Søgeresultat


Søgningen fandt 19 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9251 af 15/12/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-119-94 om forsørgelsesgrundlag - udmåling - forældremyndighed - overførelse - plejeforhold
KEN nr 9250 af 15/11/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-108-94 om handicappet barn - frit boligvalg - lejebolig - ejerbolig - begrænsning af hjælpen - overskud/underskud ved salg - merudgifter ved forsørgelsen
KEN nr 9248 af 15/10/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-100-94 om formue - studerende - tandbehandling - hustrubidrag - b-skat - rimelig begrundet enkeltudgift
KEN nr 9247 af 15/08/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-81-94 om forældremyndighed - opholdskommune - umyndig - refusion
KEN nr 9245 af 15/07/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-71-94 om kontanthjælp - udmåling - tildeling - forældremyndighed - forsørgelsespligt
KEN nr 9242 af 15/06/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-55-94 om optagelse i plejehjem - partshøring - refusion
KEN nr 9241 af 15/05/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-52-94 om løn under sygdom - forældelse - refusion
KEN nr 9236 af 15/03/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-31-94 om kontanthjælp - formue - åbenbart urimelig - ulovlig - indboerstatning
KEN nr 9235 af 15/02/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-20-94 om forældremyndighed - betaling - hæftelse - daginstitution - privat familiepleje - partshøring
KEN nr 9164 af 15/12/1993 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-106-93 om kontanthjælp - udmåling - driftsudgifter - opgørelse af indtægt - landmand - renteudgifter - afskrivninger - virksomhedens overskud - selvstændig virksomhed - supplerende kontanthjælp
KEN nr 9163 af 15/12/1993 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-102-93 om kontanthjælp - fælles husførelse - hjælp til flytteudgifter, depositum - ligedeling
KEN nr 9162 af 15/12/1993 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-96-93 om kontanthjælp - likvid formue - obligationer - let omsættelige - studiegæld
KEN nr 9156 af 15/01/1993 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-2-93 om kontanthjælp - tilbagebetaling - gældssanering efter konkursloven - gældsstiftelse - Højesteret
KEN nr 9095 af 15/12/1992 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-61-92 om skattetekniske fradrag - indtægtsgrundlag - erhvervsmæssige renter - friplads
KEN nr 9054 af 15/06/1990 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-30-90 om betaling - beregningsgrundlag - daginstitution - skattetekniske fradrag - anparter
KEN nr 9053 af 15/01/1990 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-8-90 om underretningspligt - betaling - daginstitution - ændring i indtægtsforhold - regulering med tilbagevirkende kraft
KEN nr 9069 af 15/06/1988 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-8-88 om betaling - fiktiv indtægt - bortgivelse - plejehjemsophold - beregning af pension - rentefrit lån til børn/barnebarn - lånedokumentets udformning - dokumentation
KEN nr 9047 af 15/01/1988 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-82-87 om hjælpeforanstaltninger uden samtykke - klagefrist - domstolsprøvelse
KEN nr 9045 af 19/04/1985 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-19-85 om barn - forældelse - plejeanbringelse - socialudvalgets tilsynsforpligtelse - plejeløn