders prøvelse af afgørelser efter bistandslovens § 26. Form- og begrundelseskrav.
FOU nr 1992.272 - Gældende
Forskellige lommepengebeløb til fysisk og psykisk handicappede pensionister på plejehjem.
FOU nr 1995.264 - Gældende
Fortolkning af udtrykket "nødvendige udgifter ved forsørgelsen" i bistandslovens § 48, stk. 4
FOU nr 1993.260 - Gældende
Fortolkning af bistandslovens § 43 om en fast bruttorevalideringsydelse m.v.
FOU nr 1992.250 - Gældende
Frivillig døgninstitutionsanbringelse. Underretning af faderen. Partsstatus. Aktindsigt. Det sociale sektortilsyn.
FOU nr 1993.238 - Gældende
Spørgsmål om rekursmyndigheders ret til at ændre i hjemmelsgrundlaget for pligt til tilbagebetaling af revalideringshjælp.
FOU nr 1991.163 - Gældende
Uhjemlet skønsmæssig fastsættelse af boligtillæg. Mangelfuld sagsoplysning. Manglende partshøring.
EDP nr 1992.363 - Gældende
IV. Egen drift-undersøgelse angående 100 principielle sager fra Den Sociale Ankestyrelse